Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 106-110
УДК [574.64:574.5] (285.3) (477–25)

pdf35

CONTENT OF HEAVY METALS IN ORGANS AND TISSUES OF SOME PONDS OF RIVER NIVKA (Kyiv)

Yu. Sytnik,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. t, Institute of Hydrobiology of the NAАS of Ukraine, Kyiv

Content of heavy metals (Pb, Cd, Cu, Zn) in organs and tissues of some species of fish of ponds of river Nivka (Kyiv City, Ukraine) in summer and autumn 2003 are presented.

REFERENCES

1. Koval'skij, V. V. (1975). Geohimicheskaja jekologija. Moskva: Nauka.
2. Nikanorov, A. M., Zhulidov, A. V., Pokarzhevskij, A. F. (1985). Biomonitoring tjazhelyh metallov v presnovodnyh jekosistemah. L
eningrad : Gidrometeoizdat.
3. Nikanorov, A. M., Zhulidov, A. V. (1990
). Biomonitoring metallov v presnovodnyh jekosistemah. Leningrad : Gidrometeoizdat.
4. Trahtenberg, I. M., Kolesnikov, V. S., & Lukovenoko, V. P. (1994). Tjazhelye metally vo vneshnej srede
. Sovremennye gigienicheskie i toksikologicheskie aspekty. Minsk: Nauka i tehnika.
5. Gorovaja
, S. L., & Stoljarova, S. D. (1984). Fiziologo-biohimicheskie pokazateli ryb vodoemov Belorusii. Minsk: Nauka i tehnika.
6. Vorob'ev, V. I. (1979). Mikrojelementy i ih primenenie v rybovodstve. M
oskva: Pishh. pro-st'.
7. Morozov, N. P., & Petuhov, S. A. (1977
). Perehodnye i tjazhelye metally v promyslovoj ihtiofaune okeanicheskih, morskih i presnyh vod. Rybnoe hozjajstvo, 5, 11-13.
8. Petuhov, A. S., Morozov, N. P., & Dobrusin, M. S. (1983). Raspredelenie mikrojelementov gruppy tjazhelyh i perehodnyh metallov v organah i tkanjah ryb. Jekologicheskie aspekty himicheskogo i radioaktivnogo zagrjaznenija vodnoj sredy. M
oskva: Legkaja i pishh. pro-st', 41-47.
9. Kuzubova, L. I. (1990). Toksikanty v pishhevyh produktah. Novosibirsk.
10.
Arsan, O. M., Sytnyk, Yu. M., Shapoval,T. M., et al. (2001). Ekolohotoksykolohichni doslidzhennia vnutrishnikh vodoim Kyieva. Naukovi zapysky Ternopilskoho peduniversytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Seriia Biolohiia. Spets. vyp. HIDROEKOLOHIIa, 3(14), 176-177.