Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 59-63
УДК 574.5.08:556.53

pdf35

К МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЙ РАЗНООБРАЗИЯ БИОТЫ МАЛЫХ ГОРНЫХ ВОДОТОКОВ

В. И. Устич, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
В. И. Щербак, Институт гидробиологии НАН, г. Киев
А. И. Мрук,  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев

Освещены некоторые методические подходы комплексных научных исследований био-разнообразия на малых горных водотоках карпатского региона.

ЛИТЕРАТУРА
1. Щербак В.І. Гідроекологічні аспекти вирішення проблеми оцінки та зменшення загроз біорізноманіттю континентальних водойм України // Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України. — К.: Хімджест, 2003. — С. 273–348.
2. Унифицированные методы исследования качества вод. — М.: Изд-во СЭВ, 1977. — Ч. 3. — 91 с.
3. Унифицированные методы исследования качества воды. Атлас сапробных организмов. — М., 1977. — 227 с.
4. Андреев А.Д., Щербак В.И. Оценка состояния фитопланктонного сообщества по структурным показателям // “Проблемы экологии Прибайкалья”: тез. докл. III Всесоюз. науч. конф. — Иркутск, 1988. — Ч. 2. — С. 79–80.
5. Щербак В.І., Устич В.І., Семенюк Н.Є. Водоростеві угруповання р. Іршава як автотрофні компоненти кормової бази безхребетних і риб // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 1. — С. 66–78.
6. Щербак В.І., Устич В.І., Кражан С.А. та ін. Біорізноманіття безхребетних організмів водної товщі р. Іршава та її приток (Закарпатський регіон) // Рибогосподарська наука Украї- ни. — 2011. — № 2. — С. 34–43.
7. Щербак В.І., Устич В.І., Великопольський І.Й., Мрук А.І. Районування річки Іршава за таксономічним різноманіттям іхтіофауни // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2009. — № 3 (40). — С. 25–30.