Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 1(39): 29-39
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.029
УДК: 639.2.03:597.5 (282.247.326.8)

pdf35

Біологічне обґрунтування лімітів вилову риби у Запорізькому (Дніпровському) водосховищі на 2017 рік

О. М. Маренков, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
О. В. Федоненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
Є. В. Філіппова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Провести аналіз сучасного стану популяцій плітки, ляща, судака та плоскирки Запорізького (Дніпровського) водосховища та визначити величину допустимого промислового вилучення даних видів риб в 2017 р. через встановлення обґрунтованих лімітів.

Методика. В ході роботи використовувалися узагальнені результати іхтіологічних досліджень, що проводилися протягом 2010–2016 рр. Матеріали збирали в Запорізькому (Дніпровському) водосховищі стандартними знаряддями для відбору проб. Для дослідження іхтіофауни використовували набір контрольних знарядь лову (порядок ставних сіток з кроком вічка а=30–120 мм). Молодь риб відловлювали в третій декаді липня — першій декаді серпня мальковою волокушею завдовжки 10 м. Обробка відібраних проб проводилась за загальноприйнятими методиками.

Результати. Визначено сучасний стан популяцій промислових видів риб, вилучення яких лімітується (плітка, лящ, судак, плоскирка). Встановлено основні біологічні показники даних видів риб, визначена вікова та статева структура популяцій та розраховані величини промислового запасу. На підставі отриманих даних визначено коефіцієнти природної, промислової та загальної смертності і розраховано величини лімітів промислового вилучення дослідних видів риб.

При оптимальному вилові плітки в обсязі не вище 25% від розрахованого запасу рекомендуємо встановити ліміт на вилов даного виду в 2017 р. в розмірі 190 т. ліміт вилову ляща доцільно встановити на рівні не вище 88 т. Через критичний стан запасів судака Запорізького (Дніпровського) водосховища, рекомендований ліміт його вилову в 2017 р. не повинен перевищувати 14 т. Розрахунковий ліміт вилучення плоскирки рекомендуємо встановити в обсязі 70 т. Вилучення даних видів риб в межах запропонованих лімітів дозволить без екологічного збитку здійснювати їх промислове вилучення.

Наукова новизна. Представлені результати досліджень стану промислових популяцій риб, вилов яких щорічно лімітується. Вказані підходи щодо обсягів промислового вилучення плітки, ляща, судака та плоскирки спрямовані на впровадження та реалізацію наукового обґрунтування ведення промислового рибальства на акваторії Запорізького (Дніпровського) водосховища.

Практична значимість. Встановлення запропонованих лімітів вилову плітки, ляща, судака та плоскирки передбачає раціональне використання водних біоресурсів та збереження чисельності цих промислових видів риб в умовах рибогосподарського навантаження.

Ключові слова: ліміти, Запорізьке (Дніпровське) водосховище, промисел риби, судак, плоскирка, плітка, лящ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Біолого-екологічна та рибогосподарська оцінка малих водойм Дніпропетровської області / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Шмагайло [та ін.] // Вісник Запорізького національного університету. — 2013. — № 1. — С. 68—76.
 2. Сучасні проблеми гідроекології: Запорізьке водосховище / [Федоненко О. В., Єсіпова Н. Б. , Шарамок Т. С. та ін.]. — Д. : ЛІРА, 2012. — 280 с.
 3. Сучасний стан та умови відтворення промислової іхтіофауни Запорізького (Дніпровського) водосховища / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Маренков [та ін.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. —2011. — Вип. 160, ч. 1. — С. 92—97. — (Серія : Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва).
 4. Федоненко О. В. Біологічні показники основних видів риб Запорізького водосховища та інших рибогосподарських водойм Дніпропетровської області / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, О. М. Маренков // Рибогосподарська наука України. — 2014. — № 4.— С. 22—34. https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.022 
 5. Методи гідроекологічних досліджень  поверхневих вод / [Арсан О. М., Давидов О. А., Дьяченко Т. М. та ін.] ; ред. В. Д. Романенко. ― К. : Логос, 2006. — 408 с.
 6. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция.  — Л. : ГосНИОРХ, 1984. — 52 с.
 7. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) / Правдин И. Ф. — М. : Пищ. пром-сть, 1966. — 376 с.
 8. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України : Затв. наказом Держкомрибгоспу України; № 166 від 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
 9. Брюзгин В. Л. Методы изучения роста рыб по чешуе и отолитам / Брюзгин В. Л. — К. : Наукова думка, 1969. — 186 с.
 10. Чугунова Н. И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. (Методическое пособие по ихтиологии) / Чугунова Н. И. — М. : АН СССР, 1959. — 164 с.
 11. Тюрин П. В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах / Тюрин П. В. — М. : Пищепромиздат, 1963. — 119 с.
 12. Коблицкая А. Ф. Определитель молоди пресноводных рыб / Коблицкая А. Ф. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 208 с.
 13. Methods for fish biology / ed. C. B. Schreck, P. B. Moyle. — Bethesda, Maryland, USA, 1990. — 685 p.
 14. Бузевич І. Ю. Сучасний стан промислової іхтіофауни Каховського водосховища / І. Ю. Бузевич // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 4. — С. 4—9.
 15. Чуклін А. В. Принципи встановлення допустимих обсягів вилову водних біоресурсів у Дніпровських водосховищах / А. В. Чуклін // Рибогосподарська наука України. — 2012. — № 3. — С. 3—8.
 16. Бузевич І. Ю. Сучасний стан промислу на дніпровських водосховищах / І. Ю. Бузевич // Рибне господарство. — 2004. — Вип. 63. — С. 16—18.