pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 5-27 
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.005
УДК 639.371:504(477)

Перспективи аквакультури великоротого окуня (Micropterus salmoides Lacеpеde, 1802) з огляду на адаптацію до зміни клімату, а також розвиток рекреаційного рибальства та міжнародного рибальського туризму (огляд)

І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
В. О. Гущин, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Державне агентство рибного господарства України, м. Київ
Ю. М. Ситник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Комунальне підприємство «Плесо» Київської міської державної адміністрації, м. Київ

Мета. Перед сучасним рибним господарством нашої країни постає багато викликів, у тому числі такі, як адаптація до зміни клімату та розвиток рекреаційного рибальства і міжнародного рибальського туризму. Метою адаптації може бути ефективніше здійснення рибогосподарських заходів відповідно до збільшення середньорічних температур та пролонгації періоду активного росту гідробіонтів. Також сьогодні у переважній більшості розвинутих країн спостерігається тенденція зміни світогляду, що виражається у переході від сприйняття риби як продукту харчування до риби як об’єкта надання рекреаційних послуг. Це дозволяє більш ефективно та заощадливо використовувати рибні запаси, майже не зменшуючи їх. До нових об’єктів аквакультури, пристосованіших до вищих річних температур, таякі посідають провідне місце у рекреаційній сфері багатьох країн світу, можна віднести великоротого окуня, або форелеокуня (Micropterus salmoides). Даний вид риб, що походить із водойм Північної Америки, на сьогодні активно вирощується в аквакультурі більше ніж 50 країн у всьому світі, в першу чергу, з метою любительського і спортивного рибальства. Діюча методика з відтворення та вирощування великоротого окуня в аквакультурі України сприятиме ефективнішому здійсненню рибогосподарської діяльності та посиленню тенденцій надання послуг рекреаційного рибальства. Це сприятиме збільшенню надходжень до центрального та місцевого бюджетів і більш активному залученню інвестицій.

Результати. Дана робота містить короткі відомості про перспективи відтворення та вирощування великоротого окуня на території України, еколого-рибогосподарські характеристики великоротого окуня з описом середовища існування, живлення, тенденцій росту у різних вікових групах, а також процесу відтворення у межах природного ареалу. Також у статті розглядаються спроби інтродукції форелеокуня у водні об’єкти на території України протягом ХІХ–ХХ ст. та можливі причини їх повної або часткової невдачі. Крім того, надано оцінку можливого впливу великоротого окуня на стан іхтіофауни і умови здійснення аквакультури. Також розглядаються заходи щодо недопущення неконтрольованого поширення форелеокуня при здійсненні рибогосподарської діяльності.

Практична значимість. Інформація, представлена у зазначеному огляді, може бути у подальшому використана для розробки практичної методики відтворення та вирощування великоротого окуня у вітчизняному рибному господарстві, а також популяризації його як перспективного об’єкта аквакультури.

Ключові слова: великоротий окунь, форелеокунь, Micropterus salmoides, рекреація, зміна клімату, аквакультура, любительське рибальство, спортивне рибальство, міжнародний рибальський туризм, інвестиції, стратегія адаптації, перспективний вид.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Анищенко И. А. Добавочные рыбы в прудах (американский большеротый окунь) // Рыбное хозяйство. 1941. № 2.
 2. Бурмакин Е. В. Акклиматизация пресноводных рыб в СССР // Известия ГосНИОРХ. 1963. 317 с.
 3. Деякі аспекти інтродукції цінних видів риб до рибогосподарських водних об’єктів України / Гущин В. О. та ін. // Перспективи гідроекологічних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних викликів : VIII з’їзд Гідроеколог. тов. України : тези доп. Київ : ІГ НАНУ, 2019. С. 196—198.
 4. Євтушенко М. Ю., Дудник С. В., Глєбова Ю. А. Акліматизація гідробіонтів. Київ : Аграрна освіта, 2011. 240 с.
 5. Ильин Б. С. Ихтиофауна Северной Америки как источник рекрутов для акклиматизации // Труды ВНИРО. 1960. Т. 43, вып. 1.
 6. Карпевич А. Ф., Бокова Е. Н. Пересадки рыб и водных беспозвоночных, проведенные в СССР за 1960–1961 гг. // Вопросы ихтиологии. 1963. Т. 3, вып. 2(27). С. 366—395.
 7. Крымова Р. В. Биология и техника разведения форелеокуня в прудах // Труды ВНИИПРХ. 1954. Т. 7. С. 74—88.
 8. Крымова Р. В. Биология форелеокуня и разведение его в прудах // Труды ВНИИПРХ. 1961. Т. 10. С. 48—136.
 9. Носаль А. Д., Симонова Л. Г. Рыбное население озер Волынской и Ровенской областей и промысел рыбы // Труды УкрНИИРХ. 1958. Т. 11. С. 111—131.
