Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 23-27
УДК 597+639.2

pdf35

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРАКОНЬЕРАМИ ЗАПРЕЩЕННЫХ ОРУДИЙ ЛОВА В 2009–2011 гг. КАК ОДИН ИЗ НЕГАТИВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИХТИОФАУНУ ТЕРНОПОЛЬЩИНЫ

И. В. Гоч, Тернопольский государственный медицинский университет им. И.Я. Горбачевского, г. Тернополь

Представлены результаты анализа использования браконьерских орудий лова на водоемах Тернопольщины, количественных и качественных показателей уловов браконьеров. По результатам исследований сделаны выводы в целях оптимизации рыбоохраной работы, уменьшения давления браконьерства и увеличение запасов водных биоресурсов в водоемах Тернопольской области.

ЛИТЕРАТУРА
1. Матеріали справ про адміністративні правопорушення, вчинені протягом 2009–2011 рр. на водоймах Тернопільської області.
2. Геращенко Л.С. та ін. Збірник законодавчих та нормативно-правових актів на допомогу працівникам органів рибоохорони / Л.С. Геращенко та ін. — К.: Мінагрополітика, 2000. — 349 с.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К.: Бастмаркет, 1997. — 143 с.
4. Екологічне право України / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ Видавництво “Юридична думка”, 2008. — 720 с.
5. Гоч І.В. Охорона та раціональне використання іхтіофауни річок Західно-Подільського Придністров’я в умовах скорочення чисельності та біорізноманіття риб під впливом антропогенного тиску / I.В. Гоч, В.I. Кваша // Наукові записки ТДПУ, серія: Біологія. — Тернопіль, 2006. — № 1(28). — С. 69–73.