UDC 639.3.043.13.

pdf35

THE USE OF ECOLOGICAL INDEXES AND SPATIAL BIOMARKERS IN THE POND FISH-FARMING

I. Grib, Institute of hydrobiology NAS, Kyiv
O. Shandruk, National University of water management and nature resources use, Rivne

The modern consisting of ecological indexes use of the surface-water state is considered of fish-farming practice. Failings are rotined in the receipt of operative state information water environment. The use of spatial biomarkers which include quality of water environment is offered, a landing closeness finfishess, expenses of forages, mass of commodity fish and fish produktivity. A spatial biomarker is given by estimation possibility of conduct direction of commodity fish-farming, determinations of fish productivity and profitability of economy.

REFERENCES
1. Гоч І.В. Біологічні особливості та видове різноманіття річкової іхтіофауни Центрально-По- дільського Придністров’я України: Автореферат дис. ... к. б. наук. — К., 2008. — 21 с.
2. Гриб Й.В. Сондак В.В. та інші. Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 629 с.
3. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія. — Рівне: Волинські обереги, 1999. — 329 с.
4. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р. Вирощування дволіток коропа в полікультурі // Рибо- господарська наука України. — 2007. — № 7. — С. 41–45.
5. Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. — К.: Рибка моя, 2007. — 239 с.
6. Грициняк І.І. Ефективність використання нетрадиційних кормів у годівлі коропа: Автореферат дис. ... к. с.-г. наук. — К., 2004. — 20 с.
7. Оленев И.Г. Показатели качества природных вод с экологических позиций. — Львів: Світ, 1992. — 243 с.
8. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія водойм Полісся України. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 300 с.
9. Шандрук О.М. Про вплив співвідношення у кормах вітаміну В12, сирого протеїну та кальцію на рибопродуктивність нагульних ставів // Рибогосподарська наука України. — 2009. —
№ 2. — С. 82–90.
10. Шерман І.М., Пилипенко Ю.В. Еколого-технологічні основи рибогосподарської експлуатації малих водосховищ України // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К.: УкрНИИРХ, 2005. — С. 166–173.
11. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк та інші. — К.: Символ, 2008. — 29 с.