 10. Поддубный А. Г. Ихтиофауна // Волга и ее жизнь. Ленинград : Наука, 1978. С. 228—247.
 11. Рыкова Т. И. Биологическое обоснование акклиматизации большеротого черного окуня в Шапсугском водохранилище // Труды ВНИРО. 1964. Т. 55. С. 159—165.
 12. До питання про наслідки інтродукції деяких видів риби у гідроекосистему Шацьких озер: реалії сьогодення / Ситник Ю. та ін. // Фауна України на межі ХХ–ХХІ ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій : Міжнар. зоолог. конф. : тези доп. Львів : СПОЛОМ, 2019. С. 149—152.
 13. Ретроспективний огляд формування складу іхтіофауни Шацьких озер / Шевченко П. Г. та ін. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2013. № 10. С. 149—155.
 14. Ялынская Н. С. Биологические основы реконструкции рыбного хозяйства озер Шацкой группы Волынской области / Н. С. Ялынская : автореф. дис. канд. биол. наук. – Львов, 1953. – 15 с.
 15. Allan R. C., Romero J. Underwater observations of largemouth bass spawning and survival in Lake Mead // Black Bass Biology and Management. Washington, DC : Sport Fishing Institute, 1975. P. 104—112.
 16. Annett C., Hunt J., Dibble E. D. The complete bass: habitat use patterns of all stages of the life cycle of largemouth bass // Multidimensional Approaches to Reservoir Fisheries Management : American Fisheries Society Symposium 16 : proceed. Bethesda, MD, 1996. P. 306—314.
 17. Bai J. J., Li S. J., Deng G. C. Farming status and technology of largemouth bass (Micropterus salmoides) in China (Section one) // Scientific Fish Farming. 2009. Vol. 6. P. 15—16.
 18. Beamesderfer R. C., North J. A. Growth, natural mortality, and predicted response to fishing for largemouth bass and smallmouth bass populations in North America // North American Journal of Fisheries Management. 1995. Vol. 15. P. 688—704. https://doi.org/10.1577/1548-8675(1995)015<0688:GNMAPR>2.3.CO;2
 19. Beitinger T. L., Bennett W. A., McCauley R. W. Temperature tolerances of North American freshwater fishes exposed to dynamic changes in temperature // Environmental Biology of Fishes. 2000. Vol. 58. P. 237—275. https://doi.org/10.1023/A:1007676325825
 20. Bondari K. Training and growth of artificially fed largemouth bass in culture tanks // Aquaculture Research. 1983. Vol. 14. P. 145—149. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.1983.tb00064.x
 21. Brown M. L., Murphy B. R. Seasonal dynamics of direct and indirect condition indices in rela­tion to energy allocation in largemouth bass Micropterus salmoides (Lacepede) // Ecology of Freshwater Fish. 2004. Vol. 13. P. 23—36. https://doi.org/10.1111/j.0906-6691.2004.00031.x
 22. Carlander K. D. Handbook of Freshwater Fishery Biology. Vol. 2. Ames, IA : The Iowa State University Press, 1977.
 23. Carr M. H. The breeding habits, embryology, and larval development of the large-mouthed black bass in Florida // Proceedings of the New England Zoological Club. 1942. Vol. 20. P. 43—77.
 24. Cooke S. J., McKinley R., Phillip D. P. Physical activity and behavior of a centrarchid fish, Micropterus salmoides, during spawning // Ecology of Freshwater Fish. 2001. Vol. 10. P. 227—237. https://doi.org/10.1034/j.1600-0633.2001.100405.x
 25. Coutant C. C., DeAngelis D. L. Comparative temperature-dependent growth rates of large-mouth and smallmouth bass fry // Transactions of the American Fisheries Society. 1983. Vol. 112. P. 416—423. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1983)112<416:CTGROL>2.0.CO;2
 26. Dorsey L. G. Population dynamics and habitat use of age-0 largemouth bass and spotted bass in Normandy Reservoir, Tennessee : MSc thesis. Cookeville, TN : Tennessee Technological University, 1997.
