Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 1(27): 80-99
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.01.080
УДК 016:[615:639.3/.6]

pdf35

ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ З ПИТАНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКИХ І ПРОФІЛАКТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У АКВАКУЛЬТУРІ

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Складання довідкового переліку видань, присвячених темі використання в аквакультурі препаратів різного складу, дії та способу застосування з метою підвищення опірної здатності організму, запобігання виникненню захворювань, а також лікування інфекційних та інвазійних хвороб гідробіонтів, зокрема риб.

Методика. Бібліографічний пошук проводили на основі наявності відповідних літературних джерел, що складають фонд наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН, з застосуванням як цілісного, так і вибіркового методів.

Результати. Підготовлено тематичний бібліографічний список видань з питань використання препаратів лікувальної та профілактичної дії в аквакультурі. Охоплено часовий проміжок з 1959 по 2012 рр. Перелік включає 126 літературних джерел з фонду наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН, розміщених у алфавітному порядку за автором чи назвою, описаних згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Практична значимість. Перелік може бути корисним для науковців, спеціалістів, студентів, сфера інтересів яких охоплює питання розроблення та використання лікарських та профілактичних засобів у рибництві.

Ключові слова: гідробіонти, риба, аквакультура, патологія, профілактика, препарат, кормова добавка, пробіотик, імуномодулятор, вакцина.

ЛІТЕРАТУРА

1. Абросимова Н. А. Кормовое сырье и добавки для объектов аквакультуры / Абросимова Н. А., Абросимов С. С., Саенко Е. М. — Ростов н/Д. : Эверест, 2005. — 143 с.
2. Авдосьев Б. С. К вопросу об активности аммиаката меди (А. М.) как антигельминтика для профилактики и терапии дактилогироза молоди карпов в вы¬ростных прудах / Б. С. Авдосьев // Рыбное хозяйство. — 1975. — Вып. 21. — С. 87—94.
3. «Альбендатим-100» – эффективный антгельминтик против цестодозов рыб / Э. К. Скурат, В. А. Сиволоцкая, Н. А. Бенецкая [и др.] // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. — М. : ВНИИР, 2005. —. — Т. 2. — 2005. — С. 334—335.
4. Афанасьев В. И. Лечение и профилактика дитетрациклином производителей и ремонта карпа при аэромонозе / В. И. Афанасьев, В. С. Сулейманян // II Всесоюзный сим¬позиум по инфекционным болезням рыб : тезисы докл. — М., 1975. — С. 9—12.
5. Афанасьев В. И. Применение иммуномодуляторов в промышленном рыбоводстве / В. И. Афанасьев, Г. В. Афанасьев // Рыбоводство и рыболовство. — 2001. — № 3. — С. 34—36.
6. Багнюк В. М. Вплив поліферментного бактеріолітичного препарату «Дефендин» на мальків коропа / В. М. Багнюк, Ю. Г. Крот, Н. Л. Поєдинок // Другий з’їзд гідроекологічного товариства України : тези доп. — К., 1997. —. — Т. 2. — 1997. — С. 35—36.
7. Бактерин (инактивированная вакцина) для групповой обработки рыб против бактериальной геморрагической септицемии (аэромоноза) / Л. Н. Юхименко, К. В. Гаврилин, Л. И. Бычкова [и др.] // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 2005. — Вып. 80. — С. 240—251.
8. Бауер О. Н. Применение антибиотиков в рыбоводстве и в борьбе с болезнями рыб (обзор иностранной литературы) / Бауер О. Н. — М., 1959. — 18 с.
9. Безкровна Н. В. Застосування препарату «Флорон» при лікуванні змішаних бактеріальних захворювань канального сома / Н. В. Безкровна, А. В. Євтушенко, Д. С. Новаковський // Ветеринарна медицина. — 2008. — Вип. 90. — С. 58—65.
10. Беляев Э. В. Химию – в рыбоводство / Э. В. Беляев, Л. В. Поликашин. — М. : Пищевая промышленность, 1965. — 40 с.
11. Биологические препараты и химические вещества в аквакультуре / О. Н. Давыдов, А. В. Абрамов, Л. Я. Куровская [и др.]. — К. :Логос, 2009.—307 с.
