Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 114-118
УДК 639.371.52.04:597–12:576.85

pdf35

FLORON AS EFFECTIVE DRUG FROM ONE YEARS CARPS SWIMMING BLADDER INFLAMMATION

E. Frishtak,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Research Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Liubin

Effect of using the new anti-bacterial drug floron on the one years carps with swimming bladder inflammation was showed. Studied impact of the disease on physiological biochemical indicators fish. Sensitivity of micro flora to the floron, selected from the sick fish was set. Floron has positive impact on sick fish when its use at dose 0.5 g of the drug on 100 kg of body weight fish.

REFERENCES

1. Bauer, O. N., Musselius, V. A., & Strelkov, Ju. A. (1981). Bolezni prudovyh ryb [Tekst]. Legkaja i pishh. prom-st': 2-e izd. pererab. i dopol. Moskva.
2. Grishhenko, L. I., Akbaev, M. Sh., & Vasil'kov, G. V. (1999). Bolezni ryb i osnovy rybovodstva. Moskva : Kolos.

3. Kudencova, R. A. (1969). Ob jetiologii bolezni plavatel'nogo puzyrja karpa. Infekcionnye bolezni ryb i bor'ba s nimi, 69. Leningrad, 67-71.
4. Davydov, O. N., & Isaeva, N. M. (1992). Himicheskie i biologicheskie preparaty v rybovodstve. Kiev : Institut zoologii AN Ukrainy.
5. Davydov, O. N., & Temnihanov, Ju. D. (2004). Bolezni presnovodnyh ryb. Kiev : TOV Vetinform.
6. Jara, Zbigniew, & Chodyniecki, Andrzej. (1999). Ichtiopatologia. Wroclaw, 107-113.
7. Matvienko, N. N., & Vashhenko, A. V. (2007). Napravlenija razrabotokj ekologicheski bezopasnyh metodov lechenija i profilaktiki boleznej ryb presnovodnoj akvakul'tury Ukrainy [Tekst]. Mezhdunar. konf. Problemy immunologii, patologii i ohrany zdorov'ja ryb i drugih gidrobiontov – 2, g. Borok, 2007 g. Moskva, 527-530.
8. Sekretarjuk, K. V., Danko, M. M., & Stibel', V. V. (2002). Veterinarna sanіtarіja і gіgіena v rybnyctvі. Moskva : Universum Pablishing.
9. Jarzhombek, A. A. (Ed.). (1986). Spravochnik po fiziologii ryb. Moskva : Agropromizdatel'stvo.

10. Alekin, O. A. (1970). Osnovy gidrohimii. Leningrad : Gidrometeoizdat.
11. Labinskaja, A. S. (1963). Prakticheskoe rukovodstvo po mikrobiologicheskim metodam issledovanija. Moskva.
12. Derviz, G. V., & Vorob'ev, A. I. (1959). Opredelenie gemoglobina fotoelektrokolorimetrom FEK. Laboratornoe delo, 3.
13. Ivanova, N. T. (1983). Atlas kletok krovi ryb. Moskva.
14. Todorov,
I. (1961). Klinicheskie laboratornye issledovanija v pediatrii. 3-e izd. Sofija.
15. Fizioloho-biokhimichni metody doslidzhen u biolohii, tvarynnytstvi ta veterynarnii medytsyni: dovidnyk. (2004). Lviv.
16. Luk'janenko, V. I., & Habarov, M. V. (2005). Al'buminovaja sistema syvorotki krovi raznyh po jekologii vidov osetrovyh ryb. Jaroslavl' : VVO RJeA.

17. Polnoe opisanie tovara FLORON POROShOK 2% 1 kg. (n.d.). triplex.com.ua. Retrived from http://triplex.com.ua Polnoe opisanie tovara FLORON POROShOK 2% 1 kg.