Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 4(22): 92-96
УДК 574.5+597.2/.5

pdf35

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ МОЛОДИ РЫБ ЛИТОРАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ЗАПОРОЖСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Е. В. Федоненко,  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара, г. Днепропетровск
О. Н. Маренков,  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , Днепропетровский национальный университет имени О. Гончара, г. Днепропетровск

Представлен видовой состав и экологическая оценка биоразнообразия мальков рыб литоральных участков Самарского залива и Запорожского водохранилища. Рассчитана степень сходства группировок молоди ихтиофауны по коэффициенту Серенсена. При помощи индекса ценотической значимости (ИЦЗ) Мордухай-Болтовского выделены виды-доминанты прибрежных ихтиоценозов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Маренков О.М. Стан природного поповнення Самарської затоки молоддю риб / О.М. Маренков, О.В. Федоненко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: Збірка матеріалів ІІІ Міжнародної конференції. — Запоріжжя, 2012 — С. 141–142.
2. Маренков О.М. Видове різноманіття молоді риб літоральних ділянок Запорізького водосховища / О.М. Маренков // Шевченківська весна: Біологія: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих науковців. — К., 2012. — С. 200–201.
3. Коблицкая А.Ф. Определитель молоди пресноводных рыб / А.Ф. Коблицкая. — М.: Лег. и пищ. пром-сть, 1981. — 208 с.
4. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України / С.П. Озінковська, В.М. Єрко, Г. Д. Коханова [та ін.] — К.: ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
5. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение: Пер. с англ. / Э. Мэгарран — М.: Мир, 1992. — 181 с.
6. Мордухай-Болтовской Ф.Д. Методика изучения биогеоценозов внутренних водоемов / Ф.Д. Мордухай-Болтовской. — М.: Наука, 1975. — 241 с.
7. Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Круглороті (Cyclostomata). Риби (Pisces) / За загальн. ред. проф. О.Є. Пахомова. — Д.: Вид-во Дніпропетр. ун-ту, 2008. — 304 с.