УДК 639.3.043.13.

pdf35

ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНДЕКСІВ ТА ПРОСТОРОВИХ БІОМАРКЕРІВ У СТАВОВОМУ РИБНИЦТВІ

Й. В. Гриб, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
О. М. Шандрук, Національний університет водного господарств та природокористування, м. Рівне

Розглянуто сучасний стан використання екологічних індексів стану поверхневих вод у практиці рибництва. Показано недоліки в отриманні оперативної інформації про стан водного середовища. Запропоновано використання просторових біомаркерів, що включають якість водного середовища, щільність посадки молоді риб, витрати кормів, масу товарної риби та рибопродуктивність. Просторовий біомаркер дає можливість оцінки напряму ведення товарного рибництва, визначення рибопродуктивності й рентабельності господарства.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гоч І.В. Біологічні особливості та видове різноманіття річкової іхтіофауни Центрально-По- дільського Придністров’я України: Автореферат дис. ... к. б. наук. — К., 2008. — 21 с.
2. Гриб Й.В. Сондак В.В. та інші. Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 629 с.
3. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія. — Рівне: Волинські обереги, 1999. — 329 с.
4. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р. Вирощування дволіток коропа в полікультурі // Рибо- господарська наука України. — 2007. — № 7. — С. 41–45.
5. Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. — К.: Рибка моя, 2007. — 239 с.
6. Грициняк І.І. Ефективність використання нетрадиційних кормів у годівлі коропа: Автореферат дис. ... к. с.-г. наук. — К., 2004. — 20 с.
7. Оленев И.Г. Показатели качества природных вод с экологических позиций. — Львів: Світ, 1992. — 243 с.
8. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія водойм Полісся України. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 300 с.
9. Шандрук О.М. Про вплив співвідношення у кормах вітаміну В12, сирого протеїну та кальцію на рибопродуктивність нагульних ставів // Рибогосподарська наука України. — 2009. —
№ 2. — С. 82–90.
10. Шерман І.М., Пилипенко Ю.В. Еколого-технологічні основи рибогосподарської експлуатації малих водосховищ України // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К.: УкрНИИРХ, 2005. — С. 166–173.
11. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк та інші. — К.: Символ, 2008. — 29 с.