УДК 341.225.8

pdf35

ДО ПИТАННЯ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛУ ПІЛЕНГАСА (LIZA HAEMATOCHEILUS) У АЗОВСЬКОМУ МОРІ

Р. О. Солод, Інститут рибного господарства та екології моря (ІРЕМ), м. Бердянськ

Аналіз статистичної інформації з вилову промислових риб в Азовському морі за 2004– 2008 рр. та результати науково-дослідних робіт АзПівденНДРО дають підстави вважати промисловий лов піленгаса кільцевими та кошільними неводами основним фактором антропогенного впливу на структуру промислової частини популяції піленгаса (Liza haematocheilus). З метою більш раціонального використання цього промислового об’єкта пропонуються такі заходи щодо оптимізації заходів регулювання його промислу: скорочення строків промислу піленгаса кільцевими й кошільними неводами в Азовському морі, розширення на схід району промислу кільцевими та кошільними неводами, збільшення мінімального розміру кроку вічка в знаряддях лову для промислового видобутку піленгаса.

ЛІТЕРАТУРА

1. Отчет о НИР: “Разработать новые орудия и технологии лова для эффективной промысловой добычи водных живых ресурсов в Азовском море, которые отвечают современным экологичес- ким и природоохранным требованиям. Разработать биологические основы для открытия новых объектов промысла в Азовском море. (Промежуточный)”. № госрегистрации 0105U007506. — Бердянск: АзЮгНИРО, 2008. — 103 с.

indexcopernicus300x60 doaj300x60 crossref300x60 ulrichs 300 oaji 300x60 rbib 300x60 elibrary300x60 road300x60 google300x60 nbuv300x60 researchgate300x60 EuroPub300 usj60x300 Scilit-300x60 SherpaRomeo-300x60 ezb300x60 ouci300x60 worldcat300x60