Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 2(24): 25-31
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.02.025
УДК 597.554.3 (282.247.325.8)

pdf35

STRUCTURAL INDICES OF POPULATIONS OF MAJOR COMMERICAL FISHES OF THE KREMENCHUK RESERVOIR

N. Rudik-Leuska,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the NAAS, Kyiv

According to control gill net catches, major commercial fishes in middle part of the Kremenchuk reservoir are crucian carp (Carassius gibelio), silver bream (Blicca bjoerkna) and roach (Rutilus rutilus). Bream population structure in catches in 2013 was characterized by widening of its modal range that is related to a decrease of middle age groups. Unstable state of the population and high enough mortality index of bream — 0,74 are first of all related to intensification of fishing effort on these age groups. Structural indices and mortality values of silver bream (0,66), roach (0,60), crucian carp (0,68) in whole correspond to those of balanced populations in conditions of moderate fishing effort. Pikeperch population in catches was represented by 5 age groups only and 71,1 % of its number was represented by age 3 fish. The absence of older age groups at high enough recruitment number also indicates on high fishing effort towards this species.

Keywords: water storage, industrial fish fauna, population, curve catch, mortality of fish.

REFERENCES

1. Nikol'skiy, G. V. (1980). Struktura stada i zakonomernosti izmenchivosti ryb. Moskva : Pishch. prom-st'.
2. Romanenko, V. D., Afanas'ev, S. A., & Petukhov, V. B. (2003). Vliyanie rybnogo khozyaystva na biologicheskoe raznoobrazie v basseyne r. Dnepr. Opredelenie probelov i problem. Kyiv: Akademperiodika.
3. Buzevych, I. Yu. (2012). Stan ta perspektyvy rybohospodarskoho vykorystannia promyslovoi ikhtiofauny velykykh rivnynnykh vodoskhovyshch Ukrainy. Kyiv.
4. Yudovich, Yu. B., Dotsenko, B. N., & Antonyuk, A. V. (1982). Metodika prognozirovaniya vylova ryby v ozerakh, rekakh i vodokhranilishchakh. Moskva : VNIIPRKh.
5. Tyurin, P. V. (1972). «Normal'nye» krivye perezhivaniya i tempov estestvennoy smertnosti ryb kak teoreticheskaya osnova regulirovaniya rybolovstva. Izvestiya GosNIORKh, 71, 71-128.
6. Metodyka zboru i obrobky ikhtiolohichnykh i hidrobiolohichnykh materialiv z metoiu vyznachennia limitiv promyslovoho vyluchennia ryb z velykykh vodoskhovyshch i lymaniv Ukrainy. (1998). № 166: Zatv. nakazom Derzhkomrybhospu Ukrainy 15.12.98. Kyiv.
7. IRHUAAN. (2010). Vyvchyty mekhanizmy funktsionuvannia bioheotsenoziv vnutrishnikh vodnykh obiektiv Ukrainy zahalnoderzhavnoho znachennia: ZvitpoNDR (zakliuchnyi 2006–2010 rr.) № DR 0110U002811. Kiyv.
8. Katsanevakis, S. (2006). Modelling fish growth: Model selection, multi-model inference and model selection uncertainty. Fisheries Research, 81, 2-3, 229-235.  http://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2006.07.002
9. Lapach, S. N., Chubenok, A. V., & Babich, P. N. (2002). Statistika v nauke i biznese. Kiev : MORION.
10. Buzevych, I. Yu., Kotovska, G. O., & Khrystenko, D. S. (2011). Populiatsii osnovnykh vydiv ryb Kremenchutskoho vodoskhovyshcha v umovakh suchasnoho promyslu. Nauk. zap. Ternop. nats. ped. universytetu. Seriia: Biolohiia, 4 (49), 45-50.
11. Buzevych, I. Yu. (2012). Dynamika zahalnoi smertnosti osnovnykh promyslovykh ryb dniprovskykh vodoskhovyshch. V Mizhnarodna ikhtiolohichna naukovo-praktychna konferentsiia, prysviachena pamiati I. D. Shnarevicha, 13-16 veresnia 2012 r. Chernivtsi : Knyhy-XXI, 36-37.