pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 48-58
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.048
УДК 597.443:597–115:639.3.032

On the genetic structure of brood groups of the sterlet (Acipenser ruthenus Linnaеus) in industrial aquaculture

M. Pashko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
S. Tarasjuk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Tretiak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
N. Borysenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
O. Bielikova, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

Purpose. To investigate the genetic structure of the brood stock of the sterlet formed in the conditions of floating cages of an industrial type farm.

Methodology. Artificial reproduction and rearing of the sterlet were conducted with the use of industrial aquaculture technologies. The analysis of the polymorphism of protein substances was performed with the use of electrophoresis in polyacrylamide gel. As molecular-genetic markers for the assessment of the genetic structure of age-4-6 fish (n=30), we used the distribution of allele and genotypic frequencies by loci coding a number of animal blood proteins and enzymes: transferrin (TF), post-transferrin (PTF), albumin (ALB). Statistical processing of the obtained data was performed with the use of traditional methods.

Findings. It was found that the genetic structure of the brood sterlet group with the body weight of 1.0-2.3 kg (1.68±0.07 kg, Сv=22.3%) was characterized by a significant level of heterozygosity (66.7%). From examined genetic-biochemical systems, the most informative for the detection of inter-group differences by genetic structures were the TF and ALB systems. The obtained data give an opportunity to suppose that the polymorphism assessment by transferrin and albumin loci can contribute to objective control of the inbreeding degree of sterlet brood stocks in industrial aquaculture methods. Attention is drawn to the need for comprehensive genetic studies in the formation of sturgeon breeding stocks in industrial fish farming.

Originality. We studied the genetic structure of the sterlet in the case of a technological variant of the formation and exploitation of sturgeon breeding stocks that is not traditional for aquaculture of Ukraine.

Practical value. The research results are of interest for monitoring and improving the condition of the breeding resources of sturgeons in aquaculture of Ukraine.

Key words: breeding groups of sterlet, genetic structure, biochemical markers, genetic pool control, industrial aquaculture.

