pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 2(44): 116-129
DOI: 10.15407/fsu2018.02.116
УДК 597.554.3:628.394.1

Some adaptive reactions of the prussian carp Carassius auratus gibelio (Bloch) based on the excessive load of ammonium nitrogen

Yu. Kovalenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Institute of Hydrobiology of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv
M. Primachev, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv
A. Potrokhov, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv
O. Zinkovskyi, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,Institute of Hydrobiology of the Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv

Purpose. The aim of the study was to find a difference in morphophysiological parameters and in the accumulation of energy-intensive substances in Prussian carp (Carassius gibelio Bloch, 1782), which existed at different times and at different concentrations ofallochthonous nitrogen in water.

Methodology. In the course of the work, following morphological, physiological and biochemical parameters of the Prussian carp were determined: condition factors, hepatic and splenic indices, protein, lipid and glycogen content in fish organs and tissues, and glucose content in blood plasma. Collection and processing of ichthyological materials were carried out in accordance with generally accepted methods.

Findings. The conducted studies showed that at a significant concentration of ammonium nitrogen up to 24.3 mg N/dm3 and with an increase in the adaptation time (from 3 months to several generations), the even-aged groups of fish had a difference in body length and weight that was confirmed by Fulton’s and Clark’. In the Prussian carp with the smallest and greatest adaptation time (3 months at a concentration of 24 N/dm3 and in several generations) to the ammonium nitrogen concentration of 48 mg N/dm3, the hepatic index was reduced (by 8 and 22.7%) compared to control, while the hepatic index, by contrast, increased compared to control to a concentration of 24.3 mg N/dm3 in fish adapted for 3 years. In all experimental groups of the Prussian carp, stable protein content in muscles was noted. After adaptation of fish during 3 months, lipid content in the liver was slightly higher than reference values, however, after adaptation during 3 years, lipid accumulation was significantly lower than control (by 35%), and in fish with long-term adaptation, lipid content in the liver approached reference values. Glycogen content in the liver of the experimental fish gradually increased with the duration of adaptation, however, with long-term adaptation to ammonium nitrogen concentration of 48 mg N/dm3, glycogen accumulation also approached the control.

Originality. For the first time, the adaptive features of the Prussian carp in terms of morphophysiological indices have been studied under a prolonged exposure to high concentrations of ammonium nitrogen.

Practical value. The obtained data can be used to understand the peculiarities of adaptation of cyprinids (for example, Prussian carp), to their existence in reservoirs affected by excessive action of nitrogen compounds. This will allow us to evaluate the conditions, under which new resistant fish populations are formed.

Key words: Prussian carp, adaptation, ammonium nitrogen, hepatic index, splenic index, fatness factor, proteins, lipids, glycogen.