12. Бондаренко О. А. Влияние β-каротина, включенного в комбикорма в составе препарата «Витатон», на рост, химический статус и обмен веществ у молоди карпа в восстановительный период после зимовки в прудах. Сообщение 1. Эксперименты с низкобелковым комбикормом, обогащенным и не обогащенным липидами / О. А. Бондаренко // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 2006. — Вып. 81. — С. 78—88.
13. Бондаренко О. А. Влияние β-каротина, включенного в комбикорма в составе препарата «Витатон», на рост, химический статус и обмен веществ у молоди карпа в восстановительный период после зимовки в прудах. Сообщение 2. Испытания на фоне комбикормов с повышенным содержанием белка / О.А. Бондаренко // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 2006. — Вып. 81. — С. 88—98.
14. Бондаренко О. А. Влияние препарата «Витатон» как каротинсодержащей добавки к комбикормам для годовиков карпа на их рост и пластический обмен / О. А. Бондаренко // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. — М. : ВНИИР, 2005. —. — Т. 2. — 2005. — С. 254—262.
15. Бычкова Л. И. Пробиотический препарат «Суб-Про» (Субалин): профилактика и лечение бактериальных болезней рыб / Л. И. Бычкова, Л. Н. Юхименко, А. Г. Ходак // Рыбоводство. — 2007. — № 2. — С. 33—35.
16. Ветеринарні імунобіологічні препарати : довідник. — К.: Реферат, 2004. — 400 с.
17. Використання імуномодулюючого препарату ізатизону в рибництві / Г. О. Сич, Л. П. Бучацький, Н. М. Матвієнко [та ін.] // Аграрна наука – виробництву. — 2006. — № 4. — С. 25.
18. Використання препарату «Ізатізон» у рибництві / Г. О. Сич, Л. П. Бучацький, Н. М. Матвієнко [та ін.] // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 2. — С. 41—46.
19. Влияние иммуноактивных веществ на выживаемость и темп роста личинок и мальков осетровых рыб (Acipenseridae) / Кольман Р., Кольман Г., Щепковски М. [и др.] // Современное состояние и перспективы развития аквакультуры : конф. : матер. — Горки, 1999. — С. 72—74.
20. Влияние эпибрассинолида на содержание лизоцима, церулоплазмина, γ-глобулинов и общего белка в сыворотке крови сибирского осетра / Г. Кольман, Р. Кольман, Б. Щепковска [и др.] // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы : Междунар. конф. : матер. — К., 2000. — С. 298—301.
21. Влияние эпина на выживаемость русского осетра / М. А. Егоров, Л. В. Витвицкая, А. М. Тихомиров [и др.] // Рыбоводство и рыболовство. — 1998. — № 3—4. — С. 37—38.
22. Вовк Н. И. Динамика клеток Bacillus subtilis, составляющих основу пробиотика субалина, в водной среде и рыбе / Н. И. Вовк, Е. Н. Криворучко // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы : конф. : матер. — К., 2000. — С. 309—311.
23. Вовк Н. И. Перспективные экологически безопасные методы профилактики болезней рыб, направленные на повышение иммунного статуса их организма / Н. И. Вовк // Проблемы развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах в условиях перехода к рыночным отношениям : науч.-практ. конф. : матер. — Минск, 1998. — С. 283—287.
24. Воронин В. Н. Современное состояние применения лечебных и профилактических средств в борьбе с болезнями рыб / В. Н. Воронин // Проблемы воспроизводства, кормления и борьбы с болезнями рыб при выращивании в искусственных условиях : науч. конф. : матер. — Петрозаводск, 2002. — С. 130—132.
25. Гаврилин К. В. Исследование терапевтической эффективности «Ихтиовит Антибака» при лечении декоративных рыб / К. В. Гаврилин // Ветеринарная патология. — 2007. — № 2. — С. 181—185.
26. Гаврилин К. В. Опыт использования препаратов «Антибак» в борьбе с бактериозами / К. В. Гаврилин // Рыбоводство. — 2006. — № 3—4. ― С. 50—51.
