Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 84-91
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.084
УДК: 639.3:597.551.2:616.15(477.7)

pdf35

Сезонні зміни морфофізіологічного стану коропових риб, вирощених за пасовищної технології в умовах півдня України

Ю. М. Воліченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ДВНЗ «Херсонський ДАУ», м. Херсон
С. І. Пентилюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ДВНЗ «Херсонський ДАУ», м. Херсон
І. М. Шерман, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , ДВНЗ «Херсонський ДАУ», м. Херсон

Мета. Розглянути сезонні зміни гематологічних показників коропових риб в період зимового утримання та встановити певні закономірності тих чи інших параметрів внутрішнього середовища організму дослідної групи цьоголіток та однорічок.

Методика. Дослідження ґрунтуються на польових і лабораторних методах, прийнятих у рибогосподарських, фізіологічних і статистичних дослідженнях.

Результати. Отримані дані фізіологічного стану організму риб після зимового утримання свідчать про зниження вмісту загального білка крові; високу кількість еритроцитів — від 1,7 у коропа до 2,4 млн/мкл у строкатого товстолобика та білого амура, високий еритропоез (8,0–25,0%) еритроцитів; зниження вмісту лейкоцитів з підвищенням частки нейтрофільних гранулоцитів у лейкоцитарній формулі. За біохімічним аналізом сироватки крові, відмічено характерне зниження загального білка в крові, та зниження глюкози в межах від 25,0 до 53,1%. Також відмічається зменшення рівня тригліцеридів та холестеролу на 24,7–59,5%.

Наукова новизна. Здійснено аналіз гематологічних показників цьоголіток та однорічок коропових риб, вирощених за пасовищною технологією в період зимового утримання. Отримані результати свідчать про певні зміни фізіологічного стану рибопосадкового матеріалу та можуть розглядатися як специфічний сигнал для розроблення відповідних профілактичних заходів та оптимізації технологічних параметрів при організації процесу подальшого вирощування.

Практична значимість. Отримані дані дозволяють науково обґрунтовано рекомендувати їх як компонент індикації якості та загального фізіологічного стану рибопосадкового матеріалу.

Ключові слова: коропові види риб, гематологічні показники, зимувальні стави, середня маса, вгодованість, кореляція.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Головина Н. А. Гематология прудовых рыб / Н. А. Головина, И. Д. Тромбицкий. — Кишинев : Штиинца, 1989. — 158 с.
 2. Иванова Н. Т. Материалы к морфологии крови рыб / Иванова Н. Т. — Ростов-н/Д., 1970. — 138 с.
 3. Иванова Н. Т. Система крови / Иванова Н. Т. — Ростов-н/Д., 1995. — 155 с.
 4. Иванова Н. Т. Атлас клеток крови рыб / Иванова Н. Т. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1999. — 50 с.
 5. Житенева Л. Д. Эколого-гематологические характеристики некоторых видов рыб : справочник / Житенева Л. Д., Рудницкая О. А., Калюжная Т. Н. — Ростов-н/Д. : Молот, 1997. — 152 с.
 6. Житенева Л. Д. Атлас нормальных и патологически измененных клеток крови рыб / Житенева Л. Д., Полтавцева Т. Г., Рудницкая О. А. — Ростов-н/Д. : Кн. изд-во, 1989. — 112 с.
 7. Методические указания по проведению гематологического обследования рыб / Минсельхозпрод России. — М., 1999. — 16 с.
 8. Фізіологія риб: Практикум : навч. посіб. / [Дехтярьов П. А., Шерман І. М., Ю. В. Пилипенко та ін.]. — К. : Вища школа, 2001. — 128 с.
 9. Дехтярьов П. А. Фізіологія риб : підручник / Дехтярьов П. А., Євтушенко М. Ю., Шерман І. М. — К. : Аграрна освіта, 2008. — 342 с.
 10. Плохинский Н. А. Биометрия / Плохинский Н. А. — Новосибирск : СОАН СССР, 1961. — 364 с.
 11. Рокицкий П. Ф. Основы вариационной статистики для биологов / Рокицкий П. Ф. — Минск, 1961. — 217 с.
 12. Воліченко Ю. М. Гематологічні показники крові цьоголіток коропових риб (Cyprinidae), вирощених за пасовищною технологією в умовах півдня України / Ю. М. Воліченко, С. І. Пентилюк, І. М. Шерман // Рибогосподарська наука України. — 2015. — № 4. — С. 90—98. https://doi.org/10.15407/fsu2015.04.090