pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 72-88
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.072
УДК 597-1.044:597-169

Effect of antropogenic pollution on physiological and biochemical parameters of fish and composition of their parasitocenoses

Ju. Kovalenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv
O. Shlapak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv
A. Potrokhov, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv
O. Zin'kovskiy, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Hydrobiology NANU, Kyiv

Purpose. To establish the nature of changes in physiological and biochemical parameters of fish, the qualitative and quantitative composition of their parasitocenoses, depending on the degree of the pollution of water bodies.

Methodology. The paper contains the results of the determination of hydrochemical composition of water from the lakes of Kyiv, the structure of their food supply (zoobenthos). As a marker of morpho-physiological features of the Prussian carp, rudd and roach, their liver and spleen indices were used. The content of glucose, cortisol and thyroid hormones was determined in fish blood plasma. The collection and processing of ichthyological material was performed in accordance with generally accepted methods. The taxonomic identification of parasites was carried out according to the appropriate identification keys.

Findings. The work presents some hydrochemical characteristics of the lakes under study, the development of the natural food supply for fish - zoobenthic organisms, changes in the physiological and biochemical parameters of some representatives of cyprinids in the lakes of Kyiv, which are subjected to different degrees of human impact. First of all, the indices of internal organs and a number of biochemical parameters of fish blood plasma were studied.

Parasitocenoses were specific for each lake. Their smallest number was in the lake Luhove, which was characterized by a significant human impact. The lake Babyne, which was taken as conditional control, had some fish parasites, which were not found in other lakes. The rudd from the lake Kyrylivske invaded with parasites had a 13% higher spleen index (r = 0.98). Also, the infected fish from the Kyrylivske and Luhove lakes had a 2.2-fold higher content of triiodothyronine (T3) in the blood plasma (r = 0.82 and r = 0.75, respectively) compared with fish from the lake  Babyne.

The spleen index of the roach from the lake Kyrylivske is 16% more (r = -0.83) compared to this species from the lake Babyne. The roach from the lake Kyrylivske had a 4.7 times smaller number of cortisol in the blood (r = -0.83) and 4 times lower T3 level (r = -0.71) compared to fish from the lake Babyne. The Prussian carp from the Kyrylivske and Luhove lakes had spleen indices were lower by 44 and 37%, and the glucose content was 3.6 and 2.7 times lower in comparison with fish from the lake Babyne. In addition, the Prussian carp from lake Luhove had a lower content of cortisol and T3 by 1.7 and 1.5 times, respectively, compared with fish from the lake Babyne. It can be assumed that the studied fish species have different sensitivity to the cumulative or individual effects of anthropogenic stress and parasites.

Originality. For the first time, multilevel markers (morphophysiological, biochemical and parasitological) were used to establish the response of fish to the complex human impact in the conditions of water bodies in urbanized territories.

Practical Value. The obtained data are necessary to determine the patterns of adaptive reactions of economically valuable cyprinids, their parasites and forage objects under the action of adverse conditions of urbanization. The biochemical parameters of fish that can be used to assess the quality of water in water bodies were also studied.

Keywords: Prussian carp, rudd, roach, adaptations, lake, human impact, food supply, ectoparasites, endoparasites.