27. Герасимчик В. А. Лечение карпов, больных аэромонозом, с применением иммуностимулятора «Нуклевит» / В. А. Герасимчик, В. М. Егоров // Ветеринарна медицина. — 2008. — Вип. 90. — С. 101—109.
28. Гмыря И. Ф. Иммуностимуляторы как факторы возможного мониторинга в рыбоводстве / И. Ф. Гмыря // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 2006. — Вып. 81. — С. 61—69.
29. Головин П. П. Испытание писцина с целью коррекции стресса и повышения резистентности у рыб / П. П. Головин, Н. А. Головина, Н. Н. Романова // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 2006. — Вып. 81. — С. 119—128.
30. Головин П. П. Кадастр лечебных препаратов, используемых и апробированных в аквакультуре России и за рубежом / Головин П. П., Головина Н. А., Романова Н. Н. — М. : Росинформагротех, 2005. — 54 с.
31. Головин П. П. Коррекция стресс-реакции рыб ультрамалыми дозами биологически активного препарата «Писцин» / П. П. Головин, Н. А. Головина, Н. Н. Романова // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 2009. — Вып. 338. — С. 44—50.
32. Гончарова Р. И. Эффективный антимутаген для профилактики повреждающего действия ксенобиотиков у рыб / Р. И. Гончарова, А. М. Слуквин // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы : конф. : матер. — К., 2000. — С. 324—327.
33. Гусева Н. В. Влияние вакцинного препарата «ВЮС-2» и глюкана на эпидермальную слизь и миграцию макрофагов в конечном отделе кишечника рыб / Н. В. Гусева, В. Т. Галаш // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. — М. : ВНИРО, 1997. — С. 375.
34. Гусева Н. В. Влияние вакцины ВЮС-2 и глюкана на иммунный ответ карпа и радужной форели / Н. В. Гусева, В. Т. Галаш, Л. А. Форд // Проблемы рыбного хозяйства на внутренних водоемах : сборник научных трудов. — СПб., 1999. — С. 191—193.
35. Гусева Н. В. Иммуногенное действие вакцины ВЮС-2 и глюкана при экспериментальном подостром и хроническом Т-2 токсикозе / Н. В. Гусева, Л. А. Форд // Проблемы развития рыбного хозяйства на внутренних водоемах в условиях перехода к рыночным отношениям : науч.-практ. конф. : матер. — Минск, 1998. — С. 292—296.
36. Давыдов О. Н. Химические и биологические препараты в рыбоводстве / О. Н. Давыдов, Н. М. Исаева. — К. : Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена, 1992. — 120 с.
37. Дегтярик С. М. Изучение влияния лекарственного растительного сырья на жизнеспособность эктопаразитов прудовых рыб / С. М. Дегтярик, Э. К. Скурат, Е. И. Гребнева // Водные биоресурсы и пути их рационального использования : Междунар. науч. конф. : матер. — К., 2000. — С. 95—97.
38. Дегтярик С. М. Резистентность растительноядных рыб и разработка способов ее повышения / С. М. Дегтярик, Р. Л. Асадчая, Т. А. Говор // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2005. — Вып. 21. — С. 112—117.
39. Действие анестетиков хинальдина и менокаина на некоторые виды черноморских рыб / А. Е. Микулин, Е. В. Микодина, Я. Коуржил [и др.] // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 1992. — Вып. 66. — С. 123—127.
40. Денисенко О. С. Каротиноидный препарат «Витатон» как антиокислитель, детоксикант и источник биологически активных веществ в комбикормах для рыб / О. С. Денисенко // Прибрежное рыболовство и аквакультура : аналит. и реф. информ. — 2005. — Вып. 3. — С. 6—13.
41. Доклінічні дослідження ветеринарних лікарських засобів. — Львів : Тріада плюс, 2006. — 360 с.
42. Долгачева И. М. Применение тиаминовых ванн и субалина как меры по сокращению потерь рыбоводной продукции на лососевых рыбоводных заводах / И. М. Долгачева // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 57.
