Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 64-72
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.064
УДК: 639.371.1

pdf35

Продуктивна характеристика 3-річних плідників струмкової форелі (Salmo trutta), вирощених в умовах індустральної аквакультури

Л. Л. Галоян, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. І. Кучерук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. А. Тертерян, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідження та аналіз продуктивних та репродуктивних показників плідників струмкової форелі вирощених в умовах індустріальної аквакультури з використанням годівлі штучними спеціалізованими кормами.

Методика. Вирощування риб проводили за технологію, прийнятою для райдужної форелі. Біологічну оцінку риб проводили на живому матеріалі за схемою, розробленою І. Ф. Правдіним (1966) для лососевих риб. Для анестезії риб використовували препарат «Пропісцін», польського виробництва. Метричні показники вимірювали лінійкою, кравецькою стрічкою та штангенциркулем. Масу плідників визначали на електронних вагах. Ікринки фіксували у 4% розчині формаліну, масу ікринок визначали за допомогою торсіонних терезів, діаметр штангенциркулем. Тривалість рухливості сперміїв у самців визначали секундоміром під мікроскопом за збільшення 10х40, концентрацію сперміїв визначали у камері Горяєва.

Використовувався множинний регресійний аналіз, який виконувався в програмі JMP IN 4 (SAS Institute).

Результати. Плідники струмкової форелі вирощені на спеціалізованих штучних кормах мали наступні показники продуктивності: середня маса 3-річних плідників струмкової форелі складала 458 г у самців та 453 г у самиць. Середня робоча плодючість 3-річних самиць струмкової форелі становила 1847 ікринок, середня відносна робоча плодючість 3971 ікринку, середні якісні показники яких мали наступні значення: маса 61,5 мг, діаметр 4,7 мм. Репродуктивна характеристика трирічних самців струмкової форелі була високою — середня плодючість складала 1391 млн сперміїв, їх рухливість тривала 35,6 с.

Наукова новизна. Вперше в Україні було вирощено доместиковане стадо плідників струмкової форелі в індустріальних умовах з використанням годівлі штучними спеціалізованими кормами.

Практична значимість. Отримані результати є складовою частиною розробки комплексної технології з вирощування лососевих риб, з метою розширення асортименту цінної делікатесної продукції та обґрунтування заходів зі штучного відтворення струмкової форелі в річках Карпатського регіону.

Ключові слова: струмкова форель, робоча плодючість, відносна робоча плодючість, продуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Берг Л. С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран / Берг Л. С. — М. : АН ССР, 1949. — Т. 3. — 876 с.
 2. Устич В. І. Історичні аспекти та перспективи відродження лососівництва в Закарпатті / В. І. Устич, А. І. Мрук // Раціональне використання водних ресурсів — необхідний елемент стійкого розвитку : 3-я робоча зустріч Української річкової мережі, с. Осій (Ужгород) 26-29 черв. 2003 р. : матер. — Ужгород : Ліра, 2003. — С. 42—45.
 3. Мрук А. І. Сучасний стан та перспективи відтворення цінних лососевих видів риб в Закарпатті / А. І. Мрук, В. І. Устич, І. І. Маслянка // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К. : Світ рибалки, 2005. — С. 196—200.
 4. Мрук А. І. Склад іхтіофауни річки Іршава / А. І. Мрук, В. І. Устич, І. І. Маслянка // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 1(7). — С. 16—21.
 5. Movement and summer habitat of brown trout (Salmo trutta) below a pulsed discharge hydroelectric generating station / C. M. Bunt, S. J. Cooke, C. Katopodis [et al.] // Regulated Rivers-Research & Management. — 1999. — № 15. — Р. 395—440. https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1646(199909/10)15:5<395::AID-RRR556>3.0.CO;2-1 
 6. Мрук А. І. Прогнозований вплив будівництва міні ГЕС на популяції цінних лососевих риб карпатського регіону / А. І. Мрук, А. І. Хандожівська, І. Й. Великопольський // Современные проблемы гидробиологии, перспективы пути и методы решений : ІІІ междунар. конф., 17-19 мая 2012 г. : матер. — Херсон, 2012. — С. 289—293.
 7. Didenko A. Challenges to restoration of salmonids in streams of the Ukrainian part of the Carpathians/ A. Didenko, A. Mruk, S. Kruzhylina // International Workshop on the Restoration of Fish Populations, September 1-4, 2009. — Düsseldorf, Germany. — P. 25.
 8. Грициняк И. И. Состояние и перспективы воспроизводства редких и исчезающих пресноводных видов лососевых рыб в Украине / И. И. Грициняк, А. И. Мрук // Воспроизводство естественных популяций ценных видов рыб : Межд. конф., 20-22 апр. 2010 г. : тезисы докл. — С-Пб., 2010. — С. 48—50.
 9. Didenko A. Conservation and restoration of nativ salmonids in Ukrainian Carpathians: perspectives and challenges / A. Didenko, A. Mruk // Advances in the population ecology of stream salmonids : International symposium, May 17-23, 2010. — Luarca, Asturia, Spain.
 10. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая пром-ть, 1966. — 376 с.
 11. Галасун П. Т. Технологическая инструкция по производству радужной форели в различных типах хозяйств Украины. / Галасун П. Т., Булатович М. А., Борбат М. О. — Львов, 1987. — 17 с.
 12. Ramsey F. L. The statistical sleuth: a course in methods of data analysis / F. L. Ramsey, D. W. Shafer. — Duxbury Press, 1997. — 742 p.
 13. Моніторинг росту струмкової форелі в індустріальних умовах господарства «Ішхан» / А. І. Мрук, Л. Л. Тертерян, А. І. Хандожівська [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 1. — С. 31—38. https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.031