УДК 597.55+574.58

pdf35

СУЧАСНИЙ СТАН РИБНИХ РЕСУРСІВ ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

О. В. Федоненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ
Н. Б. Єсіпова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ
О. М. Маренков,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпропетровськ

Наведено характеристику рибного промислу в Запорізькому водосховищі, розмірно-віковий склад, репродуктивні показники, величина поповнення стада молоддю основних видів промислової іхтіофауни та зараженість паразитами.

ЛІТЕРАТУРА
1. Екологічний стан Запорізького водосховища в сучасних умовах / Федоненко О.В., Єсіпо- ва Н.Б., Шарамок Т.С. та ін. — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. — 277 с.
2. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces)/ за заг. ред. проф. О.Є. Пахомова. — Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. — 304 с.
3. Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб / А.Ф. Коблицкая. — [2-е изд., перераб. и доп.]. — М.: Легк. и пищ. пром-сть, 1981. — 208 с.
4. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України / Озінковська С.П., Єрко В.М., Коханова Г.Д. та ін. — К.: ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
5. Брюзгин В.Л. Методы изучения роста рыб по чешуе и отолитам / В.Л. Брюзгин. — К.: Наук. думка, 1969. — 186 с.
6. Чугунова И.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб (метод. пособие по ихтиоло- гии). — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — 164 с.