REFERENCES

 1. Wilcove, D. S. & Chen L. Y. (1998). Management costs for endangered species. Conservation Biology, 1405-1407. https://doi.org/10.1111/j.1523-1739.1998.97451.x 
 2. Boesch, D. F., Dennison, W., & Houde, K. (2001). Factors in the decline of coastal ecosystems. Washington: Science, 1591.
 3. Sytnyk, Yu. M., Arsan, O. M., & Kyrychuk, H. Ye. (2012). Vmist ioniv vazhkykh metaliv u orhanakh ta tkanynakh moliuskiv deiakykh vodoim miskoi zony Kyieva. Naukovi zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka, 2 (51), 230-236.
 4. Drebuadze, Yu. Yu. (1998). Ekologicheskie zakonomernosti izmenchivosti rosta ryb. Extended abstract of doctor's thesis.
 5. Syromyatnikova, S. I., Kolmykov, S. I., & Kornilov, A. G. (2012). Azotistoe zagryaznenie ob"ektov Belgorodskoy oblasti v sel'skokhozyaystvennykh i gornopromyshlennyy rayonakh. Nauchnye vedomosti. Seriya Estestvennye nauki, 15 (134), 20, 173-177.
 6. Shved, T. A., & Isaiev, S. D. (2014). Otsinka dotrymannia vymoh shchodo pryberezhnykh zakhysnykh smuh na prykladi obiektiv m. Kyieva. Intehrovane upravlinnia vodnymy resursamy: nauk. zbirnyk, 2, 121.
 7. Dobrianska, H. M., Melnyk, A. P., & Yanovych, N. Ye. (2013). Osoblyvosti vmist vazhkykh metaliv v orhanizmi riznykh vydiv promyslovykh ryb. Naukovyi visnyk LNUVMBT im. S. Z. Hzhytskoho, 15, 1 (55), 4, 53.
 8. Potrohov, O. S. (2011). Fiziologo-biohimichni mehanizmy adaptacii' ryb do zmin ekologichnyh chynnykiv vodnogo seredovyshha. Extended abstract of doctor's thesis. Kyi'v: IGB NAN Ukrainy.
 9. Alekin, O. A., Semenov, A. D., & Skopintsev, B. A. (1973). Metodika opredeleniya ammoniynogo azota i svobodnogo ammiaka. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 10. Severina, S. E., & Solov'evoy, G. A. (Eds.) (1989). Praktikum po biokhimii. Moskva: MGU.
 11. Lowry, J. O. H., Rosenbnrough, N. J., & Farr, A. L. et al. (1951). Protein measurement with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. Vol., 193, 1, 265-275.
 12. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniyu ryb. Moskva: Pishch. promyshlennost'.
 13. Yarzhombek, A. A., Limanskiy, V. V., & Shcherbina, T. V. (1986). Spravochnik po fiziologii ryb. Moskva: Agropromizdat.
 14. Bagday, T. V., Snіtins'kiy, V. V., Antonyak, G. L., & Oleksyuk, N. P. (2015). Vpliv kadmіyu ta khromu (VI) na stan antioksidantnoї sistemi v klіtinakh krovі koropa (Cyprinus carpio L.). Bіologіya tvaryn, 17(1), 11-14.
 15. Fung, N. D., Raspopov, V. M., & Sergeeva, Yu. V. (2013). Morfobiologicheskaya kharakteristika zavod skoy molodi osetra dlya formirovaniya zapasov. Vestnik AGTU. Ser.: Rybnoe khozyaystvo, 2, 191-196.
 16. Haina, K. M. (2017). Biolohichna kharakterystyka promyslovoho stada sribliastoho karasia (Carassis auratus gibelio (Bloch, 1782)) Dniprovsko-Buzkoi hyrlovoi systemy. Rybohopodarska nauka Ukrainy, 3, 37-49.
 17. Klymenko, O. M., Kunovskyi, Yu. V., & Prysiazhniuk, N. M. (2013). Dynamika zmin fizychnykh parametriv krovotvornykh orhaniv koropa vprodovzh vehetatsiinoho periodu. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, 10 (105), 44.
 18. Pronina, G. I., Revyakin, A. O., & Koryagina, N. Yu. (2013). Patologicheskie izmeneniya podzheludochnoy zhelezy i pecheni ryb pod deystviem alloksana. Biomeditsina, 1, 3, 59.
 19. Htun-Han, M. (1978). The reproductive biology of the dab Limanda limanda (L.) in the North Sea gonosomatic index, hepatosomatic index and condition factor. Fish boil, 369-378.
 20. Zhidenko, A. A. (2008). Osobennosti plasticheskogo obmena karpa raznogo vozrasta pod deystviem gerbetsidov. Vіsnik Dnіpropetrovs'kogo unіversitetu. Bіologіya. Ekologіya, 16,  3, 84-92.
 21. Ryzhkov, L. P. (1992). Selezenka – morfofiziologicheskiy іndikator kachestva sostoyaniya populyatsii ryb. Ekologicheskaya fiziologiya vodnikh organizmov, 11-17.
 22. Primachev, M. T. (2017). Kompleksnoe vliyanie parazitov i zagryazneniya vody na morfo-fiziologicheskie pokazateli ryb. Problemy funktsionuvannia ta pidvyshchennia produktyvnosti vodnykh ekosystem: II Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: tezy dop. Dnipro: Dniprovskyi natsionalnyi universytet imeni Olesia Honchara, 34-35.
 23. Dorokhova, I. N. (2010). Osobennosti morfofiziologicheskikh i biokhimicheskikh parametrov pecheni morskogo ersha iz bukht s razlichnym urovnem zagryazneniya. Sovremennye problemy fiziologii i biokhimii vodnykh organizmov. Ekologiya fiziologiya i biokhimiya vodnykh organizmov: Obzor statey, 44-47.
 24. Kirillov, V. N. (2009). Osobennosti lipidnogo obmena v organizme ryb v usloviyakh povyshennoy mineralizatsii vody. Vestnik AGTU. Seriya: Rybnoye khozyaystvo, 1, 132-133.
 25. Arsan, V. O. (2004). Enerhozabezpechennia orhanizmu koropa pry adaptatsii do zmin kontsentratsii ioniv vazhkykh metaliv u vodnomu seredovyshchi. Extended abstract of candidate's thesis.
 26. Popova, E. M., & Koshchii, I. V. (2007). Lipidy yak komponent adaptatsii ryb do ekolohichnoho stresu. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 49-56.
 27. Bychkova, L. I., & Simakov, Yu. G. (2012). Ikhtiotoksikologiya. Uchebno-metodicheskiy kompleks distsiplin po spetsial'nosti (napravleniyu): 110901.65 – Vodnye bioresursy i akvakul'tura.
 28. Zhukov, D. A. (2007). Biologyia povedenyia: humoral'nyye mekhanyzmy. Sankt-Peterburg: Rech.
 29. Kennish, M. J. (2002). Environmental threats and environmental future of estuaries. Environmental Conservation, 29, 1, 78-107. https://doi.org/10.1017/S0376892902000061 
 30. Prychepa, M. V., Potrohov O. S., & Zin'kovs'kyj O. G. (2014). Metabolichni stres-reakcii' v okunja Perca fluviatilis L. ta jorzha Gymnocephalus cernua L. za dii' fenolu ta bihromatu kaliju. Naukovi zapysky Ternopil's'kogo nacional'nogo pedagogichnogo universytetu imeni Volodymyra Gnatjuka. Ser. Biologija, 1 (58), 44-50.