UDC 639.3.03/.06

pdf35

REARING OF CARP HYBRIDS TWO-YEARS IN POLYCULTURE

М. Grinzhevsky, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
D. Pshenychny, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Comparative estimation of rearing of two-years and three-years of carp hybrids by mass 820 grammes in polyculture and by fish-productivity of fattening ponds 14–14,4 tones from one hec- tare of pond is pointed.

REFERENCES
1. Гринжевський М.В. Аквакультура України. — Львів: Вільна Україна, 1998. — 364 с.
2. Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Оптимізація виробництва продукції аквакультури. — К.: ПоліграфКонсалтинг, 2004. — 328 с.
3. Мовчан В.А., Туркевич Н.М. Матеріали до форсування росту сьоголітків коропа // Вісті УкрНДІРГ. — Х.; К.: Вид-во Наркомпостач УССР. — Т. 1, вип. 1 (1931–1932). Вирощування сьоголітків коропа. — 1934. — С. 15–26.
4. Гринжевський М.В., Пекарський А.В. Економічна ефективність вирощування товарної риби за трилітнього циклу. — К.: Світ, 2000. — 164 с.