pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 4(54): 38-46
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.04.038 
УДК [597.2/5:577.17]:504.05

HYDROCHEMICAL CHARACTERISTICS OF THE KARPYCHLAKE

L. Dragan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,The Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv
N. Mikhailenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,The Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv
T. Bersan, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,The Institute of Fisheries of the National Academy of Agrarian Sciences, Kyiv

Purpose. To assess the current hydrochemical characteristics of water in the Karpych Lake for determination of the possibilities for fish rearing.

Methodology. The paper presents the results of determining the hydrochemical composition of water in the Karpych Lake, village Hvozdiv, Vasylkiv district, Kyiv region. The hydrochemical analysis was performed according to standard methods using the photometric method for determining pollutants in surface waters: concentration of ammonium nitrogen (with Nessler's reagent), nitrites (with Griss reagent), nitrates, phosphates (with ammonium molybdate) and total iron (with orthophenanthroline), the chloride content was determined by argentometric titration. The pH was determined electrometrically, and the content of sulfates and dry residue by gravimetric method. All above mentioned methods are key parameters in a comprehensive assessment of the ecological condition of the lake.

Findings. The major ingredients of the hydrochemical composition of water, which characterize its physical properties (hydrogen index, suspended solids, hardness), salt (chlorides, sulfates, calcium, magnesium, sodium, bicarbonates), biogenic nitrogen (ammonium nitrogen, nitrites, nitrates), phosphates, iron were studied and analyzed in laboratory conditions. The results of laboratory measurements of the chemical composition of water samples, as well as the analysis of maximum allowable concentrations of substances for water bodies of fishery importance (MACrg) give grounds for certain conclusions of the current hydrochemical state of water of the studied lake Karpych.

Originality For the first time, an assessment of the current hydrochemical characteristics of water in the Karpych Lake was conducted to determine the possibilities of fish rearing.

Practical Value. The obtained results are necessary to establish the possibilities of using the Karpych Lake for growing and breeding commercial fish.

Keywords: Karpich pond, hydrochemical parameters, assessment of hydrochemical condition of water bodies.

