Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 74-79
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.074
УДК 639.3.043.13:636.087.74

pdf35

THE USE OF WINTER TRITICALE WHEN GROWING 1+ CARP (CYPRINUS CARPIO L.)

S. Tarasiuk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv
U. Krukovskiу, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Farm «Adonis», Horohiv, Volyn region
Z. Shusteruk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv National Agrarian University, Dubliany

Purpose. To investigate the effect on the sprouted grain, soaked grain as well as a mixture of grain with grass flour of winter triticale on the growth of Ukrainian framed carp (Cyprinus carpio L.).

Methodology. The materials of the study of the sprouted grain, soaked grain as well as a mixture of grain with grass flour of winter triticale on the growth of Ukrainian framed carp were done based on the generally accepted methodology.

Findings. An analysis of the average daily growth of Ukrainian framed carp showed that application of a mixture of the steamed ground grain and ground green mass of winter triticale to their diet increased the intensity of their growth compared to the use of sprouted and soaked grain. The use of the mixture of the steamed ground grain and ground green mass of winter triticale for carp feeding increases the content of protein-vitamin complex in fish diet and reduces the prime cost of fish production. An effectiveness of the use of mixture of the steamed ground grain and ground green mass of winter triticale for carp feeding has been showed.

Originality. We conducted a comparative study on the effect of mixture of the steamed ground grain and ground green mass of winter triticale on the growth of Ukrainian framed carp (Cyprinus carpio L) in the conditions of Volyn Polyssia.

Practical value. In order to improve the productivity of Ukrainian framed carp (Cyprinus carpio L.) and reduce the prime cost of feed, we proposed to use the mixture of the grain with ground grass flour of winter triticale for its feeding.

Keywords: Ukrainian framed carp (Cyprinus carpio L.), winter triticale, feeding, ecological and economic efficiency.

REFERENCES

1. Нrytsyniak, I. I. (2008). Vykorystannia proroshchenoho zerna pshenytsi v hodivli dvolitok koropa. RybohospodarskanaukaUkrainy, 1, 34-41.
2. Moskalets, V. V. (2014). Triticosecale Wittmack ex. A. Camus: ekosistemnyi pidxid doslidzhennia dlia phormuvania stalych urozhaev (monographia). Doneck: Noulidzh.
3. Tleceruk, I. R. (2007). Ispol'zovanie tritikale v kachestve kombikorma. Zernovoekhozyaystvo, 6, 49.
4. Bobrova, Yu. P., Bobrov, A. S., Baranov, S. A., & Fedorchenko, V. I. (1986). Instruktsiya po normirovaniyu kormleniya karpa raznogo vozrasta pri vyrashchivanii v khozyaystvakh I–III zon rybovodstva. Moskva: Kolos.
5. Zheltov, Yu. A. (2006). Organizacia kormleniya raznovozrastnix grup karpa v phermerskych rybnych choziastvach. Kyiv: INKOS.