Випуск № 4/2017 (42)

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 1-148
DOI:

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 7-18
DOI:
Ю.А. Глєбова, О.В. Шкарупа
Розвиток реформ у рибній галузі України 7
БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 19-32
DOI:
В.О. Яковенко, О. В. Федоненко, Н.Й. Тушницька
Оцінка стану зоопланктону і зообентосу річки Мокра Сура 19
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 33-41
DOI:
Е.О. Аристархова
Оцінювання токсичності забруднених амоніаком вод на Carassius
auratus gibelio (Bloch, 1782) методом «Time sampling» 33
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 42-52
DOI:
О.В. Федоненко, О.М. Маренков, O.O. Петровський, О.С. Нестеренко,
М. Ю. Симон
Біологічні основи зарибнення Запорізького (Дніпровського)
водосховища 42
ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 53-64
DOI:
К.М. Гейна, С.С. Шашликова
Промислово-біологічна характеристика тюльки (Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької гирлової системи 53


СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 65-74
DOI:
Х.М. Курта, О.О. Малишева, В.Г. Спиридонов
Розроблення мультиплексної ПЛР для генетичного аналізу популяцій веслоноса (Polyodon spathula (Walbaum, 1792)
65
ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 75-84
DOI:
Т.С. Шарамок, В.О. Курченко, Н. Л. Колесник
Гісто-морфометрична структура гепатопанкреасу деяких коропових
риб (Cyprinidae (Rafinesque, 1810) Запорізького водосховища 75
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 85-98
DOI:
Н.Б. Єсіпова, Г.В. Шварц, Я.В. Тучапський
Морфо-гістологічна оцінка цьоголіток канального сома (Clarias gariepinus (Burchell, 1822) утримуваних в умовах екстремальної зимівлі 85
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 99-111
DOI:
В.М. Марценюк, О.С. Потрохов, О.Г. Зіньковський, М.В. Причепа
Фізіолого-біохімічний статус окуня річкового (Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) та плітки звичайної (Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) в умовах надмірного антропогенного навантаження на водойму 99
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 112-120
DOI:
Л. Л. Галоян, И. И. Грициняк, Л. П. Драган
Вплив згодовування комбікорму «Aller Aqua» на вміст вільних амінокислот у м'язах і печінці струмкової (Salmo trutta (Linnaeus, 1758) та райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
112
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 121-127
DOI:
С. В. Юрчак
Стан системи імунного захисту плідників коропа (Cyprinus carpio
(Linnaeus, 1758) за різного рівня вітаміну Е та селену в їх раціоні 121
КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ
Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 4(42): 127-146
DOI:
І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Африканський (кларієвий) сом (Clarias gariepinus (Burchell, 1822). Тематична бібліографія 128