Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 97-102
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.097
УДК 639.216/.3.03 (477.82)

pdf35

REPRODUCTIVE ABILITY OF PERCH FEMALES (PERCA FLUVIATILIS L.) OF SHATSKY LAKES AT THEIR INVASION OF TRIAENOPHORUS NODULOSUS

A. Maistruk, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Fertility of the perch (Perca fluviatilis L.) in Shatskyh lakes has been investigated. The control catches of fish were conducted at the beginning of 2009 – 2011 in obedience to the given permissions. A significant difference in the size-weight indices and individual absolute fertility of infested and not infested fish of the same age group has been determined.

Key words: perch (Perca fluviatilis L.), size-weight indices, fish fecundity, gonadosomatic index.

REFERENCES

1. Bykhovskaya-Pavlovskaya, I. E. (1985). Parazity ryb. Rukovodstvo po izucheniyu. Leningrad : Nauka. (Metody zoologicheskikh issledovaniy – praktike).
2. Drozzhina, K. S., & Fedorova, G. V. (1982). Plodovitost' okunya Ladozhskogo ozera. Gosudarstvennyy nauchno-issledovatel'skiy institut ozernogo i rechnogo rybnogo khozyaystva. Sbornik nauchnykh trudov, 179, 99-107.
3. Maistruk, A. A., & Vovk, N. I. (2011). Invazovanist okunia (Perca fluviatilis L.) helmintamy Triaenophorus nodulosus v ozerakh Shatskoho natsionalnoho pryrodnoho parku. IV Mizhnar. nauk.-prakt. kon-tsiia: Teoretychni ta praktychni aspekty oolohii v suchasnii zoolohii. Kyiv : Fitosotsiotsentr, 143-145.
4. Mel'nikova, M. N., & Leyzerovich, Kh. A. (1979). Zavisimost' razmernykh pokazateley ikry ot razmerno-vozrastnykh kharakteristik samok atlanticheskogo lososya (Salmo salar L.). Izv. GosNIORKh, 139, 62-80.
5. Nikol's'kiy, G. V. (1953). O nekotorykh zakonomernostyakh dinamiki plodovitosti. Moskva; Leningrad.
6. Nosal', A. D., & Simonova, L. G. (1958). Rybnoe naselenie ozer Volynskoy i Rovenskoy oblastey i promysel ryby. Trudy NIIRKh UASKhN, 11, 111-131.
7. Petlina, A. P. (1987). Opredelenie plodovitosti i stadii zrelosti ryb. Tomsk : Izd-vo Toms'kogo universiteta.
8. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniyu ryb. Moskva : Pishch. prom.
9. Spanovskaya, V. D. (1976). Otnositel'naya plodovitost' ryb (opredelenie, ispol'zovanie kak pokazatelya raznokachestvennosti samok). Tipovye metodiki issledovaniya produktivnosti vidov ryb v predelakh ikh arealov, 4, ІІ, 63-69.