buchac

Бучацький Леонід Петрович 
(головний редактор журналу)

РЕДАКЦІЙНИЙ ШТАТ

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Бучацький Леонід Петрович, доктор біологічних наук, академік Російської Академії природничих наук (РАЕН), провідний науковий співробітник лабораторії біотехнологій у рибництві, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Грициняк Ігор Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут рибного господарства НААН

Колесник Наталія Леонідівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії міжнародного науково-технічного співробітництва та інтелектуальної власності, Інститут рибного господарства НААН

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Біологічні науки

Гомельський Борис, доктор наук, професор, Державний Університет Кентуккі, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

Патрік Данієль, доктор наук, Голова департаменту біології Лабораторії Піренеїв, ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА

Зодапе Гаутам В., доктор наук, професор,  Декан факультету зоології Державного Університету Шиваджи в Колхапурі, РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ

Бузевич Ігор Юрійович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Сондак Василь Володимирович, доктор біологічних наук, завідувач кафедрою водних ресурсів, Національний університет водного господарства та природокористування, УКРАЇНА

Рудь Юрій Петрович, кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії біотехнологій в рибництві ІРГ НААН

Потрохов Олександр Спиридонович, доктор біол. наук, с.н.с., керівник лабораторії біології відтворення риб, Інститут гідробіології НАН України, УКРАЇНА

Третяк Олександр Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, заступник директора з наукової роботи, Інститут рибного господарства НААН

Соломатіна Валентина Дмитрівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу кормів та годівлі риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Сільськогосподарські науки

Ху Пао, доктор наук, професор, директор Центру прісноводного рибного господарства, КИТАЙСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА

Крупінські Єджей, доктор наук, професор, іноземний член Національної академії аграрних наук України, директор, Інститут зоотехнії Польщі, ПОЛЬЩА 

Єфименко Михайло Якович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник, Інституту розведення і генетики тварин НААН, УКРАЇНА

Тарасюк Сергій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН України, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА 

Бех Віталій Валерійович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції риб, Інститут рибного господарства НААН, УКРАЇНА

Шерман Iсаак Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри рибництва, Херсонський державний аграрний університет, УКРАЇНА

Maтвiєнко Наталія Миколаївна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу іхтіопатології ІРГ НААН

Костенко Олександр Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії, Національна академія аграрних наук України, УКРАЇНА

НАУКОВІ РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

є штатними працівниками Інституту рибного господарства НААН України:

Тушницька Наталія Йосифівна, кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник, вчений секретар ІРГ НААН

Дерень Ольга Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу кормів і годівлі риб ІРГ НААН

Тучапський Ярослав Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії розведення коропа ІРГ НААН

Залоїло Ольга Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу молекулярно-генетичних досліджень ІРГ НААН

Забитівський Юрій Михайлович, кандидат біологічних наук, заступник директора Львівської дослідної станції ІРГ НААН

Мрук Антоніна Іванівна, завідувач лабораторії лососівництва та відтворення зникаючих видів риб ІРГ НААН

Григоренко Тетяна Володимирівна, завідувач лабораторії гідробіології та технологій культивування цінних безхребетних ІРГ НААН, кандидат сільськогосподарських наук

Діденко Олександр Володимирович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу вивчення біоресурсів водосховищ ІРГ НААН

Видавнича група

Дизайн макету: Колесник Наталія Леонідівна, Шинкар Сергій Валерійович, Архангельський Євген Юрійович, Безусий Олександр Леонідович

Верстка та макетування: Архангельський Євген Юрійович, Симон Марія Юріївна

Літературне редагування: Швець Тетяна Михайлівна

Коректори та комп’ютерний набір: Ковальчук Ганна Василівна