УДК 639.3.043.13.

pdf35

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНДЕКСОВ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ БИОМАРКЕРОВ В ПРУДОВОМ РЫБОВОДСТВЕ

Й. В. Гриб, Институт гидробиологии НАН, г. Киев
А. М. Шандрук, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

Рассмотрено современное состояние использования экологических индексов поверхностных вод в практике рыбоводства. Показаны недостатки в получении оперативной информации о состоянии водной среды. Предложено использование пространственных биомаркеров, которые включают качество водной среды, плотность посадки молоди рыб, затраты кормов, массу товарной рыбы и рыбопродуктивность. Пространственный биомаркер дает возможность оценки направления ведения товарного рыбоводства, определения рыбопродуктивности и рентабельности хозяйства.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гоч І.В. Біологічні особливості та видове різноманіття річкової іхтіофауни Центрально-По- дільського Придністров’я України: Автореферат дис. ... к. б. наук. — К., 2008. — 21 с.
2. Гриб Й.В. Сондак В.В. та інші. Відновна іхтіоекологія. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 629 с.
3. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія. — Рівне: Волинські обереги, 1999. — 329 с.
4. Гринжевський М.В., Пшеничний Д.Р. Вирощування дволіток коропа в полікультурі // Рибо- господарська наука України. — 2007. — № 7. — С. 41–45.
5. Грициняк І.І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. — К.: Рибка моя, 2007. — 239 с.
6. Грициняк І.І. Ефективність використання нетрадиційних кормів у годівлі коропа: Автореферат дис. ... к. с.-г. наук. — К., 2004. — 20 с.
7. Оленев И.Г. Показатели качества природных вод с экологических позиций. — Львів: Світ, 1992. — 243 с.
8. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія водойм Полісся України. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 300 с.
9. Шандрук О.М. Про вплив співвідношення у кормах вітаміну В12, сирого протеїну та кальцію на рибопродуктивність нагульних ставів // Рибогосподарська наука України. — 2009. —
№ 2. — С. 82–90.
10. Шерман І.М., Пилипенко Ю.В. Еколого-технологічні основи рибогосподарської експлуатації малих водосховищ України // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. — К.: УкрНИИРХ, 2005. — С. 166–173.
11. Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В.Д. Романенко, В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк та інші. — К.: Символ, 2008. — 29 с.