REFERENCE

 1. Sytnyk, Yu. M., Arsan O. M., Kyrychuk H. Ye., & Liashenko, A. V. (2012). Vmist ioniv vazhkykh metaliv u orhanakh ta tkanynakh moliuskiv deiakykh vodoim miskoi zony Kyieva. Naukovi zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia, 2(51), 230-236.
 2. Klymenko, V. H. (2010). Hidrolohiia Ukrainy. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina.
 3. Romanenko, V. D., Ljashhenko, A. V., Afanas'ev, S. A., & Zorina-Saharova, E. E. (2010). Bioindikacija jekologicheskogo sostojanija vodoemov v cherte g. Kieva. Gidrobiologicheskij zhurnal, 46(2), 3-24. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v46.i4.10 
 4. Khan, R. A., & Thulin, J. (1991). Influence of Pollution on Parasites of Aquatic Animals. Advances in Parasitology, 30, 201-238. https://doi.org/10.1016/S0065-308X(08)60309-7 
 5. Lynnyk, P. M., Zhezheria, V. A., Zhezheria, T. P., Ivanechko, Ya. S., & Ihnatenko, I. I. (2016). Hidrokhimichnyi rezhym ozer systemy Opechen (m. Kyiv). Naukovi pratsi Ukrainskoho naukovo-doslidnoho hidrometeorolohichnoho instytutu, 269, 59-69.
 6. Mikrjakov, D. V., Silkina, N. I., & Mikrjakov, V. R. (2007). Vlijanie gormona stressa kortizona na okislitel'nye processy v immunokompetentnyh organah karpa Cyprinus carpio L. Biologija vnutrennih vod, 3, 84-86.
 7. Peter, M. C. (2011). The role of the thyroid hormones in stress response of fish. Gen. Comp. Endocrinol, 172, (2), 198-210. https://doi.org/10.1016/j.ygcen.2011.02.023 
 8. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniju ryb. Moskva: Pishh. prom-st'.
 9. Opredelitel' parazitov presnovodnyh ryb fauny SSSR. (1985). Vol. 2: Paraziticheskie mnogokletochnye (Part I). Opredeliteli po faune SSSR. Iss. 143. Moskva: Nauka; Zool. in-t AN SSSR.
 10. Opredelitel' parazitov presnovodnyh ryb fauny SSSR. (1987). Vol. 3: Paraziticheskie mnogokletochnye (Part II). Opredeliteli po faune SSSR. Iss. 143. Moskva: Nauka; Zool. in-t AN SSSR.
 11. Metodicheskie rekomendacii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskih issledovanijah na presnovodnyh vodoemah. Zoobentos i ego produkcija. (1984). Leningrad: GosNIORH.
 12. Kutikova, L. A., & Starobogatov, Ja. I. (1977). Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Evropejskoj chasti SSSR (plankton i bentos). Leningrad: Gidrometeoizdat.
 13. Shherbak, V. I., & Semenjuk, N. E. (2006). Raznoobrazie fitoplanktona nekotoryh vodoemov g. Kieva. Al'gologija, 16(4), 467-478.
 14. Romanenko, O. V. (2015). Ekolohichni problemy kyivskykh vodoim i prylehlykh terytorii. Kyiv: Naukova dumka.
 15. Batoh, S. V. (2018). Ekoloho-hidrolohichna kharakterystyka vodoim m Kyieva. Extended abstract of candidateʹs thesis. Kyiv.
 16. Panasiuk, I. V., Tomiltseva, A. I., Zub, L. M., & Pohorielova, Yu.V. (2015). Yakist vody u miskykh vodoimakh ta kharakter osvoiennia vodookhoronnykh zon (na prykladi ozer systemy «Opechen», m. Kyiv). Ekolohichna bezpeka ta pryrodokorystuvannia, 4(20), 63-69.
 17. Zhezheria, V. A., Lynnyk, P. M., & Zubenko, I. B. (2001). Umist ta formy znakhodzhennia metaliv u ozerakh systemy Opechen (m. Kyiv). Naukovi pratsi UkrNDHMI, 269, 70-86.
 18. Romanenko, V. D. (2001). Osnovy hidroekolohii. Kyiv: Oberehy.
 19. Mundoli, S., Manjunath, B., & Nagendra, H. (2014). Effects of urbanisation on the use of lakes as commons in the peri-urban interface of Bengaluru, India. International Journal of Urban Sustainable Development, 7, (1), 89-108. https://doi.org/10.1080/19463138.2014.982124 
 20. Koyun, M., Tepe, Y., & Mart, A. (2015). First Record of Piscicola geometra (Annelida, Hirudinea) on some Species of Cyprinidae from Euphrates-Tigris Basin in Turkey. Journal of Fisheries and Aquatic Science, 10, 575-580. https://doi.org/10.3923/jfas.2015.575.580 
 21. Barber, I., & Wright H. A. (2005). Effects of parasites on fish behaviour: interactions with host physiology. Fish physiology. Katherine, R. W. W., Sloman, A., Sigal, B. (eds). San Diego: Academic Press, 109-149. https://doi.org/10.1016/S1546-5098(05)24004-9 
 22. Barber, I., Hoare, D., Krause, J. (2000). Effects of parasites on fish behaviour: an evolutionary perspective and review. Rev Fish Biol Fish, 10, 131-165. https://doi.org/10.1023/A:1016658224470  
 23. Buchmann, K., Moller, S. H., Uldal, A., & Bresciani, J. (1997). Different seasonal infection dynamics of two species of eye-flukes (Diplostomum spathaceum and Tylodelphys clavata) in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Bull Eur Assoc Fish Pathol, 17, 165-170.
 24. Klymenko, O. M., Kunovskyi, Yu. V., Prysiazhniuk, N. M., Mykhalskyi, O. R., & Heiko L. M. (2013). Dynamika zmin fizychnykh parametriv krovotvornykh orhaniv koropa vprodovzh vehetatsiinoho periodu. Tekhnolohiia vyrobnytstva i pererobky produktsii tvarynnytstva, 10, 44-46.
 25. Ryzhkov, L. P., & Kuchko, T. Ju. (1992). Selezenka – morfofiziologicheskij indikator kachestva sostojanija populjacii ryb. Jekologicheskaja fiziologija vodnyh organizmov, 11-17.
 26. Rudneva, I. I., & Kuz'minova, N. S. (2011). Izmenenie biomarkerov gonad nekotoryh vidov chernomorskih ryb, obitajushhih v uslovijah hronicheskogo zagrjaznenija. Jekologicheskie sistemy i pribory, 2, 8-12.
 27. Kennish, M. J. (2002). Environmental threats and environmental future of estuaries. Environmental Conservation, 107. https://doi.org/10.1017/S0376892902000061 
 28. Potrokhov, O. S. (2017). Osoblyvosti prystosuvannia ryb do zminy temperatury i mineralizatsii vody za pokaznykamy vmistu tryiodtyroninu, kortyzolu i hliukozy u plazmi krovi. Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu im. V. Hnatiuka. Seriia: Biolohiia, 1, 89-95. https://doi.org/10.15199/33.2017.08.26 
 29. Munoz’Cuerto, Jose A., Paullada’Salmaron, Jos A, Aliaga’Guerrero, Maria, Cowan, Mairi E., Parhar, Ishwar S., & Ubuka, Takayoshi (2017). A journey through the gonadotropin’inhibitory hormone system of fish. Frontiers in endocrinology, 8, 285. https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00285 
 30. Geven, E. J., & Klaren, P. H. M. (2017). The teleost head kidney: Integrating thyroid and immune signalling. Developmental and Comparative Immunology, 66, 73-83. https://doi.org/10.1016/j.dci.2016.06.025