REFERENCE

 1. Vasil'yev, A. A., Kiyashko, V. V., & Maspanova, S. A. (2016). Rezervy povysheniya ryboproduktivnosti. Agrarnyy nauchnyy zhurnal, 2, 14.
 2. Razdelkina, Ye. N., Maslikov, V. P., & Kiyashko, V. V. (2018). Sovremennyye metody intensifikatsii pri vyrashchivanii karpa. Advances in Science and Technology: Materialy XVII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. (Part I). Moskva: Aktual'nost'.RF, 26-28.
 3. Ekologicheskiy monitoring kak instrument issledovaniya ekosistemy Geoportal IVM SO RAN. gis.krasn.ru. Retrieved from: http://gis.krasn.ru/blog/content/monitoring-vodnykh-resursov.
 4. Yakunina, I. V., & Popov, N. S. Metody i pribory kontrolya okruzhayushchey sredy. Ekologicheskiy monitoring: uchebnoye posobiye. window.edu.ru. Retrieved from: http://window.edu.ru/catalog/ pdf2txt/421/68421/ 41971?p_page=4.
 5. Pravila okhrany poverkhnostnykh vod. meganorm.ru. Retrieved from: http://meganorm.ru/Index2/1/4293850/4293850123.htm.
 6. Telitchenko, M. M., & Ostroumov, S. A. (1990). Vvedeniye v problemy biokhimicheskoy ekologii. Moskva: Nauka.
 7. Ponomarev, S. V., Bakaneva, YU. M., & Fedorovykh, YU. V. (2017). Akvakul'tura. Sankt-Peteburg.
 8. Privezentsev, YU. A. (2000). Vyrashchivaniye ryb v malykh vodoyemakh. Moskva: Kolos.
 9. Romanenko, V. D., et al. (1998). Metodyka ekolohichnoyi otsinky yakosti poverkhnevykh vod za vidpovidnymy katehoriyamy. Kyiv: Symvol-T.
 10. Poverkhnevi, pidzemni ta zvorotni vody. Metodyka vykonannya vymyryuvanyy masovoyi kontsentratsiyi amoniy - ioniv foto kolorymetrychnym metodom z reaktyvom Neslera. [Poverkhnya, pidzemna ta zvorotna voda. Metod vymiryuvannya masovoyi kontsentratsiyi ioniv amoniyu za dopomohoyu fotokolorymetriyi metod z reaktyvom Neslera] (2003). MVV 081/12-0106-03. Kyyiv: Ministerstvo okhorony navkolyshnʹoho seredovyshcha Ukrayiny.
 11. Metodyka vykonannya vymiryuvannya masovoyi kontsentratsiyi rozchynenykh ortofosfativ fotometrychnym metodom. [Sposib vymiryuvannya masy kontsentratsiya rozchynenykh ortofosfativ fotometrychnym metodom]. (2002). MVV 081/12-0005-01. Kyiv: Ministerstvo okhorony navkolyshnʹoho seredovyshcha Ukrayiny,
 12. Metodyka fotometrychnoho vyznachennya nitryt-ioniv z reaktyvom Hrysa v poverkhnevykh ta ochyshchenykh stychnykh vodakh. [Metod fotometrychnoho vyznachennya ioniv nitrytiv z reaktyvom Hrysa u poverkhneviy ta ochyshcheniy stichniy vodi. (1995). KND 211.1.4.023-95. Kyiv: Minpryrody Zakhyst Ukrayiny.
 13. Metodyka fotometrychnoho vyznachennya zahalʹnoho zaliza z ortofenantrolinom v poverkhnevykh i stychnykh vodakh. [Metod fotometrychnoho vyznachennya zahalʹnoho zaliza za dopomohoyu ortofenantrolinu u poverkhnevykh ta stichnykh vodakh]. (1995). KND 211.1.4.034-95. Kyiv: Minpryrody Zakhyst Ukrayiny.
 14. Metodyka vykonannya vymiryuvannya masovoyi kontsentratsiyi khlorydiv u poverkhnevykh ta ochyshchenykh stichnykh vodakh tytrometrychnym metodom. [Sposib vykonannya vymiryuvannya masovoyi kontsentratsiyi khlorydiv u poverkhnevykh ta ochyshchenykh stichnykh vodakh tytrometrychnym metodom]. (2003). MVV 081/12-0007-02. Kyiv: Ministerstvo okhorony navkolyshnʹoho seredovyshcha Ukrayiny.
 15. Metodyka vykonannya vymiryuvannya vodnevoho pokaznyka rN elektrometrychnym metodom. [Metod vykonannya vymiryuvanʹ rN vodnyu elektrometrychnym metodom]. (2006). MVV 081/12-0317-06. Kyiv: Minpryrody Zakhyst Ukrayiny.
 16. Metodyka vykonannya vymiryuvannya masovoyi kontsentratsiyi sukhoho zalyshku (rozchynenykh rechovyn) hravimetrychnym metodom. [Metod vymiryuvannya masovoyi kontsentratsiyi sukhoho zalyshku (rozchynenykh rechovyn) hravimetrychnym metodom]. (2005). MVV 081/12-0109-03. Kyiv: Ministerstvo okhorony navkolyshnʹoho seredovyshcha Ukrayiny, .
 17. Metodyka vykonannya vymiryuvanyy masovoyi kontsentratsiyi sulʹfatyvnym hravimetrychnym metodom. [Metod vymiryuvannya masovoyi kontsentratsiyi sulʹfativ hravimetrychnym metodom]. (2002). MVV 081/12-0007-01. Kyiv: Minpryrody Zakhyst Ukrayiny
 18. Alekin, O. A. (1970). Osnovy gidrokhimii. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 19. Bernykova, T. A. (2011). Hydrolohyya s osnovamy meteorolohyy y klymatolohyy: uchebnyk. Moskva: MORKNYHA.