43. Егоров В. М. Изучение некоторых вопросов иммуногенеза при лечении карпа больного аэромонозом на фоне применения иммуностимулятора «Нуклевит» / В. М. Егоров // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2008. — Вып. 24. — С. 415—418.
44. Енгашев В. Г. Дезинфектанты в рыбоводстве / В. Г. Енгашев, И. С. Морозов // Ветеринария. — 1978. — Вып. 10. — С. 38—40.
45. Ефективність застосування альбендазолу за умов ботрiоцефальозної інвазії коропа та фармакокінетика препарату в органах і тканинах риб / О. І. Куцан, О. О. Малинін, А. В. Євтушенко [та ін.] // Ветеринарна медицина. — 2008. — Вип. 90. — С. 285—290.
46. Желязный Я. Терапевтическое значение выбранных лекарственных препаратов при дегельминтизации Khavia sinensis у карпов // Я. Желязный, Я. Паньчик // Medycyna veterinariyna. — 1984. — Vol. 40, № 6. — S. 365—368.
47. Застосування Кристалу-900 як дезинфікуючого засобу у рибництві / І. І. Грициняк, Н. М. Матвієнко, Р. І. Пірус [та ін.] // Рибне господарство. — 2005. — Вип. 64. — С. 165—169.
48. Зимин Н. Л. Профилактика и терапия незаразного бранхионекроза доломито-мергелем и бентонитовой глиной / Н. Л. Зимин // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 64—65.
49. Зиньковский О. Г. Применение антистрессовых и обездвиживающих веществ в промышленном рыбоводстве и при экспериментальной работе с рыбами / Зиньковский О. Г., Потрохов А. С., Евтушенко Н. Ю. — К. : Институт гидробиологии, 2000. — 74 с.
50. Иванеха Е. В. Применение перекиси водорода для лечения и профилактики метгемоглобинемии при отравлении карпов нитритами / Е. В. Иванеха // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 2006. — Вып. 81. — С. 98—107.
51. Использование пробиотиков на основе аэробных спорообразующих бактерий в пресноводной аквакультуре / Н. И. Вовк, Е. Н. Криворучко, Н. А. Сидоров [и др.] // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 44.
52. Канаев А. И. Профилактика и лечение краснухи антибиотиками / Канаев А. И. — М., 1959. — 30 с.
53. Касаева С. Ю. Влияние рекомбинантного интерлейкина-2(rIL-2) на показатели белой крови производителей стерляди (Acipenser ruthenus) после хирургического вмешательства / С. Ю. Касаева, Н. В. Судакова, Е. Н. Савенкова // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов–2 : Всерос. науч.-практ. конф. : матер. ― М., 2007. — С. 37―40.
54. Кольман Г. Влияние препарата БИО-ИММУНО на показатели неспецифического иммунитета у сибирского осетра / Г. Кольман, М. Щепковски // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы : Междунар. конф. : матер. — К., 2000. — С. 327—328.
55. Кольман Г. Изменения показателей неспецифического иммунитета у сибирского осетра под влиянием 3-гидрокси-3-метиломасляной кислоты / Г. Кольман, Б. Щепковска // Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы : Междунар. конф. : матер. — К., 2000. — С. 328—330.
56. Круглов С. Лечебно-профилактический препарат / С. Круглов // Рыбоводство. — 1985. — № 5. — С. 8.
57. Лукьянова Н. А. Применение пробиотиков субалина и зоонорма в прудах ЭПО «Якоть» и экономические затраты на пробиотики и корм за летний сезон / Н. А. Лукьянова, Л. Н. Юхименко, Л. И. Бычкова // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 2006. — Вып. 81. — С. 129—134.
58. Лукьянова Н. А. Применение пробиотического препарата «Зоонорм» в прудовом рыбоводстве / Н. А. Лукьянова, Л. Н. Юхименко, Л. И. Бычкова // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов – 2 : Всерос. науч.-практ. конф. : матер. — М., 2007. — С. 522—527.
59. Лукьянова Н.А. «Зоонорм» – пробиотический препарат, используемый в прудовом рыбоводстве Калмыкии / Н. А. Лукьянова, Л. Н. Юхименко, Л. И. Бычкова // Рыбное хозяйство. — 2008. — № 5. — С. 64—68.
