Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 76-82
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.076
УДК 574.2 : 614.91/449

pdf35

ACTIVITY OF LYMPHOCYTES OF IMMUNIZED IN THE ABDOMINAL CAVITY CARP (CYPRINUS CARPIO) IN THE SYSTEM "PARASITE-OWNER"

E. Kompanets, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv

In the following article are given the results of investigation of T- and B-cells immune system in carps (Cyprinus carpio) after infectioning with the bacteria Aeromonas hydrophila. It is shown that one of the factors of stability carp to bacteria Aeromonas hydrophila is the ability to timely produce a sufficient number of functionally active T-and B-cells, which serves as a factor in achieving a balance in the system between parasite and host.

Keywords: carp (Cyprinus carpio), bacterium Aeromonas hydrophila, immunization, lymphocytes.

REFERENCES

1. Vikhman, A. A. (1996). Sistemnyy analiz immunofiziologicheskoy reaktivnosti ryb v usloviyakh akvakul'tury. Moskva: Ekspeditor.
2. Zabotkina, E. A. (2007). Osobennosti funktsional'noy aktivnosti leykotsitov perifericheskoy krovi kostistykh ryb. Mezhdunar. nauchno-prakticheskaya konferentsia: Problemy immunologii, patologii i okhrany zdorov'ya ryb i drugikh gidrobiontov. Borok, 23-36.
3. Isaeva, N. M., Kompanets, E. V., & Suprun, S. M. (2005). Nekotorye aspekty vzaimodeystviya ryb s vozbuditelyami infektsiy. Mіzhnar. naukovo-praktich. konf.: Aktual'nі problemi akvakul'turi ta ratsіonal'nogo vikoristannya vodnikh bіoresursіv, 26–30 veresnya 2005 r. Kyiv, 100-103.
4. Kompanets, E. V. (2012). Vplyv aeromonad na vaktsynovanykh vcherevnu porozhnynu koropiv v systemi «parazyt-hospodar». Rybohospodarska nauka Ukrainy, 4, 133-135.
5. Kulinich, N. N., & Galatyuk, A. E. (1986). Opredelenie T- i V-limfotsitov v perifericheskoy krovi karpa. Veterinariya, 11, 28-29.
6. Kuper, E. (1980). Sravnitel'naya immunologiya. Moskva: Mir.
7. Luk'yanenko, V. I. (1971). Immunologiya rybMoskva : Pishch. prom-t'.
8. Luk'yanenko, V. I. (1989). Immunobiologiya ryb: vrozhdennyy immunitet. Moskva: Agropromizdat.
9. Mikryakov, V. R. (1969). Izuchenie faktorov immuniteta u ryb na primere karpa Cyprinus carpio. Extended candidate’thesis. Moskva.
10. Mikryakov, V. R. (1984). Zakonomernosti funktsionirovaniya immunnoy sistemy presnovodnykh ryb / Extended Doctor’s thesis. Moskva.
11. Mikryakov, V. R., & Balabanova, L. V. (1979). Kletochnye osnovy immuniteta u ryb. Tr. In-ta biol. vnutr. vod, 38/41,105-124.
12. Sokhin, A. A., & Chernushenko, E. F. (1984). Prikladnaya immunologiyaKiev : Zdorov'ya.
13. Roberts, R. J., & Schlotfeldt, H. J. (1985). Grundlagen der Fischpathologie mit einer Einfuhrung in die Anatomie, Physiologie, Pathophysiologic und Immunologic sowie in den aquatischen Lebensraum der Knochenfische. Berlin und Hamburg: Verlag Plau Parey.