UDC [502.62: (597.551.2 : 591.5)] (285.3)

pdf35

A TENCH (TINCA TINCA) IS ABORIGINAL TYPE FINFISHESS OF POLISKIKH LAKES

О. Кlimnyuk, Institute of Hydrobiology of the NAАS of Ukraine, Kyiv
I. Grib, Institute of Hydrobiology of the NAАS of Ukraine, Kyiv
Yu. Sytnik,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. t, Institute of Hydrobiology of the NAАS of Ukraine, Kyiv

And storage pools rosined ecology of tench (Tinca tinca) in lakes, feature of his spawning, recreation, firmness. Aiming of recommendation from the recreation of tench in poliskikh lakes.

REFERENCES
1. Бузевич І.Ю., Третяк О.М. Наукові основи спрямованого формування іхтіофауни дніпров- ських водосховищ // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К., 2005. — С. 213–216.
2. Актуальные вопросы воспроизводства аборигенных видов рыб / [Гриб Й.В. та ін.] // Про- блемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К., 2005. — C. 37–42.
3. Відновна гідроекологія / [За ред. д.б.н. Й.В. Гриба, к.б.н. В.В. Сондака]. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 630 с.
4. Мовчан Ю.В., Смірнов А.І. Фауна України. В 40 т. — Т. 8. Риби. — Вип. 2, ч. 1. — К.: Наук. думка, 1981. — С. 266–284.
5. Науково-біологічне обґрунтування лімітів меліоративного вилову риби в озерах Шацького на- ціонального природного парку на 2009 р. / [Євтушенко М.Ю. та ін.]. — К., 2008. — 39 с.
6. Грициняк І.І. Фермерське рибництво / [І.І. Грициняк, М.В. Гринжевський, О.М. Третяк, А.І. Мрук]. — К.: Герб, 2008. — 560 с.