60. Малина В. В. Влияние иммуномодулирующего препарата КАФИ на показатели эритропоэза у рыб, выращиваемых в прудах-охладителях ЧАЭС / В. В. Малина, А. М. Никитенко, Т. П. Ткаченко // Повышение качества рыбной продукции внутренних водоемов : Междунар. конф., 8-9 окт. 1996 г. : матер. — К., 1996. — С. 86—87.
61. Матвиенко Н. Н. Влияние препаратов BIO-MOS и NuPRO на результаты выращивания личинок карпа / Н. Н. Матвиенко, А. В. Ващенко, Н. А. Сидоров // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2010. —Вип. 7 (17). — С. 83—86. — (Серія: Тваринництво).
62. Матвієнко Н. М. Вивчення доцільності застосування бактерицидного препарату бровасептол в аквакультурі / Н. М. Матвієнко, А. І. Мрук, Н. Й. Тушницька // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2007. — Вип. 8, № 3—4. — С. 436—438.
63. Микряков Д. В. Влияние некоторых кортикостероидных гормонов на антителообразовательную функцию карпа / Д. В. Микряков, В. Р. Микряков // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 87—89.
64. Мирзоева Л. М. Применение лекарственных препаратов в аквакультуре / Л. М. Мирзоева // Рыбное хозяйство : обзорная информация. — 1993. — Вып. 3. — С. 1—52 с. — (Серия: Аквакультура).
65. Моисеева Е. В. Опыт применения альбендазола при лечении протеоцефалеза радужной форели / Е. В. Моисеева, Н. Г. Арсенюк // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов – 2 : Всерос. науч.-практ. конф. : матер. — М., 2007. — С. 531—535.
66. Мордовцев Д. А. Оценка влияния пробиотиков на рыбоводно-биологические показатели выращивания молоди осетровых / Д. А. Мордовцев, Е. И. Балакирев, Н. В. Судакова // Аквакультура осетровых рыб: достижения и перспективы развития : IV Междунар. науч.-практ. конф. : матер. — М. : ВНИРО, 2006. — С. 267—270.
67. Музыковский А. М. Испытание девермина при ботриоцефалезе рыб / А. М. Музыковский, В. Г. Енгашев, Р. М. Марголин // Рыбное хозяйство. — 1971. — Вып. 11. — С. 22—24.
68. Музыковский А. М. Испытание фенасала при ботриоцефалезе карпов / А. М. Музыковский // Труды ВНИИПРХ. — 1971. — Т. 18. — С. 146—148.
69. Мусселиус В. А. Фуразолидон излечивает карпов от кокцидиоза / В. А. Мусселиус, И. С. Иванова, В. И. Лаптев // Рыбоводство и рыболовство. — 1965. — Вып. 6. — С. 20—21.
70. Наставление по применению «Энротима-10%» для профилактики и лечения бактериальных инфекций у прудовых рыб // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси. — Минск, 2006. — С. 278—279.
71. Наставление по применению Анзамицина для лечения и профилактики аэромоноза у карпа и белого амура // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси. — Минск, 2006. — С. 273—274.
72. Наставление по применению препарата «Тимбендазол 22%-й гранулят» для лечения и профилактики кавиоза и ботриоцефалеза прудовых рыб // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси. — Минск, 2006. — С. 272—273.
73. Наставление по применению препарата «Тимтетразол» (20%-й гранулят тетрамизола) для лечения и профилактики ангуилликоллеза угря // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси. — Минск, 2006. — С. 301—302.
74. Наставление по применению препарата «Энтротим-10%» для профилактики и лечения бактериальных инфекций угря // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси. — Минск, 2006. — С. 280—281.
75. Наставление по применению Рифампицина для лечения и профилактики аэромоноза у карпа, белого амура и пестрого толстолобика // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси. — Минск, 2006. — С. 275—276.
76. Наставление по применению Сульфалена при аэромонозе у рыб // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси. — Минск, 2006. —
С. 76—277.
