pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 1(47): 5-16
DOI: 10.15407/fsu2019.01.005
УДК 597-19(282.247.32)(282.247.324)

Сучасний стан промислової іхтіофауни р. Дніпро і р. Десна в межах Чернігівської області

І. Ю. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати результати іхтіологічних зйомок основних промислових видів р. Дніпро і р. Десна в межах Чернігівської області і визначити біологічні показники, які характеризують стан сировинної бази промислу.

Методика. У якості первинних матеріалів використані дані аналізу промислових уловів і результати контрольних виловів, які проводилися іхтіологічною службою Чернігіврибоохорони в 2015 р. Іхтіологічний матеріал відбирали з уловів ставних сіток у весняно-літній період; для біологічного аналізу відібрано 1191 екз. риб різних видів. Збір і обробку матеріалів здійснювали за загальноприйнятими методиками. Коефіцієнт миттєвої загальної смертності (Z) визначали графічним методом з використанням натуральних логарифмів чисельності вікових груп в контрольних уловах ― як тангенс кута нахилу лінії регресії. Природна смертність визначалась для середніх вікових груп за методикою П. В. Тюріна. У роботі були використані дані офіційної промислової статистики.

Результати. Промисловою статистикою в рр. Дніпро та Десна в межах Чернігівської області в останні 5 років фіксується 19 видів риб; основними промисловими видами були лящ (22,9…44,5% середньорічного загального вилову), плоскирка (24,5…24,7%), плітка (14,9-15,4%) та синець (3,3–12,1%). У якості інтегральної характеристики умов існування були визначені показники смертності основних промислових видів риб. За результатами аналізу розмірної структури ляща, плітки, плоскирки, судака, щуки та карася сріблястого коефіцієнти загальної смертності коливались в межах 0,36…0,64; природної ― 0,18…0,44; величина промислової смертності не перевищувала 0,20. В цілому досліджені показники, які характеризують стан поповнення та експлуатації популяцій, знаходились на рівні, притаманному середньоцикловим видам з підвищеною природною смертністю (за виключенням ляща, плітки та плоскирки), достатнім поповненням та помірним рівнем промислової експлуатації.

Наукова новизна. Вперше за останніх 10 років проведений детальний аналіз розмірної структури основних представників промислової іхтіофауни р. Дніпро і Десна і визначені інтегральні показники, що характеризують умови формування і експлуатації їх запасу.

Практична значимість. Отримані дані були використані при розробці допустимих обсягів вилову водних біоресурсів в р. Десна і Дніпро на 2017–2019 рр.

Ключові слова: Дніпро, Десна, іхтіофауна, смертність, промисел.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України : довідковий посібник / ред. Хорєв В. М., Алієв К. А. Київ : Ніка-Центр, 2006. 320 с. 
 2. Вишневський В. І., Сташук В. А., Сакевич А. М. Водогосподарський комплекс в басейні Дніпра. Київ : Інтерпрес ЛТД, 2011. 188 с.
 3. Белінг Д. О. Дніпро та його рибні багатства. Київ : Всеукраїнська академія наук, 1935. 163 с.
 4. Белінг Д. О. Іхтіофауна р. Десни  // Зб. праць Зоол. музею. 1935. № 16. С. 93—105.
 5. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Ч. 2. Москва ; Ленинград : АН СССР, 1949. 326 с.
 6.  Полтавчук М. О. Рибне населення та рибопродуктивність Десни і вплив на них промислових та побутових стоків // Десна в межах України. Київ : Наукова думка, 1964. С. 133—144.
 7. Шевченко П. Г., Коваль Н. В., Ворончук Л. В. Условия обитания, численность, распределение и рост молоди промысловых рыб устья Десны // Гидробиологический журнал. 1986. Т. 22, № 3. С. 107—109.
 8. Полтавчук М. А., Щербуха А. Я. Ихтиофауна притоков Десны в рыбохозяйственном кадастре СССР // Вестник зоологии. 1988. № 2. С. 24—29.
 9. Сучасний стан іхтіофауни басейну р. Десна / Ткаченко В. О. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2008. № 3. С. 46—52.
 10. Видовий склад іхтіофауни верхньої ділянки Канівського водосховища та пригирлових ділянок р. Десна / Ситник Ю. М. та ін. // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. 2012. Вип. 20, т. 2. С. 89—94.
 11. Чуклін А. В. Принципи встановлення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у дніпровських водосховищах // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3. С. 3—7.
 12. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. Київ : IРГ УААН, 1998. 47 с.
 13. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 14. Юдович Ю. Б., Доценко Б. Н., Антонюк А. В. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах. Москва : ВНИИПРХ, 1982. 46 с.
 15. Тюрин П. В. Фактор естественной смертности рыб и его значение при регулировании рыболовства // Вопросы ихтиологии. 1962. Т. 2, вып. 3 (24). С. 184—192.
 16. Zakharchenko I., Lytvynenko V., Kurganskiy S. Biological characteristics of silver bream (Blicca bjoerkna) in commercial fishery in the Kyiv reservoir // Рибогосподарська наука України. 2016. № 4. С. 7—15. https://doi.org/10.15407/fsu2016.04.007 
 17. Курганський С. В., Бузевич О. А. Сучасний стан промислової іхтіофауни Київського водосховища та оцінка наслідків екстремальної зимівлі 2010 року  // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 58—65.
 18. Кулиш А. В. Структура и динамика поселений карасей (Carassius Jarocki, 1822) водоемов Восточной Украины : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : 03.00.08. «Зоология». Киев, 2013. 26 с.
 19. Гурбик О. Б. Популяції нечисельних видів риб Канівського водосховища як об’єкти промислового використання // Рибогосподарська наука України. 2012. № 2. С. 4—10.