УДК 556.531.46

pdf35

АЦИДОФІКАЦІЯ ПРІСНИХ ВОД І РОЛЬ У ЦЬОМУ ВУГЛЕКИСЛОТИ

В. П. Білько, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
С. В. Кружиліна,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Показано, що зростання кислотності прісних водойм і ґрунтів викликане зв’язуванням вуглекислим газом та органічними кислотами мінеральних компонентів (здебільшого кальцію і магнію) і виносом їх у моря та океани. Швидкість перерозподілу кальцію тепер збільшується у зв’язку з підвищенням у біосфері вмісту сірки. Отже, природно-геологічний процес ацидофікації прісних вод посилюється кислотним забрудненням антропогенного походження.

ЛІТЕРАТУРА
1. Скадовский Н.С. Активная реакция среды в пресных водоемах и ее биологическое значение // Применение методов физической химии к изучению биологии пресных вод: Тр. Гидрофизиол. стан. ин-та эксп. биол. — М.: ГИНЗ, 1928. — С. 20–35.
2. Скадовский Н.С. Экологическая физиология водных организмов. — М.: Сов. Наука, 1955. — 337 с.
3. Almer B., Dickson W., Fkstrom C., Hornstrom F., Viller V. Effects of acidification on Svedish lakes // Ambik. — 1974. — P. 330–336.
4. Beamish R.J. Acidification of lakes in Canada bi acid precipitation and the resulting effects on fishes // Water, Air and Soil Pollut. — 4976-6, № 2. — P. 501–514.
5. Beamish R.J., Hervey H.H. Acidification of the La Cloche Mcuntain Lakes, Ontario and resulting fish nortalities // Liid. — 1972. — 29, № 8. — P. 1131–1143.
6. Beamish R.J., Lockhart W.L., Van Loon J.C., Hervey H.H. Longterm acidification of lake and result- ing effects on fishes // Ambio. — 1975. — Vol. 4, № 2. — P. 98–102.
7. Grande M. Vannets pH dens betydning for feraskvan fishes En crientering on norske underskelser of erfaringer // NIVA. — 0-139/64. — 1996. — 13 p.
8. Jensen K.W., Snekvik E. Low pH levels wipe out Salmon and trout populations in southernmost Norway // Ambio. — 1972. — Vol. 1. — P. 223–225.
9. Schfield C.L. Acid precipitation: Effects of fish // Ambio. — 1975. — 5. — Р. 228–230.
10. Stokes P.M., Hutchinson T.C., Krauter K. Heavy Metal tolerance in algae isolated from polluted
laakes near the Sudbury, Ontario, Smelters // Wat. Poll. Research in Canada. — 1973. — Vol. 8. —
P. 177–202.
11. Sutcliffe D.W., Carrick T.R. Studies on montain streams in the English Lake District. I. pH, calcium and the distribution of invertebrates in the River Duddon // Freshwat. Biol. — 1973. — Vol. 3. — P. 437–462.
12. Wright R.F., Lysholm C. Regional survey of lakes in southern Norway, fall 1974. Preliminari analisis of water-chemistry data // SNSF-project. — IR 6/75. — 1975. — 24 p.
13. Алекин О.А. Основы гидрохимии. — Л.: Гидрометиздат, 1970. — 442 с.
14. Денисова А.И. Формирование гидрохимического режима водохранилищ Днепра и методы его прогнозирования. — К.: Наук. думка, 1979. — 289 с.
15. Виноградов А.П. Введение в геохимию океана. — М.: Наука, 1967. — 212 с.
16. Вернадский В.И. Очерки геохимии. — М.: Наука, 1983. — 422 с.
17. Кабак К.И. Биотические компоненты углеродного цикла. — Л.: Гидрометиздат, 1988. — 247 с.
18. Ронов А.Б. Общие тенденции в эволюции состава земной коры океана и атмосферы // Гео- химия. — 1964. — № 8. — С. 715–749.
19. Яковенко П.И., Русинов О.А., Яковенко Ю.П. Первое из чудес природы. — К.: Урожай, 1986. — 155 с.
20. Борисенков Е.П., Кондратьев К.Я. Круговорот углерода и климат. — Л.: Гидрометиздат, 1988. — 320 с.
21. Риклефс Р. Основы общей экологии. — М.: Мир, 1979. — 423 c.