77. Новосадов А. Г. Использование препарата «Люрастим-вет» в аквакультуре / А. Г. Новосадов // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. — М. : ВНИИР, 2005. —. — Т. 2. — 2005. — С. 328—333.
78. Новые препараты для лечения и профилактики цестодозов рыб / Э. К. Скурат, В. А. Сиволоцкая, Н. А. Бенецкая [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. — 2006. — Вып. 22. — С. 152—155.
79. Новые препараты, производимые в Беларуси, для борьбы с аэромонозом рыб / Э. К. Скурат, Е. И. Гребнева, В. А. Сиволоцкая [и др.] // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 115—116.
80. Новый антибиотик для профилактики и лечения аэромоноза у рыб / Э. К. Скурат, С. М. Дегтярик, Р. Л. Асадчая [и др.] // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. — М. : ВНИИР, 2005. —. — Т. 2. — 2005. — С. 336—338.
81. Опыт использования пробиотического препарата – бифилактрина на ранней стадии выращивания бестера / О. П. Филиппова, Л. И. Бычкова, Е. С. Трифонова [и др.] // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб : Всерос. науч.-практ. конф. : матер. — М., 2004. — С. 534—538.
82. Осадчая Е. Ф. Опыт применения лечебных препаратов в борьбе с воспалением плавательного пузыря рыб / Е. Осадчая, Т. Сосновская, А. Кальная // Рыбное хозяйство. — 1978. — Вып. 26. — С. 67—69.
83. Панасенко В. В. Использование пробиотиков и энтеросорбентов – новый способ повышения эффективности рыбоводства / В. В. Панасенко, В. С. Крюков, Г. В. Кулаков // Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России : науч.-практ. конф. : матер. — Адлер, 2001. — С. 217—218.
84. Перспективные пробиотики для осетровых рыб / И. В. Бурлаченко, Н. В. Судакова, Е. И. Балакирев [и др.] // Рыбное хозяйство. — 2006. — № 3. — С. 64—65.
85. Перспективы использования пробиотиков в рыбном хозяйстве / Т. М. Новоскольцева, Н. Г. Козаченко, М. Н. Борисова [и др.] // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 95—96.
86. Поддубная А. В. Химиопрофилактика и химиотерапия в промышленном рыбоводстве / А. В. Поддубная, Н. С. Иванова // Биологические основы рыбоводства: паразиты и болезни рыб. — М. : Наука, 1984. — С. 108—125.
87. Получить больше рыбы помогает кротонолактон / В. И. Афанасьев, Г. В. Афанасьев, Л. Ю. Катичева [и др.] // Рыбоводство и рыболовство. — 1998. — № 3—4. — С. 39—40.
88. Пономарева Е. Н. Использование витаминов для повышения эффективности искусственного воспроизводства осетровых рыб / Е. Н. Пономарева, Д. Н. Сырбулов, А. В. Храмова // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : конф. : матер. — М. : ВНИИР, 2005. —. — Т. 2. — 2005. — С. 291—295.
89. Пономарева Е. Н. Оценка эффективности применения нового препарата РНХ-150 для повышения жизнестойкости осетровых рыб при выращивании в индустриальных условиях / Е. Н. Пономарева, М. В. Михайлова // Первый конгресс ихтиологов России : тезисы докл. — М.: ВНИРО, 1997. —
С. 385.
90. Потрохов А. С. Новый антистрессовый препарат глициланилид и методика его применения в рыбоводстве / А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский // Гидробиологический журнал. — 2000. — № 2. — С. 41—46.
91. Пробиотик – препарат для профилактики бактериальных заболеваний рыб / Э. К. Скурат, В. А. Сиволоцкая, С. М. Дегтярик [и др.] // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 114—115.
92. Производственные испытания вакцинного препарата ВЮС-2 против аэромоноза карпа в Молдавии / Л. Н. Юхименко, Н. В. Гусева, Г. С. Койдан [и др.] // Паразиты и болезни рыб : сборник научных трудов. — М. : ВНИРО, 2000. — С. 157—159.
93. Протективное действие субалина против болезней культивируемых рыб / Л. Н. Юхименко, Г. С. Койдан, П. П. Головин [и др.] // Проблемы и перспективы развития аквакультуры в России : науч.-практ. конф. : материалы. — Адлер, 2001. — С. 282—283.
