pdf35

COST PRICE OF CARP HYBRIDS IN DIFFERENT GROWING TECHNOLOGIES

D. Pshenychny, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

In the article the questions of efficiency of commodity fish growing in ponds in different technologies, quality and production cost price are expounded. It is determined, that growing of two-years old carp hybrids at the density of one-years about 2100–2200 fish/hа provides the receipt of two-years with individual weight 820–1050 g and fish-productivity 1040–1297 kg/ha.

REFERENCES
1. Мовчан В.А. Вирощування цьоголіток коропа / В.А. Мовчан, Н.М. Туркевич // Вісті Україн- ського НДІРГ. — Х.-К.: Вид-во Наркомпостачу УССР, 1934. — Т. 1. Вип. 1. — С. 15–26.
2. Гринжевський М.В. Інтенсивне вирощування цьоголіток коропово-сазанових гібридів / М.В. Гринжевський, А.В. Пекарський, Д.Р. Пшеничний // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Тваринництво. — Суми, 2007. — Вип. 3 (12). — С. 17–24.
3. Пшеничний Д.Р. Вплив щільності посадки личинок коропово-сазанових гібридів на інтенсив- ність росту цьоголіток і рибопродуктивність виросних ставів / Д.Р. Пшеничний, М.В. Грин- жевський // Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2005. — Вип. 42. — С. 180–182.