22. Ничипорович А.А. Фотосинтез и “сумма жизни” на Земле // Будущее науки. — М., 1974. — С. 164–170.
23. Смирнов Б.М. Влияние человека на атмосферу Земли // Природа. — 1977. — С. 19–22.
24. Волощук В.М., Бойченко С.Г., Степаненко С.Н. та ін. Глобальне потепління і клімат України: регіональні екологічні та соціально-економічні аспекти. — К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2002. — 117 с.
25. Бойченко С.Г., Волощук В.М. Особливості вікової динаміки вмісту вуглекислого газу в земній атмосфері // Наук. праці наук.-дослід. гідрометеорологічного ін-ту. — К., 2004. — Вип. 253. — С. 72–91.
26. Борисенко Е.П., Кондратов К.Я. Круговорот углерода и климат . — Л.: Гидрометиздат, 1988. — 320 с.
27. Kimball B.A. Cabon dioxidae and agricultural yiela: An assemblage and analysis of 430 prior ob- servation // Agron J. — 1983. — 75. — 5. — P. 779–788.
28. Алекин О.А., Бражникова Л.В. Сток растворимых веществ с территории СССР. — М.: Наука, 1964. — 143 с.
29. Осадчевий В.І., Мостова Н.М. Математичне моделювання стану гідрохімічних систем у водой- мі-охолоджувачі Запорізької АЕС // Наук. праці наук.-дослід. гідрометеорологічного ін-ту. — К., 2003. — Вип. 251. — С. 95–111.
30. Экзерцев В.А., Мишулина Г.С. О заболачивании мелководий Иваньковского водохранилища // Биология внутр. вод: Информ. бюл. — 1976. — № 32. — С. 21–25.
31. Орлов Д.С., Лозоновская И.Н. Белый клад // Химия и жизнь. — 1980. — С. 2–6.
32. Васильев М.Г., Новоторов 0.С., Цемко В.П., Бунтова М.О. Кислотна деградація і охорона грунтів // Вісник АН УРСР. — 1982. — № 2. — С. 86–92.
33. Озинковская С.П., Ерко В.М., Тарасова О.М., Литвинова Т.З. Об экологической обстановке на Каховском водохранилище // ІІ Всесоюз. конф. по рыбохозяйственной токсикологии (ноябрь 1991 г.): Тез. докл. — СПб., 1991. — Т. 2. — С. 79–11.
34. Семенюк О.Ф., Озінковська С.П., Коханова Г.Д., Ульман Е.Ж., Медина Т.В., Єрко В.М. Викорис- тання мілководь дніпровських водосховищ для створення рибних господарств з урахуванням їх впливу на екологічний стан водойм // Тез. доп. І з’їзду гідробіол. тов-ва України (Київ, 16–19 лист. 1991 р.). — К., 1995. — С. 193.
35. Иванов М.В. Основные потоки глобального биогеохимического цикла серы // Глобальный биогеохимический цикл серы и влияние на него деятельности человека. — М.: Наука, 1963. — С. 402–412.
36. Atle H., Olav R.B. Liming acidas watere in Norway: national policy and research and divelopment // Water, Air and Soil. Pollut. 1988. — Vol. 41, № 1–4. — P. 17–24.
37. Janicki A., Greening H.S. The effects of stream liming on water chemistry and anadromous yellow perch spawning success in two Maryland Coastal Plain streams // Water, Air and Soil. Pollut. — 1988. — Vol. 41, № 1–4. — P. 359–383.
38. Gunn J.M., Mc Murty M.J., Casselmann J.M., Keller W., Powell M.J. Chandes in the Fish community of alimed lace near Sudbury, Ontario: effects of chemical neutralization or reduced atmospherie deposition of acids? // Water, Air and Soil. Pollut. — 1988. — Vol. 41, № 1–4. — P. 113–136.
39. Dodge D.P., Booth G.M., Bichmann I.A., Keller W., Tomassini P.D. Aan overview of lake neutralization experiments in Ontario // Water, Air and Soil. Pollut. — 1988. — Vol. 45, № 2. — P. 287–293.
40. Brown D.J.A., Howells G.D., Dalziel T.R.K., Stewart B.B. Loch Fleet — a research water-shed liming proiect // Water, Air, and Soil. Pollut. — 1988. — Vol. 41. — № 1–4. — P. 25–41.
41. Романенко В.Д., Арсан О.М., Соломатина В.Д. Кальций и фосфор в жизнедеятельности гидро- биотов. — К.: Наук. думка, 1982. — 152 с.