 27. Garvey J. E., Stein R. A. Linking bluegill and gizzard shad prey assemblages to growth of age-0 largemouth bass in reservoirs // Transactions of the American Fisheries Society. 1996. Vol. 127. P. 70—83. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1998)127<0070:LBAGSP>2.0.CO;2
 28. Garvey J. E., Wright R. A., Stein R. A. Overwinter growth and survival of age-0 largemouth bass (Micropterus salmoides): revisiting the role of body size // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 1998. Vol. 55. P. 2414—2424. https://doi.org/10.1139/f98-124
 29. Goodgame L. S., Miranda L. E. Early growth and survival of age-0 largemouth bass in relation to parental size and swim-up time // Transactions of the American Fisheries Society. 1993. Vol. 122. P. 131—138. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1993)122<0131:EGASOA>2.3.CO;2
 30. Green D. M., Heidinger R. C. Longevity record for largemouth bass // North American Journal of Fisheries Management. 1994. Vol. 14. P. 464—465. https://doi.org/10.1577/1548-8675(1994)014<0464:LRFLB>2.3.CO;2
 31. Hambright K. D. Experimental analysis of prey selection by largemouth bass: role of predator mouth width and prey body depth // Transactions of the American Fisheries Society. 1991. Vol. 120. P. 500—508. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1991)120<0500:EAOPSB>2.3.CO;2
 32. Heidinger R. C. Life history and biology of largemouth bass // Black Bass Biology and Management. Washington, DC : Sport Fishing Institute, 1975. P. 11—20.
 33. Prey vulnerability to peacock cichlids and largemouth bass based on predator gape and prey body depth / Hill J. E. et al. // Proceedings of the Annual Conference Southeastern Association of Fish and Wildlife Agencies. 2004. Vol. 58. P. 47—56.
 34. Morphological characteristic of the Largemouth bass (Micropterus salmoides) from the Svitiaz’ lake of Shats’ky lake group / Hrytsyniak I. et al. // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : ХІІ Міжнар. іхтіологічна наук.-практ. конф., Дніпро, 26-28 вер. 2019 р. : матер. Дніпро : Акцент, 2019. С. 15—18.
 35. Hunt J., Annett C. A. Effects of habitat manipulation on reproductive success of individual largemouth bass in an Ozark reservoir // North American Journal of Fisheries Management. 2002. Vol. 22. P. 1201—1208. https://doi.org/10.1577/1548-8675(2002)022<1201:EOHMOR>2.0.CO;2
 36. Huskey S. H., Turnigan R. G. Variation in prey-resource utilization and oral jaw gape between two populations of largemouth bass, Micropterus salmoides // Environmental Biology of Fishes. 2001. Vol. 61. P. 185—194. https://doi.org/10.1023/A:1011095526939
 37. Isely J. J., Noble R. L. Use of daily otolith rings to interpret development of length distributions of young largemouth bass // The Age and Growth of Fish. Ames, LA : The Iowa State University Press, 1987. P. 475—481.
 38. Ludsin S. A., DeVries D. R. First-year recruitment of largemouth bass: the interdependency of early life stages // Ecological Applications. 1997. Vol. 7. P. 1024—1038. https://doi.org/10.1890/1051-0761(1997)007[1024:FYROLB]2.0.CO;2
 39. McCormick J. H., Jensen K. M. Osmoregulatory failure and death of first-year largemouth bass (Micropterus salmoides) exposed to low pH and elevated aluminum, at low temperature in soft water // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 1992. Vol. 49. P. 1189—1197. https://doi.org/10.1139/f92-134
 40. Meador M. R., Kelso W. E. Growth of largemouth bass in low-salinity environments // Transactions of the American Fisheries Society. 1990. Vol. 119. P. 545—552. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1990)119<0545:GOLBIL>2.3.CO;2
 41. Miranda L. E. Changes in latitudes, changes in attitudes // Lakeline. 2014. Vol. 34. P. 28—31. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1994)123<0080:LDWSAL>2.3.CO;2
 42. Miranda L. E., Hubbard W. D. Length-dependent winter survival and lipid composition of age-0 largemouth bass in Bay Springs Reservoir, Mississippi // Transactions of the American Fisheries Society. 1994. Vol. 123. P. 80—87. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1987)7<131:ROYLBI>2.0.CO;2
 43. Miranda L. E., Muncy R. J. Recruitment of young-of-year largemouth bass in relation to size structure of parental stock // North American Journal of Fisheries Management. 1987. Vol. 7. P. 131—137.
 44. Mittelbach G. G., Persson L. The ontogeny of piscivory and its ecological implications // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 1998. Vol. 55. P. 1454—1465. https://doi.org/10.1139/f98-041
 45. Moss D. D., Scott D. C. Dissolved oxygen requirements of three species of fish // Transactions of the American Fisheries Society. 1961. Vol. 90. P. 377—393. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1961)90[377:DROTSO]2.0.CO;2
 46. Neal J. W., Noble R. L. A bioenergetics-based approach to explain largemouth bass size in tropical reservoirs // Transactions of the American Fisheries Society. 2006. Vol. 135. P. 1535—1545. https://doi.org/10.1577/T05-258.1
 47. Neumann R. M., Guy C. S., Willis D. W. Length, weight, and associated indices // Fisheries Techniques. 3rd edn. Bethesda, MD : American Fisheries Society, 2012. P. 637—676.