REFERENCE

 1. Shlyakov, V. A., & Daskalov, G. M. (2008). The state of marine living resources – State of the Environment of the Black Sea (2001-2006/7). Temel Ogus (Ed.). (Vol. 3). Istanbul, Turkey: Publication of the Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution (BSC), 321-364.
 2. Tretiak, O. M. et al. (2010). Stan zapasiv osetrovykh ryb ta rozvytok osetrovoi akvakultury v Ukraini. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 4-22.
 3. Vinogradov, V. K., Erokhina, L. V., & Melchenkov, E. A. (2003). Byolohycheskye osnovy razvedenyia i vyrashchyvanyia veslonosa (Polyodon spathula (Walbaum)). Moskva: Rosynformahrotekh.
 4. Sherman, I. M., Korniienko, V. O., & Shevchenko, V. Yu. (2006). Aktualnist ta peredumovy domestykatsii predstavnykiv rodyny osetrovykh v umovakh pivdnia Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 44, 145-154.
 5. Kozlov, V. Y., & Kozlov, A. V. (2011). Osetrovodstvo. Moskva: MHUTU.
 6. Kol'man, R. (2012). Iskusstvennoe razmnozhenie osetrovykh ryb. Problemy proizvodstva posadochnogo materiala ischezayushchikh populyatsiy osetrovykh ryb. Ol'shtyn: MIR DRUK, 31-43.
 7. Pashko, M. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2019). Do pytannia vyroshchuvannia plidnykiv sterliadi (Acipenser ruthenus Linnaeus) u plavuchykh sadkakh za pryrodnoi temperatury vody Lisostepu Ukrainy. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 48-59. https://doi.org/10.15407/fsu2018.03.039 
 8. Hrytsyniak, I. I., & Tarasiuk, S. I. (2009). Aktualni zavdannia henetychnykh doslidzhen u rybnomu hospodarstvi. Problemy rozvytku morskoi ta prisnovodnoi akvakultury: materialy seminaru. Kyiv, 98-106.
 9. Sherman, I. M., & Ihnatov, O. V. (2007). Vyroshchuvannia tsoholitkiv sterliadi v umovakh pivdnia Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 50, 129-133.
 10. Konchyts, V. V. (2008). Pervoocherednye zadachy razvytyia osetrovodstva v respublyke Belarus. Rybohospodarska nauka Ukrainy,  3, 68-72.
 11. Khrustalev, E. V., Kuranova, T. M., & Khoynovskiy, K. B. (2008).  Iskusstvennoe vosproizvodstvo sterlyadi Acіpenser ruthenus L. Biotekhnika iskusstvennogo vosproizvodstva ryb, rakov i sokhranenie zapasov promyslovykh ryb. Vil'nyus, 8-16.
 12. Fopp-Bayat, D., Kolman, R., Tretyak, A. M., & Woznicki, P. (2008). Microsatellite DNA analysis of starlet from five European river drainage areas. Actual status and active protection fish populations endangered by extinction: International scientific conference. Olsztyn: IRS, 223-234.
 13. Konchits, V. V., & Mamedov, R. A. (2011). Sostoyanie i perspektivy vosstanovleniya chislennosti sterlyadi v vodoemakh Belarusi. Zberezhennya genofondu ta vіdnovlennya populyatsіy tsіnnikh vydіv ryb: Mіzhnar. nauk. konf.: mater. Kyiv: DІA, 48-58.
 14. Pashko, M. M., Tretiak, O. M., Pashko, S. M., Kolos, O. M., & Mykhailenko, H. N. (2018). Rezultaty shtuchnoho vidtvorennia osetrovykh ryb, vyroshchenykh u sadkakh za pryrodnoho temperaturnoho rezhymu vodoim lisostepovoi zony Ukrainy. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 39-49.
 15. Davis, B. J. (1964). Disc electrophoresis. II. Method and application to human serum proteins. Ann. N.Y. Acad. Sci., 121, 404-408. https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.1964.tb14213.x 
 16. Gahne, B., Juneja, R. K., & Grolmus, J. (1977). Horizontal polyacrylamide gradient gel electrophoresis for the simultaneous phenotyping of transferrin, post-transferrin, albumin and post-albumin in the blood plasma of cattle. Anim. Blood Groups Biochem. Genet, 8(3), 127-137. https://doi.org/10.1111/j.1365-2052.1977.tb01637.x 
 17. Harris, H., & Hopkinson, D. A. (1976). Handbook of enzyme electrophoresis in human genetics. Amsterdam: North-Holland Publ. Comp.
 18. Korochkin, L. I., Serov, O. L., & Pudovkin, A. I., et al. (1977). Genetika izofermentov. Leningrad-Moskva: Nauka.
 19. Ivanter, E. V., & Korosov, A. V. (2013). Elementarnaya biometriya: uchebnoe posobie. (3rd edn.). Petrozavodsk: Petr.GU.
 20. Kuznetsov, V. M. (2014). F – statistiki Rayta: otsenka i interpritatsiya. Problemy biologii produktivnykh zhivotnykh, 4, 80-104.
 21. Plokhinskiy, N. A. (1969). Biometriya. Moskva: Moskovskiy universitet.
 22. Swofford, D. L., & Selander, R. B. (1981). BIOSYS-1: а Fortrain program for the comprehensive analysis of electrophoretic data in population genetics and systematics. J. Heredity, 72, 281-283. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jhered.a109497 
 23. Andreeva, A. M. (1999). Strukturno-funktsional'naya organizatsiya al'buminovoy sistemy krovi ryb. Voprosy ikhtiologii, 39(6), 825-832.
 24. Kuz'min, E. V. (1996). Al'buminovaya sistema syvorotki krovi osetroobraznykh vrechnoy period zhizni. Voprosy ikhtiologii, 36(1), 101-108.
 25. Kirpichnikov, V. S. (1987). Genetika i selektsiya ryb. Leningrad: Nauka.
 26. Hrubinko, V. V., Kurant, V. Z., Khomenchuk, V. O., Byiak, V. Ya., & Syniuk, Yu. V. (2010). Osoblyvosti bilkovoho skladu plazmy krovi khrebetnykh:evoliutsiino-ekolohichnyi aspekt. Biolohiia tvaryn, 12(1), 64-67.