УДК 597-152.6:556.55

pdf35

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОПУЛЯЦІЇ ЛЯЩА (ABRAMIS BRAMA L.) ТА ПЛІТКИ (RUTILUS RUTILUS L.) ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Б. М. Богданов, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Представлено показники, які характеризують біологічні особливості популяцій ляща (Abramis brama L.) та плітки (Rutilus rutilus L.) Дніпродзержинського водосховища у 2005–2007 роки.

ЛІТЕРАТУРА
1. Семенюк О.Ф. Рибогосподарське використання Дніпродзержинського водосховища в умо- вах комплексного водокористування // Риб. госп-во. — К.: Урожай, 1993. — Вип. 47. — С. 45–49.
2. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. — К.: Інститут рибного господарства України, 1998.
3. Симонова Л.Г. Лещ Кременчугского водохранилища // Рыб. хоз-во. — К.: Урожай, 1973. — Вып. 16. — С. 58–63.
4. Спірідонова Л.О. Біологічний стан популяцій основних промислових риб Київського водо- сховища на сучасному етапі // Риб. госп-во. — К., 1999. — Вип. 54–55. — С. 68–72.

indexcopernicus300x60 doaj300x60 crossref300x60 ulrichs 300 oaji 300x60 rbib 300x60 elibrary300x60 road300x60 google300x60 nbuv300x60 researchgate300x60 EuroPub300 usj60x300 Scilit-300x60 SherpaRomeo-300x60 ezb300x60 ouci300x60 worldcat300x60