Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 83-88
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.083
УДК (639.3.032:597-116):639.371.52

pdf35

AGE-RELATED PECULIARITIES OF FECUNDITY INDICES OF CARP FEMALES OF THE LUBIN SCALED AND FRAMED INTRABREED TYPES OF UKRAINIAN BREEDS IN CONDITIONS OF NATURAL REPRODUCTION

Ya. Tuchapskyy,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

The indicators of fecundity of scaly and mirror females of Lyubinskiy type carps in the conditions of natural reproduction have been studied.

Keywords: female fertility carp, Ukrainian scaly carp, carp Ukrainian ramchaty, Lublin inbreeding types Ukrainian carp species.

REFERENCES

1. HrynzhevskііM. V., & Sherman, I. M. (Eds.) (2006). Orhanizatsiia selektsiino-pleminnoi roboty v rybnytstvi.Kyiv : Rybka moia.
2. Poddubnaya, A. N., & Dement'ev, V. N. (2010). Osobennosti plodovitosti samok karpa v usloviyakh zavodskogo vosproizvodstva. Mezhd. konf.: Vosproizvodstvo estestvennykh populyatsiy tsennykh vidov ryb: 20-22 aprelya 2010 g. Sankt-Peterburg, 167-169.
3. Zonova, A. S. (1976). Ob izmenchivosti plodovitosti karpa (na primere ryb ropshinskoy porodnoy gruppy). Izv. GosNIIORKh, 107, 25-40.
4. Zuromska, H., & Morawska, B. (1989) Jakosc tarlakov karpia a ilosc i jakosc potomstwa. Cechy osobnicze samik i temperatura wody przed tarlem a ilosc i jakosc ikry karpia. Gospodarka rybna, 3,3-5.
5. Savich, M. V., Kucherenko, A. P., & Alekseenko, A. A., et al. (1987). Tekhnologicheskaya instruktsiya po formirovaniyu i promyshlennomu ispol'zovaniyu plemennykh stad amurs'kogo sazana. L'vov : Oblpoligrafizdat.
6. Kokhanova, G. D. (1969). Plodovitost' sazana v Kremenchugskom vodokhranilishche. Rybnoe khozyaystvo, 7, 45-50.