УДК 597.2/5. 639.3

pdf35

К ВОПРОСУ РЕАБИЛИТАЦИИ УСЛОВИЙ ВОСПРОИЗВОДСТВА АБОРИГЕННОЙ ИХТИОФАУНЫ И ФОРМИРОВАНИЯ СТАБИЛЬНОСТИ ВОДНОЙ СРЕДЫ В ТРАНСФОРМИРОВАННОЙ РЕЧНОЙ СЕТИ ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ

В. В. Сондак, Национальный университет водного хозяйства и природопользования, г. Ровно

Предложено расчетную формулу стабильности трансформированных речных систем и комплексный пространственный биомаркер определения условий воспроизводства ихтио- фауны. Определено, что самым важным фактором восстановления ихтиоценоза деградиро- ванной речной сети в современных условиях — реабилитация и заповедание “природных локалитетов” придаточной сети — локальных участков, комплекс которых благоприятствует воспроизводству и формированию промышленных стад.

ЛИТЕРАТУРА
1. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озер- них систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). — Рівне: Волинські обереги, 1999. — Т. 1. — 348 с.
2. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В., Волкова Л.А. Відновна гідроекологія порушених річко- вих та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). — Рівне: Волинські обереги, 1999. — Т. 2. — 148 с.
3. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / За ред. Й.В. Гриба, В.В. Сондака. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 630 с.
4. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 296 с.
5. Шпетт Г.Й., Фельдман М.Б. Кисневий баланс ставів у зв’язку з інтенсифікацією ставового коропового господарства. — К., 1960. — С. 30–54. (Наукові праці УНДІРГ).
6. Полтавчук М.О. Про наслідки іхтіологічного дослідження і заходи до охорони і використання рибного населення деяких річок правобережного Полісся УРСР. — К.: Наукова думка, 1974. — С. 134–139. (Проблеми малих річок України).
7. Євтушенко М.Ю., Шевченко П.Г. Сучасний стан іхтіофауни та охорона риб озер Шацького національного парку. — Світязь, 1999. — С. 194–200. (Шацький національний природний парк).
8. Куньчик Т.М. Антропогенна трансформація і біопродуктивність озерних екосистем межиріччя Західного Бугу і Прип’яті: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. с.-г. н. — Житомир, 2004. — 18 с.