Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 25-31
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.025
УДК 597.554.3 (282.247.325.8)

pdf35

СТРУКТУРНІ ПОКАЗНИКИ ПОПУЛЯЦІЙ ОСНОВНИХ ПРОМИСЛОВИХ ВИДІВ РИБ КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

Н. Я. Рудик-Леуська,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Визначені та проаналізовані основні популяційні показники для промислових видів риб середньої частини Кременчуцького водосховища. Встановлено, що популяції сріблястого карася (Carassius gibelio), плоскирки (Blicca bjoerkna) та плітки (Rutilus rutilus) характеризуються збалансованою структурою за достатнім наповненням правого крила варіаційного ряду, що і спричинює відносно низькі показники загальної смертності їх. Для ляща показано зменшення частки середніх вікових груп, що свідчить про нестабільність популяції в умовах селективного впливу промислу. Популяція судака в уловах 2013 р. характеризується незадовільними показниками, що насамперед пов'язане з низькою чисельністю старших вікових груп.

Ключові слова: водосховище, промислова іхтіофауна, популяція, крива улову, смертність риб.

ЛІТЕРАТУРА

1. Никольский Г.В. Структура стада и закономерности изменчивости рыб / Г.В. Никольский. – М.: Пищ. пром-сть, 1980. – 182 с.
2. Романенко В.Д. Влияние рыбного хозяйства на биологическое разнообразие в бассейне р. Днепр. Определение пробелов и проблем / В.Д. Романенко, С.А. Афанасьев, В.Б. Петухов. – К.: Академпериодика, 2003. – 188 с.
3. Бузевич І.Ю. Стан та перспективи рибогосподарського використання промислової іхтіофауни великих рівнинних водосховищ України: дис. … доктора біол. наук: 03.00.10 / Бузевич Ігор Юрійович. – К., 2012. – 297 с.
4. Юдович Ю.Б. Методика прогнозирования вылова рыбы в озерах, реках и водохранилищах / Ю.Б. Юдович, Б.Н. Доценко, А.В. Антонюк. – М.: ВНИИПРХ, 1982. – 46 с.
5. Тюрин П.В. «Нормальные» кривые переживания и темпов естественной смертности рыб как теоретическая основа регулирования рыболовства / П.В. Тюрин // Известия ГосНИОРХ. – 1972. – Вып. 71. – С. 71–128.
6. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. – К., 1998. – 47 с.
7. Вивчити механізми функціонування біогеоценозів внутрішніх водних об'єктів України загальнодержавного значення / Звіт по НДР (заключний 2006–2010 рр.) / ІРГ УААН. – № ДР 0110U002811; – К., 2010. – 368 с.
8. Katsanevakis S. Modelling fish growth: Model selection, multi-model inference and model selection uncertainty / S. Katsanevakis // Fisheries Research. – 2006. – Vol. 81, Issue 2–3. – P. 229–235. http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2006.07.002
9. Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе / С.Н. Лапач, А.В. Чубенок, П.Н. Бабич. – К.: МОРИОН, 2002. – 640 с.
10. Бузевич І.Ю. Популяції основних видів риб Кременчуцького водосховища в умовах сучасного промислу / І.Ю.Бузевич, Г.О.Котовська, Д.С.Христенко // Наук. зап. Терноп. нац. пед. університету. Серія: Біологія. – 4 (49). – Тернопіль, 2011. – С. 45-50.
11. Бузевич І.Ю. Динаміка загальної смертності основних промислових риб дніпровських водосховищ / І.Ю. Бузевич // Матеріали V Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції, присвяченої памяті І.Д. Шнаревіча, 13-16 вересня 2012 р. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2012. – С. 36-37.