pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2018; 3(45): 39-49
DOI: 10.15407/fsu2018.03.039
УДК 639.371.1:639.3.06(477)

Results of artificial reproduction of sturgeons reared in cages with natural temperature regime of water bodies of the forest-steppe zone of Ukraine

M. Pashko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of Ukraine NAAS, Kyiv
A. Tretiak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of Ukraine NAAS, Kyiv
S. Pashko,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , «Osetr» Ltd., Kyiv region
Y. Kolos, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of Ukraine NAAS, Kyiv
N. Mykhaylenko, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of Ukraine NAAS, Kyiv

Purpose. To determine main the technological parameters of artificial reproduction of sterlet (Аcipenser ruthenus) and Siberian sturgeon (Acipenser baerii) with a combined use of industrial aquaculture methods.

Methodology. The material for the study were brood sterlet and Siberian sturgeon reared in cage conditions in a water body with natural temperature regime of the forest-steppe of Ukraine. The experiments were performed at a regulated water temperature regime at different periods of the spring (March-May) with the use of natural gonad-stimulating hormones for the stimulation of the maturation of sexual products in fish. During the process of the preparation of brood fish for fish breeding works, a recirculating water supply facility was used. The determination of technological parameters and study of physical-chemical factors of the environment were performed according to generally accepted methods.

Findings . At a water temperature of 14-16оС, high efficiency of gonad maturation was observed in sterlet and Siberian sturgeon females with mean weight of 2.8 and 11.6 kg, respectively. The mean weight of eggs obtained from the brood fish was 0.45 kg in sterlet and 1.48 kg in Siberian sturgeon. The mean working fecundity was 43.29 thousand eggs in sterlet and 83.75 thousand eggs in Siberian sturgeon at a relative working fecundity of 15.44 and 7.49 thousand eggs/kg of fish body weight, respectively. During the process of egg incubation, development of fish embryos at the gastrulation stage was on average 87.17% in sterlet and 84.50% in Siberian sturgeon. The output of free embryos of both species from the quantity of embryos on the stage 15 of embryonal development was close to 83-84%.

Originality . Peculiarities of the production of embryos from brood sterlet and Siberian sturgeon with a combined use of different methods of industrial aquaculture in the conditions of a sturgeon farm of the forest-steppe physical-geographical zone of Ukraine have been studied.

Practical value . The results of the study are of interest for the devolvement of modern methods of sturgeon aquaculture in the conditions of an industrial type farm.

Keywords: brood sturgeons, industrial aquaculture, artificial reproduction, technological parameters, hatching.

REFERENCES

1. Sherman, I. M., Korniienko, V. O., & Shevchenko, V. Yu. (2006). Aktualnist ta peredumovy domestykatsii predstavnykiv rodyny osetrovykh v umovakh pivdnia Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 44, 145-154.

2. Tretiak, O. M. et al. (2010). Stan zapasiv osetrovykh ryb ta rozvytok osetrovoi akvakultury v Ukraini. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 4-22.

3. Kozlov, V. Y., & Kozlov, A. V. (2011). Osetrovodstvo. Moskva: MHUTU.

4. Kolman, R. (2012). Yskusstvennoe razmnozhenye osetrovykh ryb. Problemy proyzvodstva posadochnoho materyala ischezaiushchykh populiatsyi osetrovykh ryb . Olshtyn: MIR DRUK, 31-43.

5. Buhrov, L. Yu. (2007). Tekhnolohyia sadkovoho rybovodstva dlia otkrytykh akvatoryi — ynnovatsyonnyi potentsyal povyshenyia effektyvnosty yspolzovanyia vodoemov. Ratsyonalnoe yspolzovanye presnovodnykh ekosystem — perspektyvnoe napravlenye realyzatsyy natsyonalnoho proekta “Razvytye APK”: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. Moskva: VNYYR, 62-68.

6. Tretiak, O. M. et al. (2018). Deiaki problemy akvakultury osetropodibnykh ryb v Ukraini. Suchasni problemy ratsionalnoho vykorystannia vodnykh bioresursiv: Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: mater. Kyiv: PRO FORMAT, 70-72.

7. Pashko, O. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2018). Z dosvidu vyroshchuvannia pleminnykh hrup sterliadi u sadkakh za pryrodnoho temperaturnoho rezhymu vodoim Lisostepu Ukrainy. Suchasni problemy ratsionalnoho vykorystannia vodnykh bioresursiv: Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: mater. Kyiv: PRO FORMAT, 73-75.

8. Pashko, O. M., Tretiak, O. M., & Kolos, O. M. (2018). Do pytannia otsinky zhyttiezdatnosti embrioniv sterliadi v umovakh zavodskoho vidtvorennia u netradytsiini stroky. Suchasni problemy ratsionalnoho vykorystannia vodnykh bioresursiv: Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: mater. Kyiv: PRO FORMAT, 75-76.

9. Savushkyna, S. Y., & Kozovkova, N. A. (2001). Vosproyzvodstvo molody sybyrskoho osetra s yspolzovanyem kryokonservyrovannoi spermy. Akvakultura osetrovykh ryb: dostyzhenyia y perspektyvy razvytyia: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. Astrakhan: BIOS, 66-67.

10. Vlasov, V. A. et al. (2007). Vyrashchyvanye sybyrskoho osetra pry astatychnom temperaturnom rezhyme v basseinakh. Ratsyonalnoe yspolzovanye presnovodnykh ekosystem — perspektyvnoe napravlenye realyzatsyy natsyonalnoho proekta “Razvytye APK”: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater . Moskva: VNYYR, 133-140.

11. Sherman, I. M., & Ihnatov, O. V. (2007). Vyroshchuvannia tsoholitkiv sterliadi v umovakh pivdnia Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 50, 129-133.

12. Konchyts, V. V., & Mamedov, R. A. (2011). Sostoianye y perspektyvy vosstanovlenyia chyslennosty sterliady v vodoemakh Belarusy. Zberezhennia henofondu ta vidnovlennia populiatsii tsinnykh vydiv ryb: Mizhnar. nauk. konf.: mater. Kyiv: DIA, 48-58.

13. Kolman, R. et al. (2011). Razrabotka effektyvnykh metodov proyzvodstva posadochnoho materyala sterliady dlia vosstanovlenyia utrachennykh populiatsyi. Zberezhennia henofondu ta vidnovlennia populiatsii tsinnykh vydiv ryb: Mizhnar. nauk. konf.: mater. Kyiv: DIA, 67-69.

14. Podushka, S. B. (1996). Pryzhyznennoe poluchenye ykry u osetrovykh ryb. Byolohycheskye resursy y problemy razvytyia akvakultury na vodoeme Urala y Zapadnoi Sybyry: Vseross. konf., Tiumen , 17-18 sent. 1996 h.: tezisy dokl. Tiumen, 17-18.

15. Alekyn, O. A., Semenov, A. D., & Skopyntsev, B. A. (1973). Rukovodstvo po khymycheskomu analyzu vod sushy. Leningrad: Hydrometeoyzdat.

16. Voda rybohospodarskykh pidpryiemstv. Zahalni vymohy ta normy. (2006). SOU-05.01.-37-385:2006. Standart minahropolityky Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.