Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 1(27): 16-24
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.01.016
УДК [639.371.52: 631.8]

pdf35

ВИРОЩУВАННЯ ЦЬОГОЛІТОК КОРОПА (CYPRINUS CARPIO) В СТАВАХ ІРКЛІЇВСЬКОГО РИБОРОЗПЛІДНИКА РОСЛИНОЇДНИХ РИБ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТРАДИЦІЙНИХ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

С. А. Кражан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. А. Коба, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. А. Рибак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Іркліївський риборозплідник рослиноїдних риб, м. Іркліїв

Мета. Виростити цьоголіток нивківського лускатого коропа в полікультурі з рослиноїдними рибами в умовах застосування традиційних органічних добрив: пташиного посліду та перегною великої рогатої худоби (ВРХ) та в залежності від рибопродуктивності вирощувальних ставів.

Методика. При проведенні дослідженнь застосовувались загальноприйняті в гідрохімії, гідробіології та рибництві методики [1–6].

Результати. Вирощування цьоголіток коропа супроводжувалось дослідженням показників розвитку природної кормової бази (бактеріо-, фіто-, зоопланктон, зообентос), живлення цьоголіток коропа та рибопродуктивності вирощувальних ставів при застосуванні традиційних органічних добрив пташиного посліду з розрахунку 0,12 т/га та перегною ВРХ з розрахунку 3,0 т/га. Встановлено, що при внесенні вказаних добрив якісний та кількісний розвиток гідробіонтів в обох ставах був близьким, природна їжа в харчовій грудці цьоголіток коропа досягала 40%, загальна рибопродуктивність 1500 – 1612 кг/га, середня маса цьоголіток коропа: 51,0 ± 4,39 г та 47,0 ± 4,1 г. Пташиного посліду використано в 25 разів менше, ніж перегною ВРХ.

Наукова новизна. Визначені параметри розвитку бактеріо-, фіто-, зоопланктону, зообентосу та росту коропів в полікультурі при застосуванні традиційних органічних добрив в сучасних керованих умовах ведення рибного господарства з водопостачанням з Кременчуцького водосховища.

Практична значимість. При застосуванні пташиного посліду (з розрахунку 0,12 т/га) та перегною ВРХ (3,0 т/га) у вирощувальних ставах з водопостачанням з Кременчуцького водосховища Іркліївського риборозплідника рослиноїдних риб отримані схожі кількісні показники розвитку природної кормової бази та рибопродукції. З метою економії та отримання рибопродукції на рівні 1,62 т/га рекомендовано застосовувати пташиний послід у вказаних кількостях.

Ключові слова: органічні добрива, природна кормова база, живлення цьоголіток коропа, рибопродуктивність.

ЛІТЕРАТУРА

1. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1973. — 262 с.
2. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [Арсан О. М., Давидов О. А., Дьяченко Т. М. та ін.] ; за ред. В. Д. Романенка; НАН України, Ін-т гідробіології. — К. : Логос, 2006. — 408 с.
3. Жадин В. И. Методика изучения донной фауны водоемов и экологии донных беспозвоночных / Жадин В. И. // Жизнь пресных вод СССР. Т. 4. — М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1956. — С. 279—382.
4. Кузнецов С. И. Методы изучения водных микроорганизмов / С. И. Кузнецов, Г. А. Дубинина. — М. : Наука, 1989. — 285 с.
5. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — М. : Пищевая пром-ть, 1966. — 376 с.
6. Мельничук Г. А. Методические рекомендации по применению современных методов изучения питания рыб и расчета рыбной продукции по кормовой базе в естественных водоемах / Мельничук Г. А. — Л. : ГосНИОРХ, 1978 — 30 с.
7. Характеристика развития естественной кормовой базы рыбоводных прудов при использовании различных видов органических удобрений / В. В. Кончиц, А. И. Чутаева, В. Г. Федорова [и др.] // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси : сборник научных трудов Белорусского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института рыбного хозяйства. — 1995. — Вып. 13. — С. 90—103.
8. Кожокару Т. Т. К вопросу направленного формирования естественной кормовой базы выростных прудов / Т. Т. Кожокару, В. Н. Ульянов, П. Дерменжи // Аквакультура Центральной и Восточной Европы: Настоящее и Будущее : ІІ съезд NАCEE (Сети Центров по аквакультуре в Центральной и Восточной Европе) и семинар о роли аквакультуры в развитии села : материалы. — Кишинев, 2011. — С. 111—114.
9. Товстик В. Ф. Рибництво / Товстик В. Ф. — Харків : Еспада, 2004. — 272 с.
10. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми : СОУ 05.01-37-385:2006. — [Чинний від 2007-11-01]. — К. : Міністерство аграрної політики України, 2006. — 7 с. — (Стандарт Мінагрополітики України.)
11. Кражан С. А. Формування бактеріо-зоопланктонної складової природної кормової бази вирощувальних ставів під впливом традиційних органічних добрив / С. А. Кражан, Н. М. Москаленко, С. А. Коба // Рибогосподарська наука України. — 2013. — № 4. — С. 59—65.