 48. Nieman D. A., Clady M. D., Gebhart G. E. Sexual maturity of small yearling largemouth bass in Oklahoma // Proceedings of the Oklahoma Academy of Sciences. 1979. Vol. 59. P. 51—52.
 49. Niimi A. J., Beamish F. W. H. Bioenergetics and growth of largemouth bass (Micropterus salmoides) in relation to body weight and temperature // Canadian Journal of Zoology. 1974. Vol. 52. P. 447—456. https://doi.org/10.1139/z74-056
 50. Parmley D., Alvarado G., Cortez M. Food habits of hatchery-reared Florida largemouth bass // The Progressive Fish-Culturist. 1986. Vol. 48. P. 264—267. https://doi.org/10.1577/1548-8640(1986)48<264:FHOSHF>2.0.CO;2
 51. Post D. M., Kitchell J. F., Hodgson J. R. Interactions among adult demography, spawning date, growth rate, predation, overwinter mortality, and the recruitment of largemouth bass in a northern lake // Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 1998. Vol. 55. P. 2588—2600. https://doi.org/10.1139/f98-139
 52. A thirty year diet record of largemouth bass (Micropterus salmoides) from a small north temperate lake / Purdom Т. et al. // Bios. 2015. Vol. 86. P. 20—30. https://doi.org/10.1893/0005-3155-86.1.20
 53. Rahel F. J. Biogeographic barriers, connectivity and homogenization of freshwater faunas: it's a small world after all // Freshwater Biology. 2007. Vol. 52. P. 696—710. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2006.01708.x
 54. Winter habitats used by largemouth bass in the Illinois River, a large river-floodplain ecosystem / Raibley P. T. et al. // North American Journal of Fisheries Management. 1997. Vol. 17. P. 401—412. https://doi.org/10.1577/1548-8675(1997)017<0401:WHUBLB>2.3.CO;2
 55. Rivero L. H. The introduced largemouth bass, a predator upon native Cuban fishes // Transactions of the American Fisheries Society. 1937. Vol. 66. P. 367—368. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1936)66[367:TILBAP]2.0.CO;2
 56. Scott W. B., Crossman E. J. Freshwater Fishes of Canada // Fisheries Research Board of Canada Bulletin. 1973. Vol. 184.
 57. Shoup D. E., Wahl D. H. The effects of turbidity on prey selection by piscivorous largemouth bass // Transactions of the American Fisheries Society. 2009. Vol. 138. P. 1018—1027. https://doi.org/10.1577/T09-015.1
 58. Strawn K. Growth of largemouth bass fry at various temperatures // Transactions of the American Fisheries Society. 1961. Vol. 90. P. 334—335. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1961)90[334:GOLBFA]2.0.CO;2
 59. Stuber R. J., Gebhart G., Maughan O. E. Habitat suitability index models: largemouth bass : FWS/OBS-82/10.16. Washington, DC : U. S. Fish and Wildlife Service, 1982.
 60. Timmons T. J., Shelton W. L., Davies W. D. Gonad development, fecundity, and spawning season of largemouth bass in newly impounded West Point Reservoir, Alabama-Georgia : Technical Paper 100. Washington, DC : U. S. Fish and Wildlife Service, 1980.
 61. National survey of fishing, hunting, and wildlife associated recreation. Washington, DC : U. S. Government Printing Office, 2011.
 62. Vogele L. E., Rainwater W. C. Use of brush shelters as cover by spawning black basses (Micropterus) in Bull Shoals Reservoir // Transactions of the American Fisheries Society. 1975. Vol. 104. P. 264—269. https://doi.org/10.1577/1548-8659(1975)104<264:UOBSAC>2.0.CO;2
 63. Warren M. L., Jr. Centrarchid identification and natural history // Centrarchid Fishes: Diversity, Biology and Conservation. Chichester : Wiley-Blackwell, 2009. P. 375—535. https://doi.org/10.1002/9781444316032.ch13
 64. Wasserman R. J., Strydom N. A., Weyl O. L. F. Diet of largemouth bass, Micropterus salmoides (Centrarchidae) in the lower reaches of an Eastern Cape River, South Africa // African Zoology. 2011. Vol. 46. P. 378—386.https://doi.org/10.1080/15627020.2011.11407511 
 65. Wickstrom G. A., Applegate R. L. Growth and food selection of intensively cultured largemouth bass // The Progressive Fish-Culturist. 1989. Vol. 51. P. 79—82. https://doi.org/10.1577/1548-8640(1989)051<0079:GAFSOI>2.3.CO;2
 66. Size-dependent ontogenetic diet shift to piscivory documented from stable isotope analyses in an introduced population of largemouth bass / Yasuno N. et al. // Environmental Biology of Fishes. 2012. Vol. 93. P. 255—266. https://doi.org/10.1007/s10641-011-9911-2