94. Результаты испытания препарата RHS-1500: антипаразитарное и пищевое воздействие на рыб / А. Н. Канидьев, Е. А. Гамыгин, С. В. Пономарев [и др.] // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 1992. — Вып. 67. — С. 22—26.
95. Рекрут С. В. Вплив пептидних препаратів СРК, ДП, МП на життєстійкість личинок білого амура / С. В. Рекрут // Таврійський науковий вісник. — 1998. — № 7. — С. 292—296.
96. Рекрут С. В. Повышение выживаемости личинок белого амура под воздействием иммуномодуляторов / С. В. Рекрут // Проблемы рационального использования биоресурсов водохранилищ : междунар. конф. : матер. — К., 1995. — С. 236—237.
97. Сборник рекомендаций по применению лечебных препаратов при инфекционных и инвазионных болезнях рыб, дезинфицирующих средств в рыбоводстве. Ч. 1. — Керчь, 2002. — 38 с.
98. Сиверцов А. П. Эффективность введения ферментного препарата протосубтилина в корм на рост молоди карпа / А. П. Сиверцов, В. П. Петренко // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 1981. — Вып. 30. — С. 134—138.
99. Сидоров М. А. Вплив препарату «БІО-МОС» на рибоводно-біологічні показники вирощування личинок і цьоголіток канального сома / М. А. Сидоров, Н. М. Матвієнко, А. В. Ващенко // Таврійський науковий вісник. — 2010. — Вип. 72. — С. 133—139.
100. Сич Г. О. Використання природного стимулюючого комплексу «Дивостим» у рибництві / Г. О. Сич, Л. П. Бучацький // Ветеринарна медицина. — 2008. — Вип. 90. — С. 383—387.
101. Сич Г. О. Вплив препарату триман на коропів / Г. О. Сич, Л. П. Бучацький // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2007. — Вип. 8, № 3—4. — С. 445—447.
102. Скачков Д. П. Современные методы терапии некоторых гельминтозов карпа / Д. П. Скачков, М. Н. Борисова // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 117—118.
103. Скурат Э. К. Фитопрепараты для профилактики эктопаразитарных заболеваний рыб / Э. К. Скурат, С. М. Дегтярик, Е. И. Гребнева // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 116—117.
104. Современные препараты для профилактики и лечения инфекционных и инвазионных болезней рыб (рекомендации). — Минск, 2006. — 66 с.
105. Субалин для рыб / М. Н. Борисова, Т. М. Новоскольцева, И. П. Иренков [и др.] // Рыбоводство и рыболовство. — 2000. — № 2. — С. 21.
106. Сыч А. А. Влияние иммуномодулирующего препарата «Изатизон» на фагоцитарную активность нейтрофилов и бактериостатическую активность сыворотки крови однолеток карповых рыб / А. А. Сыч, Л. П. Бучацкий, Н. Н. Матвиенко // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб и других гидробионтов – 2 : Всерос. науч.-практ. конф. : матер. — М., 2007. — С. 548—552.
107. Таран Л. В. Эффективность применения добавки амилосубтилина ГЗХ в комбикормах для американского канального сомика / Л. В. Таран, Н. А. Студенцова, В. Я. Скляров // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 1982. — Вып. 34. — С. 100—105.
108. Тафійчук Р. І. Філометроїдоз коропа: цитогенетичні та імунологічні дослідження в системі «паразит – хазяїн» та вплив на неї нематоцидних препаратів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук / Р. І. Тафійчук. — Харків, 2002. — 20 с.
109. Тушницька Н. Й. Вплив препарату «Бровасептол» на вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів і жирнокислотний склад ліпідів плазми крові коропа при захворюванні на краснуху / Н. Й. Тушницька, Р. І. Пірус, В. Г. Янович // Ветеринарна медицина. — 2008. — Вип. 90. — С. 450—454.
110. Тушницька Н. Й. Вплив препарату «Вітан» на білковий профіль крові і активність антиоксидантної системи в організмі коропа при різних способах його застосування / Н. Й. Тушницька, Т. О. Сокирко, В. Г. Янович // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 2. — С. 47—50.
