UDC 639.215.42 (282.247.325.8)

pdf35

BREAM (ABRAMIS BRAMA L.) GROWTH AS A COMPOSING PART OF FORMATION OF ITS COMMERCIAL STOCK IN THE DNEPRODZERZHINSK RESERVOIR

A. Borisenko,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Using the Dneprodzerzhinsk reservoir as an example, there have been determined basic indices, which characterized linear and weight growth of bream (Abramis brama L.). There has been analyzed the relationship between the weight growth rate and commercial catches. There has been assessed the role of indi- vidual weight indices in the bream population ichthyomass formation and its commercial stock.

REFERENCES
1. Бузевич І.Ю. Особливості рибопромислового використання дніпровських водосховищ // Рибне господарство. — К.: Аграрна наука, 2009. — Вип. 67. — С. 222–226.
2. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб. — М.: Пищ. пром-сть, 1974. — 446 с.
3. Христенко Д.С., Діденко О.В. Визначення параметрів рівняння росту Берталанфі для ляща (Abramis brama L.) Кременчуцького водосховища і їх залежність від промислового вилову // Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки. — Запоріжжя, 2007. —
№ 1. — С. 197–201.
4. Звіт про НДР “Розробити оптимальний режим рибогосподарського використання водосховищ дніпровського каскаду в умовах інтенсивного антропогенного впливу” (проміжний, 1993).
№ ДР 1002037Р. — К.: ІРГ УААН. — 1993. — 356 с.
5. Звіт про НДР “Розробити науково-обґрунтовану систему раціонального ведення рибного господарства на дніпровських водосховищах та Дніпровсько-Бузькому лимані (проміжний, 1993)”. № ДР 0196U023118. — К.: РГ УААН. — 1999. — 229 с.
6. Звіт про НДР “Разработать научно-технические основы повышения эффективности использо- вания водохранилищ (заключительный 1981–1985 гг.)”. № ГР 84074859. — К.: УкрНИИРХ. — 1986. — 193 с.
7. Звіт про НДР “Биологические основы повышения рыбной продуктивности и рациональ- ного ведения рыболовства в водохранилищах и низовья Днепра”. № ГР 71069483. — К.: УкрНИИРХ. — 1975. — 151 с.