Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 10-14
УДК 639.2.03

pdf35

PROSPECTS OF FISHERIES EXPLOITATION OF SMALL WATER BODIES ON THE EXAMPLE OF THE POND NEAR v. PESKIVKA

G. Kotovs'ka, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
D. Khristenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

There are presented results of a study of structured-functional indices of natural food base and fish fauna of a fish pound near v. Peskivka of Kyiv region. There has been shown its suitability for fisheries exploitation and ways to improve the profitability.

REFERENCES

1. Holovne upravlinnia Derzhkomvodhospu u Kyivskii obl. (n. d.). Vodohospodarskyi pasport stavu bilia s. Piskivka Kyivskoi oblasti, ploshcheiu 3,7 ha.
2. Akt obstezhennia vody khimichnoiu laboratoriieiu Kyivskoi oblasnoi SES. (n. d.).
3. Hrynzhevskyi, M. V. (1998). Akvakultura Ukrainy. Lviv: Vilna Ukraina.
4. Instruktsiia: Pro poriadok zdiisnennia shtuchnoho rozvedennia, vyroshchuvannia ryby, inshykh vodnykh zhyvykh resursiv ta yikh vykorystannia v spetsialnykh tovarnykh rybnykh hospodarstvakh. (2008). Zatverdzhena nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy vid 15.01.2008 r. No. 4, zareiestrovana Miniustom Ukrainy 28.01.2008, No. 64/14755.
5. Arsan, O. M., Davydov, O. A., & Diachenko, T. A., et al. (2006). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Romanenko, V. D. (Ed.). Kyiv: Lohos.
6. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy No. 166 15.12.98. (1998). Kyiv.
7. Kostousov, V. G., Onoshko, I. I., & Poljakova, G. I., et al. (2005). Metodicheskie rekomendacii po sboru i obrabotke ihtiologicheskogo materiala. Minsk : Institut rybnogo hozjajstva. NAN Belarusii.
8. Metodyka prohnozuvannia vylovu ryby v ozerakh, richkakh ta vodoskhovyshchakh. (1982). Moskva
: VNYYPRKh.