Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 66-69
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.066
УДК 639.311:631.442:597.551.2

pdf35

PLANTING DENSITY AND THE RATIO OF POLYCULTURE IN PONDS IN PEAT AND SANDY SOILS IN CONNECTION WITH THE CULTIVATION OF CARP (CYPRINIDAE

Yu. Alkhimova, Kherson State Agricultural University, Kherson
S. Neznamov, Kherson State Agricultural University, Kherson
I. Sherman,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Kherson State Agricultural University, Kherson

The article provides the results of stocking density and the ratio of polyculture in ponds constructed on peat and sandy soils in connection with the cultivation of carp (Cyprinidae) fingerlings.

Keywords: polyculture fish ponds, peat and sand soils, planting density of fish.

REFERENCES

1. Pshenychnyi, D. R., & Hrynzhevskyi, M. V. (n.d.). Vplyv shchilnosti posadky lychynok koropo-sazanovykh hibrydiv na intensyvnist rostu tsoholitkiv i ryboproduktyvnist vyrostnykh staviv. Tavriiskyi naukovyi visnyk KhDAU, 42, 180-183.
2. Sherman, I. M., & Rylov, V. H. (2005). Tekhnolohiia vyrobnytstva produktsii rybnytstva. Kyiv: Vyshcha osvita.
3. Vidomchi normy tekhnolohichnoho i budivelnoho proektuvannia pidpryiemstv po vyroshchuvanniu tovarnoi ryby ta vidtvorenniu rybnykh zapasiv. (2000). Kyiv : Ukrrybproekt.