pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 3(49): 5-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.005
УДК 639.3:597.551.2:616.15(477.7)

Seasonal dynamics of morphological and physiological parameters of scaly carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) juveniles from the Taromske fish farm

P. Korzhenevska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro
T. Sharamok, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro
S. Mushyt, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

Purpose. To investigate of the seasonal dynamics of morphological and physiological parameters of scaly carp juveniles reared under the conditions of the Taromske fish farm in  the Dnipropetrovsk region.

Methodology. Morphological and physiological studies of the young-of-the-year and yearlings of the scaly carp were carried out according to conventional methods. Morphological and physiological parameters of carp young-of-the-year were determined at the end of the growing season; yearlings – during unloading of the wintering pond.

Findings. The presented data shows morphological parameters, indices of organs, condition factor and hematological parameters of the young-of-the-year and yearlings of the scaly carp reared in the Taromske fish farm. The blood condition of carp yearlings was characterized by a high number of red blood cells, increased color index, high erythrocyte sedimentation rate, a decrease in lymphocytes with an increase in the proportion of neutrophils in the leukocyte formula and an increase in the number of monocytes. Changes in the hematological profile parameters of scaly carp juveniles indicate the presence of certain changes in blood parameters after wintering. The lowest indices of all organs were observed in fish caught in the spring, which is a consequence of body depletion after wintering. The reductions in the Fulton and Clark condition factors can be caused by the effect of stress on the physiological state of the fish body after the wintering period. The morphological and physiological parameters of the scaly carp indicated a sufficient degree of the preparation of fish juveniles for wintering that ensured a high survival rate.

Originality. The indices of internal organs and hematological profile of this year and yearlings of scaly carp grown in the fishery zone of the Northern Steppe by extensive technology were determined. The investigated morpho-physiological parameters depended on seasonal factors and characterized the physiological state of carp juveniles.

Practical significance. The obtained results can be used for additional assessment of the quality and general condition of carp seeds.

Key words: juveniles, scaly carp, Taromske fish farm, wintering, indices of internal organs, hematological parameters.

REFERENCE

 1. Valova, V. N. (2013). Reaktsiya perifericheskoy krovi i pishchevaritel'noy sistemy segoletok amurskogo osetra na usloviya  zimovki v sadkakh teplovodnogo khozyaystva. Izvestiya TINRO, 173, 259-268.
 2. Volichenko, Yu. M., Pentyliuk, S. I., & Sherman, I. M. (2017). Sezonni zminy morfofiziolohichnoho stanu koropovykh ryb, vyroshchenykh za pasovyshchnoi tekhnolohii v umovakh pivdnia Ukrainy. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 84-91. https://doi.org/10.15407/fsu2017.01.084 
 3. Golovina, H. A. (1996) Morfofunktsional'naya kharakteristika krovi ryb – ob"ektov akvakul'tury. Extended abstract of Doctor's thesis. Moskva: VNIIPRKh. 
 4. Davydov, O. N., Temnikhanov, Yu. D., & Kurovskaya, L. Ya. (2006). Patologiya krovi ryb. Kiev: INKOS.
 5. Ivanova, N. T. (1999). Atlas kletok krovi ryb. Moskva: Legkaya i pishchevaya promyshlennost'.
 6. Lazarenko, P. V. (2009). Osoblyvosti hematolohichnykh pokaznykiv  luskatoho koropa pry sadkovomu vyroshchuvanni. Naukovyi visnyk Lvivskoho natsionalnoho universytetu veterynarnoi medytsyny ta biotekhnolohii imeni S.Z. Gzhytskoho, 11(3), 119-122.
 7. Lianzberh, O. V., & Sherman, I. M. (2008). Dynamika hematolohichnykh pokaznykiv koropovykh ryb protiahom zymovoho utrymannia. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 104-107.
 8. Romanenko, V. D. (Ed.). (2006). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod.  Kyiv:  LOHOS.
 9. Metodika morfo-fiziologicheskikh i biokhimicheskikh issledovaniy ryb. (1972). Moskva:VNIRO.
 10. Muradova, L, V., & Sirotina, M. V. (2016). Monitoring sostoyaniya populyatsii karasya serebryanogo (Carassius gibelio) ozera Kamenik Kostromskoy oblasti. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk, 2, 150-154.
 11. Pravdin, I. F. (1966). Rukovodstvo po izucheniiu ryb. Moskva: Pishchevaia promyshlennost.
 12. Prychepa, M. V. (2013). Vplyv ekolohichnykh chynnykiv vodnoho seredovyshcha  na morfofiziolohichni pokaznyky sudaka ta okunia. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 75-85.
 13. Rokitskiy, P. F. (1961). Osnovy variatsionnoy statistiki dlya biologov. Minsk.
 14. Ryzhkov, L. P., & Kuchko, T. Yu. (1992). Selezenka — morfofiziologicheskiy indikator kachestva sostoyaniya populyatsii ryb. Ekologicheskaya fiziologiya vodnykh organizmov, 11-17.
 15. Dehtiarov,  P. A.,  Sherman, I. M.,  Pylypenko,  Yu. V., Yarzhombek, O. O., & Vovchenko, S. H. (2001).  Fiziolohiia ryb. Kyiv: Vyshcha shkola.
 16. Sharamok, T. S., & Yesipova, N. B. (2015). Vplyv antropohennykh faktoriv na hematolohichni pokaznyky ryb. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka, 3/4, 722-726.
 17. Shatunovskiy, M. I. (1972). Metodika morfo-fiziologicheskikh issledovaniy ryb. Moskva: Agropromizdat.
 18. Shvarts, S. S. (1958). Metod morfo-fiziologicheskikh indikatorov v ekologii nazemnikh pozvonochnykh zhivotnykh. Zoologicheskiy zhurnal, 2, 161-173.