УДК639.2.053.7:591.134

pdf35

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОЗМІРНОГО СКЛАДУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ І ПРОМИСЛОВИХ УЛОВІВ

Т. В. Спесивий, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Ю. Г. Кузьменко, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. Ю. Бузевич, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. Л. Максименко, Головне управління охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства в Запорізькій області, м. Запоріжжя
С. С. Тищенко, Головне управління охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства в Запорізькій області, м. Запоріжжя

Методами варіаційної статистики проведено порівняльний аналіз розмірного складу уловів риби науково-дослідних і промислових зябрових сіток. Встановлено відсутність статистично значущих розходжень між ними. Зроблено висновок, що немає необхідності змінювати або коригувати загально прийняту методику збору іхтіологічного матеріалу.

ЛІТЕРАТУРА
1. Баранов Ф.И. Техника промышленного рыболовства: — М.: Пищепромиздат, 1960. — 695 с.
2. Дементьева Т.Ф. Биологическое обоснование промысловых прогнозов. — М.: Пищевая про- мышленность, 1976. — 236 с.
3. Денисов Л.И. Определение интенсивности рыболовства на водохранилищах // Рыбное хо- зяйство. — К.: Урожай, 1971. — Вып. 12. — С. 120–121.
4. Денисов Л.И. Рыболовство на водохранилищах (Современное состояние и пути совершен- ствования). — М.: Пищевая промышленность, 1978. — 286 с.
5. Лакин Г.Ф. Биометрия. — М.: Высшая школа, 1990. — 351 с.
6. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України: № 166: Затв. нак. Держкомрибгоспу України 15.12.98. — К., 1998. — 47 с.
7. Никольский Г.В. Теория динамики стада рыб как биологическая основа рациональной экс- плуатации и воспроизводства рыбных ресурсов. — М.: Пищевая пром-сть, 1974. — 446 с.
8. Никольский Г.В. Биологические основы рациональной эксплуатации стада рыб и задачи техники и тактики рыболовства // Изучение поведения рыб в связи с совершенствованием орудий лова. — М.: Наука, 1977. — С. 5–8.
9. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. — М.: Пищевая промышленность, 1966. — 376 с.
10. Трещев А.И. Методика определения параметров рыболовства / ВНИРО. — М., 1972. — 26 с.
11. Тюрин П.В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водое- мах. — М.: Пищепромиздат, 1963. — 119 с.
12. Box, George E.P., William G. Hunter, J. Stuart Hunter. Statistics for Experimenters: An Intro- duction to Design, Data Analysis, and Model Building. — New York: John Wiley and Sons, 1978.
13. Sokal, Robert R., F. James Rohlf. Biometry: The Principles and Practice of Statistics in Biological Research. 2nd ed. — New York: W. H. Freeman, 1995.