Ribogospod. nauka Ukr., 2015; 3(33): 99-106
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2015.03.099
УДК [597-113/32:597.553.2]:[597-12:576.85]

pdf35

АКТИВНІСТЬ  АМІНОТРАНСФЕРАЗ  У  ПЕЧІНЦІ  РАЙДУЖНОЇ  ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHUS  MYKISS)  ПІД  ВПЛИВОМ  ВІРУСНОЇ  ІНФЕКЦІЇ

Л. П. Драган, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. І. Майстренко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. А. Любченко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Ю. П. Рудь, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Л. П. Бучацький, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вивчення можливості застосування непрямого (експрес-) методу виявлення вірусу інфекційного панкреатичного некрозу форелі шляхом дослідження активності аспартатамінотрансферази і аланінамінотрансферази в печінці риб як найбільш чутливих ферментів для діагностики багатьох патологічних станів організму людини і тварин, пов’язаних з захворюванням печінки.

Методика. Визначення активності аспартат- (АсАТ-К.Ф.2.6.1.1) і аланін- (АлАТ-К.Ф.2.6.1.2) амінотрансфераз в печінці форелі здійснювали за методом Райтмана-Френкеля. Функціональний статус печінки також оцінювали за коефіцієнтом де Рітіса, що є інтегральним показником змін, зумовлених ступенем ураження цього органу.

Результати. Визначенням активності аспартатамінотрансферази і аланінамінотрансферази в печінці форелі виявлено значне підвищення активності цих ферментів під впливом вірусу інфекційного панкреатичного некрозу. За результатами проведених досліджень, найбільш інформативним є тест на визначення активності аланінамінотрансферази.

Наукова новизна. Вперше проведено оцінку впливу вірусу інфекційного панкреатичного некрозу на активність аспартатамінотрансферази і аланінамінотрансферази в печінці райдужної форелі.

Практична значимість. Зважаючи на простоту визначення активності амінотрансфераз, цей аналіз може стати ефективним експрес-методом виявлення вірусу інфекційного панкреатичного некрозу форелі в рибних господарствах.

Ключові слова: вірус інфекційного панкреатичного некрозу, аспартатамінотрансфераза, аланінамінотрансфераза, форель.

ЛІТЕРАТУРА

1. Livingstone D. R. Contaminant-stimulated reactive oxygen species production and oxidative damage in aquatic organisms / D. R. Livingstone // Mar. Pollut. Bull. — 2001. — Vol. 42, № 8. — P. 656—666. 10.1016/S0025-326X(01)00060-1
2. Кондрашова М. Н. Биохимия / Кондрашова М. Н. — 1991. — Вып. 56. — С. 388—406.
3. Lancien M. Enzyme redundancy and the importance of 2-oxoglutaraxe in higher plant ammonia assimilation / M. Lancien, P. Gjdal, M. Hodges // Plant Physiol. — 2000. — Vol. 123. — P. 817—824. 10.1104/pp.123.3.817
4. Engelhardt A. Biochemical investigations of Rainbow trout Oncorhynchus mykiss infeсted with Proteocephalus neglectus (Cestoda, Proteocephalidea) / A. Engelhardt, C. Mirle, K. G. Thiemann // Monatshefte fur Veterinirmedizin. — 1991. — Bd. 46, № l. — P. 23—27.
5. Luskova V. Enzyme activities in the blood plasma of brown trout, Salmo trutta m. fario during spawning / V. Luskova, S. Lusk // Folia Zool. — 1995. — Vol. 44, № l. — P. 81—89.
6. Biochemical Phases in Embryonic Red Sea Bream Development / M. Seoka, K. Takii, O. Takaoka [et al.] // Fish. Sc. — 1997. — Vol. 63., № l. — P. 122—127.
7. Activity and expression of aspartate aminotransferase during the reproductive cycle of a freshwater fish, Clarias batrachus / A. S. Srivastava, I. Oohara, T. Suzuki [et al.] // Fish Physiol. Biochem. — 1999.— Vol. 20, № 3. — P. 243—250. 10.1023/A:1007783213963
8. Осадчая Л. М. Определение активности аминотрансфераз в тканях / Осадчая Л. М. // Методы биохимических исследований (липидный обмен) [ред. М. И. Прохорова]. — Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1982. — С. 246—250.
9. Shulman G. E. The Biochemical ecology of marine fishes / Shulman G. E., Love R. M. // Advances in Marine Biology. — San Diego : Acan. Press, 1999. — P. 36—351.
10. Biochem. Biophys. Res. Commun. / [Kondrashcova M. N., Gogvadze V. G., Medvedev B. I., Babsky A. M.]. — 1982. — Vol. 109. — P. 376—381. 10.1016/0006-291X(82)91731-4
11. Довідник лікаря ветеринарної медицини : справочне видання / П. І. Вербицький, П. П. Достоєвський, В. О. Бусол; [ред. П. І. Вербицький, П. П. Достоєвський]. — К. : Урожай, 2004. — 1280 с.
12. Дослідження крові тварин та клінічна інтерпретація отриманих результатів : [метод. рекоменд. для студентів фак.-ту вет. медицини та слухачів Інституту післядипломного навчання керівників і спеціалістів вет. медицини] / Левченко В. І. , Соколюк В. М., Безух В. М. та ін. — Біла Церква : [б. в.], 2002. — 56 с.
13. Фізико-хімічні, морфологічні та біохімічні дослідження крові сільськогосподарських тварин : метод. вказ. до практ. занять для студ. аграрного профілю за спец. 7.130501-ветеринарна медицина / Національний аграрний університет ; [уклад. Цвіліховський М. І., Погурський І. Г., Бондар В. О. [та ін.]. — К. : [б. в.], 2002. — 50 с.
14. Рощина О. В. Влияние природных и антропогенных факторов на активность ферментов сыворотки крови черноморских рыб (на примере морского ерша) : автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. биол. наук / О. В. Рощина. — Москва, 2010. — 25 с.
15. Биохимия и алкоголизм (VI): роль биохимических показателей плазмы крови в оценке метаболического статуса больных алкоголизмом / И. М. Рослый, С. В. Абрамов, М. Г. Водолажская [и др.] // Вопр. наркологии. — 2005. — № 1. — С. 59—68.
16. Комаров Ф. И. Биохимические исследования в клинике / Комаров Ф. И., Коровкин Б. Ф., Меньшиков В. В. — Элиста : Джангар, 2001. — 216 с.