Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 3(29): 55-66
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.03.055
УДК 639.371.7

pdf35

ДОСВІД РОЗВЕДЕННЯ ТА ВИРОЩУВАННЯ СУДАКА (SАNDER LUCIOPERCA) ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

В. П. Марценюк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

Мета. Розглянути питання технології розведення та вирощування цьоголіток судака (Stizostedion Sander lucioperca) за різних умов інтенсифікації культивування цього об’єкта на прикладі рибних господарств України, Польщі та Чехії.

Методика. Матеріалом роботи слугували власні дослідження, проведені у ЗАТ «Лебединська РМС», з питань утримання та вирощування стад плідників та цьоголіток судака, а також роботи інших дослідників, опубліковані в наукових статтях, з використанням статистичних та монографічних методів аналізу.

Результати. Проаналізовані існуючі технології розведення та вирощування судака як в природних, так і в штучних умовах. Дана характеристика біології розвитку судака на ранніх стадіях постембріогенезу. Висвітлені ключові моменти в технології вирощування даного об’єкта аквакультури за різних технологій.

Наукова новизна. На підставі існуючих технологій проаналізовано сучасні методи отримання та вирощування судака з погляду доцільності їх впровадження у рибницьких господарствах України, в залежності від технічних можливостей господарств.

Практична значимість. Порівняльний огляд технологій вирощування судака дає змогу фермерським господарствам впровадити більш доцільну з них, для власних потреб, оскільки саме безпосередньо конкретному виробнику рибопосадкового матеріалу даного об’єкта необхідно обирати та вдосконалювати найбільш прийнятну технологію, виходячи з наявного стада плідників, площ, обладнання та вміння використовувати гормональні стимуляції.

Ключові слова: аквакультура, судак (Stizostedion Sander lucioperca), цьоголітки, технологія вирощування.

ЛІТЕРАТУРА

1. Захарченко І. Л. Біологічна характеристика популяції судака (Stizostedion lucioperca (L.)) Каховського водосховища та його промислове значення : дис. ... кандидата біол. наук : 03.00.10 / Захарченко Ірина Леонідівна. — К., 2006. — 157 с.
2. Козлов В. И. Справочник фермера-рыбовода / Козлов В. И. — М. : Изд-во ВНИРО, 1998. — 448 с.
3. Шерман І. М. Розведення і селекція риб / Шерман І. М., Гринжевський М. В., Грициняк І. І. — Рівне : УДУВГП, 2002. — 246 с.
4. Rozród sandacza [Electronic resourse] / Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza. — Retrieved from : http://projekt-pilotazowy.infish.com.pl/rozrod-sandacza.
5. PZW - Koło Miejskie Toruń. Forum Wędkarskie. Forum dyskusyjne Koła Miejskiego w Toruniu dla wszystkich wędkarzy [Electronic resourse]. — Retrieved from : http://www.forum.pzw-km-torun.pl/ "przerzut" gniazd sandacza i płoci do jez. Kamionki i Wądzyń.
6. Bienkiewicz M. Artificial reproduction of pikeperch / [Mirosław Bienkiewicz, Piotr Gomułka, Patrick Kestemont et al.]. — Olsztyn, 2007. — 80 p.
7. Ƶakḛš Z. Pozasezonowy rozród sandacza / Ƶakḛš Z., Szczepkowski M., Demska-Ƶakḛš K. — Olsztyn : Wydawnictwo IRS, 2005. — Nr. 186 — 27 p.
8. Szkudlarek M. Effect of stocking density on survival and growth performance of pikeperch, Sander lucioperca (L.), larvae under controlled conditions / M. Szkudlarek, Z. Ƶakḛš // Aquacult. Int. — 2007. — № 15. — Р. 67—81. http://dx.doi.org/10.1007/s10499-006-9069-7
9. Разведение рыбы в домашних условиях. Садковое рыбоводство. Выращивание рыбы и раков в прудах, бассейнах, садках [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://fish-farming.ru.
10. Produkcja sandacza w warunkach kontrolowanych do wielkoœci handlowej / Z. Ƶakḛš, M. Szczepkowski, M. Szkudlarek [et al.] // Komun. Ryb. — 2000. — № 1. — Р. 1—4.
11. Ƶakḛš Z. Produkcja materia u zarybieniowego sandacza w warunkach kontrolowanych / Ƶakḛš Z. — Olsztyn : Wydawnictwo IRS, 1997. — Nr.175. — 26 p.
12. Growth performance of juvenile pikeperch, Sander lucioperca (L.) fed graded levelsof dietary lipids / Z. Ƶakḛš, A. Przyby, M. Woƶniak M. [et al.] // Czech J. Anim. Sci. — 2004. — Vol. 49(4). — Р. 156—163.
13. Zakęś Z. Production of pikeperch, Stizostedion lucioperca (L.) to market size in water recirculation systems / Z. Ƶakḛš, M. Szczepkowski, M. Szkudlarek // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы: Междунар. науч.-практ. конф.: матер. / ред. Н. В. Гринжевский — К.: Институт рыбного хозяйства, 2000. — С. 214—216.