УДК 639.371.7

pdf35

ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ “ТОРФОВІТ” НА БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТКАНИН РІЗНИХ ВИДІВ РИБ

М. А. Сидоров, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. О. Невесела, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. М. Сазанова, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. І. Безкровна, Дніпропетровcький державний аграрно-економічний університет, м. Дніпропетровськ

Простежено вплив біологічно активної кормової добавки “Торфовіт” на біохімічний склад основних тканин риб з різним типом харчування (коропа Cyprinus carpio та канального сома Ictalurus punctatus).

ЛІТЕРАТУРА
1. Степченко Л.М. Опыт и перспективы использования препаратов гуминовой природы в пти- цеводстве // Наукове забезпечення епізоотичного благополуччя тваринництва: Матеріали VІІ (ХХ) науково-виробничої конференції, 5 серпня 2003 р. — Дніпропетровськ, 2003. — С. 110–112.
2. Степченко Л.М., Грибан В.А. Щодо механізму дії препаратів гумусової природи на організм тварин та птиці // Ветеринарна медицина України. — 1997. — Вип. 7. — С. 34.
3. Алекин О.А. Основы гидрохимии. — Л.: Гидрометеоиздат, 1970. — 412 с.
4. Плохинский Н.А. Биометрия. — М.: Изд-во МГУ, 1970. — 367 с.
5. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. — М.: Агропромиздат, 1986. — Т. 1, 2. — 260 с.
6. Остапець М.Г., Романська Н.М. Практикум з біохімії (сировина і продукти тваринного по- ходження). — К.: Вища школа, 1974. — С. 27–28.