UDC 639.2.03 (285.247.325.8).

pdf35

EFFECT OF ECOLOGICAL CONDITIONS ON SPAWNING OF MAJOR COMMERCIAL FISHES OF THE KREMENCHUK RESERVOIR

G. Kotovs’ka,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of NAAS, Kyiv

There has been found an effect of temperature and level regimes on spawning of major com- mercial fish species of the Kremenchuk reservoir.

REFERENCES
1. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. Наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
2. Котовська Г.О. Строки нересту основних промислових видів риб у Кременчуцькому водо- сховищі / Г.О. Котовська // III Міжнар. наук. конф. студ. та асп. “Молодь та поступ біології” (м. Львів, 23–27 квітня 2007 р.). — Львів, 2007. — С. 286–287.
3. Котовська Г.О. Антропогенний вплив на відтворення риб Кременчуцького водосховища / Г.О. Котовська // Зб. матеріалів Міжнар. конф. “Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, присвяченої 20-річчю біол. ф-ту ЗНУ (м. Запоріжжя, 28.03 — 01.04 2007 р.). — Запоріжжя, 2007. — Ч. 1. — С. 233–235.
4. Котовська Г.О. Залежність відносної врожайності молоді риб Кременчуцького водосховища від температури води та рівневого режиму / Г.О. Котовська // Матеріали III Міжнарод. конф. молодих учених “Розмаїття живого. Екологія. Адаптація. Еволюція” (м. Одеса, 15–18 травня 2007 р.). — Одеса: Печатный дом, 2007. — С. 120–121.
5. Озінковська С.П. Оцінка динаміки і структури популяції ляща Кременчуцького водосховища / С.П. Озінковська, В.І. Полторацька, В.Ц. Головко // Рибн. госп-во. — К., 2001. — Вип. 59–60. — С. 86–97.
6. Вятчанина Л.И. Биологические особенности плотвы Кременчугского водохранилища и ее рыбохозяйственное значение / Л.И. Вятчанина // Рыбн. хоз-во. — 1973. — Вып. 16. — С. 71–76.