111. Тушницька Н. Й. Вплив препарату «Лактовіт» на активність антиоксидантної і імунної систем в організмі коропа при захворюванні асоційованою формою краснухи / Н. Й. Тушницька // Рибогосподарська наука України. — 2011. — № 3. — С. 117—120.
112. Фріштак О. М. Флорон – ефективний препарат при запаленні плавального міхура у цьоголіток коропа / О. М. Фріштак // Рибогосподарська наука України. — 2012. — № 1. — С. 114—118.
113. Цень Л. Н. Введение в корм молоди форели стимулятора роста – кротонолактона / Л. Н. Цень, В. С. Сулейманян // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — 1981. — Вып. 176. — С. 93—102.
114. Циприноцестин-2 при цестодозах карпов / А. М. Музыковский, Д. П. Скачков, Н. И. Жуков [и др.] // Ветеринария. — 1987. — № 10. — С. 34—36.
115. Шемчук В. Р. Препарат для підвищення імунітету риб, їх лікування та профілактики інфекційних хвороб / В. Р. Шемчук, Р. І. Пірус // Аграрна наука – виробництву. — 2002. — № 1. — С. 23.
116. Шульга Е. А. Пробиотик «Субтилис» в комбикормах для стерляди / Е. А. Шульга // Состояние и перспективы развития фермерского рыбоводства аридной зоны : Междунар. науч. конф.: матер. — Ростов н/Д., 2007. — С. 155―167.
117. Шюди М. Опыты практического применения лечебных кормов в рыбоводстве / М. Шюди // Halászat. — 1976. — Vol. 22, № 1. — Р. 6—8.
118. Щелкунов И. С. Генно-инженерные вакцины для рыб: итоги первых двенадцати лет исследований по созданию противорабдовирусных вакцин / И. С. Щелкунов // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. — Вып. 329. — С.54―66.
119. Щелкунов И. С. Исследования и разработки по диагностике и профилактике весенней виремии карпа в России / И. С. Щелкунов, С. Ф. Орешкова, Ю. С. Аликин // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 128—129.
120. Экспериментальное исследование эффективности вакцинации бактерином против аэромоноза карпов, выращенных в прудовых условиях на теплых водах / К. А. Лобунцов, В. Р. Микряков, А. В. Попов [и др.] // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре: конф.: тезисы докл. — М., 2000. — С. 85—86.
121. Эффективность применения пробиотических препаратов «Зоонорм» и «Бифидум-СХЖ» на Можайском ПЭРЗ / Е. С. Трифонова, Л. И. Бычкова, Л. Н. Юхименко [и др.] // Проблемы иммунологии, патологии и охраны здоровья рыб : Всерос. науч.-практ. конф. : матер. — М., 2004. — С. 528—533.
122. Юхименко Л. Н. Комбикорма с пробиотиком как средство профилактики заболеваний рыб / Л. Н. Юхименко, Л. И. Бычкова, Г. С. Койдан // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. — 2001. — Вып. 77. — С. 91—95.
123. Юхименко Л. Н. Перспективы использования субалина для коррекции микрофлоры кишечника рыб и профилактики БГС / Л. Н. Юхименко, Г. С. Койдан, Л. И. Бычкова // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 133—135.
124. Юхименко Л. Н. Разработка бактерина против аэромоноза рыб / Л. Н. Юхименко, Л. И. Бычкова, Г. С. Койдан // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : конф. : тезисы докл. — М., 2000. — С. 129—131.
125. Kolman R. The effect of some immunomodulators on the growth rate of sturgeon fry (Acipenseridae) / R. Kolman, H. Kolman, A. Siwicki // Archiwum Rybactwa Polskiego. — 1996. — Vol. 6, fasc. 2. — P. 383—390.
126. The effect of levamisole on survival of siberian sturgeon (Acipenser baeri Brandt) fry in water recirculation system / R. Kolman, A. Siwicki, H. Kolman [et al.] // Archiwum Rybactwa Polskiego. — 1996. — Vol. 4, fasc. 1. — P. 45—56.