Ribogospod. nauka Ukr., 2016; 1(35): 70-77
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2016.01.070
УДК 576.08

pdf35

ПРОНИКНІСТЬ МЕМБРАН СПЕРМАТОЗОЇДІВ СТЕРЛЯДІ (ACIPENSER RUTHENUS L., 1758) ДЛЯ МОЛЕКУЛ ВОДИ

А. Ю. Пуговкін, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків
І. С. Кононенко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. О. Черепнін, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Є. Ф. Копєйка, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут кріобіології і кріомедицини НАН України, м. Харків

Мета. На підставі аналізу результатів кріоконсервування сперми різних видів риб виявлено варіювання показника виживання сперматозоїдів в процесі заморожування-розморожування. Саме тому метою проведеної роботи було дослідження і встановлення причин різного ступеня кріостійкості сперматозоїдів риб. Також вивчалася можливість визначення оптимальних шляхів підвищення ефективності виживання дефростованих сперматозоїдів різних видів риб для їх подальшого використання з метою отримання життєстійкого потомства.

Методика. Визначення проникності мембран сперматозоїдів стерляді здійснювалося після проведення всіх необхідних рибницьких маніпуляцій з плідниками, які включають: переднерестове витримування, гормональне стимулювання, визначення стадії зрілості статевих продуктів, отримання сперми шляхом відціджування. Вимірювання проникності мембран сперматозоїдів стерляді для молекул води проводилося за методикою, аналогічною тій, що застосовувалася раніше для сперми коропа, але з урахуванням специфічних особливостей, характерних для сперми стерляді.

Результати. На підставі проведених вимірювань була визначена проникність мембран сперматозоїдів стерляді для молекул води з використанням фотометричного методу. Отримані в результаті експерименту дані свідчать про вищий ступінь проникності мембран сперматозоїдів стерляді для молекул води в порівнянні з проникністю мембран сперматозоїдів коропа.

Наукова новизна. В результаті проведення даного експерименту вперше було визначено абсолютне значення проникності мембран сперматозоїдів стерляді для молекул води з використання фотометричного способу і проведено порівняння результатів з отриманими в процесі роботи зі спермою коропа.

Практичне значення. Дані, отримані в результаті проведених експериментальних досліджень, можуть використовуватися в практиці кріоконсервування для підвищення ефективності результатів низькотемпературного заморожування сперми різних видів риб.

Ключові слова: стерлядь, сперматозоїди, кріоконсервування, мембрана сперматозоїда, проникність мембран, молекули води, фотометричний метод, виживання сперматозоїдів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Исследование проницаемости мембран сперматозоидов карпа для молекул воды / А. Ю. Пуговкин, Е. Ф. Копейка, О. А. Нардид [и др.] // Биофизика. — 2014. — Т. 59, вып. 3. — С. 481—487.
 2. Копейка Е. Ф. Экологическая ниша как фактор, определяющий криорезистентность сперматозоидов рыб / Е. Ф. Копейка // Проблемы криобиологии и криомедицины. — 2014. — № 24, 4. — С. 302—311.
 3. Пат. № 104809. Україна, МПК G01N 33/48 G01N 15/00. Спосіб визначення проникності мембран сперматозоїдів коропа до молекул води / [Пуговкін А. Ю., Копєйка Є. Ф., Гордієнко Є. О., Нардід О. А.]. — № 2012 15035 ; заяв. 27.12.2012 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5.
 4. Персов Г. М. Дозирование спермиев как способ управления оплодотворением яйцеклеток осетровых / Г. М. Персов // Докл. АН СССР. — 1953. — Т. 90, № 6. — С. 1183—1185.
 5. Повышение эффективности криоконсервации половых клеток севрюги с помощью электростимуляции / Е. Н. Пономарева, М. М. Богатырева, Н. В. Болонина [и др.] // Вестник АГТУ. — 2009. — № 1. — С. 100—103. — (Серия : Рыбное хозяйство).
 6. Butskyi K. Obtaining high quality sterlet (Acipenser ruthenus) sperm after freezing and influence of hormonal stimulations / K. Butskyi // SLTB Conference, London, UK, October, 08–10, 2014 : book of abstracts. — London, 2014. — P. 90.
 7. Comparison of sperm velocity, motility and fertilizing ability between firstly and secondly activated spermatozoa of common carp (Cyprinus carpio) / O. Linhart, S. M. H. Alavi, M. Rodina [et al.] // J. Appl. Ichthyol. — 2008. — Vol. 24. — P. 386—392.
 8. Cryopreservation and short-term storage of sturgeon sperm, a review / R. Billard, J. Cosson, S. B. Noveiri [et al.] // Aquaculture. — 2004. — Vol. 236. — P. 1—9.
 9. Horvath A. Cryopreservation of common carp sperm / A. Horvath // Aquatic Living Resources. — 2003. — Vol. 16. — P. 457—460.
 10. Hypotonic treatment prior to freezing improves cryoresistance of common carp (Cyprinus carpio) spermatozoa / B. Dzyuba, J. Cosson, G. Yamaner [et al.] // Cryobiology. — 2013. — Vol. 66. — P. 192—194.
 11. Volume changes during the motility period of fish spermatozoa: interspecies differences / O. Bondarenko, B. Dzyuba, J. Cosson [et al.] // Theriogenology. — 2013. — Vol. 79. — P. 872—881.