Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 1(19): 87-92
УДК 639.371.52:[597–115+639.3.032

pdf35

COMPARATIVE ANALYSE GENETIC STRUCTUREOF THE UKRAINIAN SCALED BREADS OF CARP FROM FISHERIES “POLTAVARYBGOSP”

A. Mariutsa,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Zaloilo, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
S. Tarasjuk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
Y. Smolenskiy, JSC "Poltavarybhosp", Buhayivka

It has been analyze genetic structure of the Ukrainian scaled breads of carps from “Poltavarybgosp” to distribution of alleles and genotypes of electrophoretik variants of particular locuses.

REFERENCES

1. Bazalii, V. V., Sherman, I. M., & Pylypenko, Yu. V. (2007). Osnovy rybohospodarskoi henetyky: navch. posibnyk. Kherson : Oldy-plius.
2. Andrijasheva, M. A. (1989). Issledovanie polimorfizma belkovyh lokusov i kolichestvennyh priznakov u ryb. Genetika v akvakul'ture. Leningrad : Nauka, 29-46.
3. Kornienko, G. G., Bojko, N. E., & Bugaev, L. A., et al. (2005). Fiziologo-biohimicheskie i geneticheskie issledovanija ihtiofauny Azovo-Chernomorskogo bassejna: metod. rukovodstvo. Rostov-na-Donu : Jeverest.
4. Demkina, N. V., Shart, L. A., & Baranova, N. A. (2001). Ispol'zovanie biohimicheskih markerov dlja ocenki geneticheskogo raznoobrazija stad karpa. Sbornik nauch.-tehnol. i metod. dokumentacii po akvakul'ture. Moskva : Izd-vo VNIRO, 117-131.
5. Glazko, V. I. (1985). Biohimicheskaja genetika ovec. Novosibirsk.
6. Gahne, B., Juneja, R.K., & Grolmus, J.(1977). Horizontal polyacrylamide gradient gel electrophoresis for the simultaneous phenotyping of transferrin, post-transferrin, albumin and post-albumin in the blood plasma of cattle. Anim. Blood Groups Biochem. Genet., 8(3), 27–37.
7. Lebed'ko, E. Ja. (2006). Opredelenie zhivoj massy sel'skohozjajstvennyh zhivotnyh po promeram. Moskva : Akvarium.
8. Swofford, D.L., & Selander, R.B. (1981). BIOSYS-1: a Fortran program for the comprehensive analysis of electrophoretic data in population genetics and systematics.J. Heredity, 72, 281-283.
9. Zhivotovs'kij, L. A. (1991). Populjacionnaja biometrija. Moskva : Nauka.
10. Kirpichnikov,B.C. (1987). Genetika selekcija ryb. Leningrad : Nauka.
11. Kostenko, S.G. (1981). Polimorfizm belkov ukrainskogo karpa i amurskogo sazana. Materialy II Vsesojuz. soveshh. pogenet. selekc. igibridizaciiryb. Rostov-na-Donu, 148-149.
12. Allendorf, F. U., Riman, N., & Atter, F. M. (1991). Genetika i upravlenie rybnym hozjajstvom. Populjacionnaja genetika upravlenie rybnym hozjajstvom Riman, N., Atter, F. (Eds.). Moskva : Agropromizdat,15-36.
13. Altuhov, Ju. P., & Rychkov, Ju. G. (1970). Populjacionnye sistemy i ih strukturnye komponenty. Geneticheskaja stabil'nost' i izmenchivost'. Obshhaja biologija, 31, 507-526.
14. Bekh, V. V., & Hrytsyniak, I. I. (2009). Instruktsiia z bonituvannia ukrainskykh porid koropa ta amurskoho sazana. Kyiv : Instytut rybnoho hospodarstva UAAN.